Comunicări ştiinţifice

Cristache Gheorghiu

 

Principiul remanenţei informaţionale aplicat la conducerea sistemelor economice mari

Comunicat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a I.C.I. Bucureşti şi publicat în Revista de Statistică nr. 8 – august 1981

 

Rezumat:

Se propun câteva mărimi calculate pe baza evoluţiei în timp a indicatorilor de stare pentru fiecare dintre elementele componente ale sistemului. Sunt evidenţiate astfel aspectele permanente, cu putere de caracterizare a sistemului condus. Automatizarea calcu­lelor permite identificarea valorilor extremale şi informarea selec­tivă a conducătorilor.

Clic aici pentru textul comunicării

 

 

Despre câteva principii antientropice în evoluţia sistemelor de producţie

Comunicare la Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice a Universităţii Braşov, februarie 1974

Clic aici pentru textul comunicării

 

 

Modelarea şi simularea numerică a evoluţiei sistemelor sociale

Raport de cercetare I.C.I. Bucureşti, 1980

Publicat prescurtat în „ Buletinul Român de Informatică” şi în extenso în volum independent.

 

Rezumat:

În evoluţia sistemelor sociale se observă două caracteristici importante: tendinţa de autonomie a elementelor componente şi comunicarea probabilistică a informaţiior între elemente. Pe baza acestor trăsături, s-a construit un model matematic al sistemelor sociale. Modelul face posibilă simularea evoluţiei unor astfel de sisteme pe calculator.

Clic aici pentru textul comuncării

 

 

Sistem expert în cobalto-terapia tumorilor maligne

În colaborare cu dr. Margareta Gheorghiu

Lucrare prezentată la al IV-lea „Colocviu de Sisteme şi Cibernetică” şi publicată în volum

Academia Română, Bucureşti 19-20 octombrie 1987

Clic aici pentru textul comunicării

 

 

Cibernetica evoluţiei sistemelor socio-teritoriale

Comunicare la al 3-lea Congres Naţional de Cibernetică, Bucureşti 1985

Lucrare publicată în CIBERNETICA, Editura Academiei, 1988

 

 

Asupra problemei de clasificare automată

Comunicare la Sesiunea de comunicari Stiinţifice I.C.I. – 24-26 mai 1982

 

 

Dinamica Indicatorilor

Comunicare la al IV-lea Simpozion „Informatică şi Conducere”, Cluj-Napoca, 10-13 mai 1978

Publicată în „Actualitatea în informatică şi conducere”

Rezumat:

Lucrarea este destinată cadrelor de conducere interesate să cunoască activitatea unei mulţimi de întreprinderi. Este cazul consiliilor judeţene şi municipale, ministere, trusturi, etc. În baza unei analize a evoluţiei principalilor indicatori economici într-un anumit interval de timp, lucrarea realizează un tablou de bord, în care – atât pentru fiecare întreprindere în parte – cât şi pe ansamblu, se indică tendinţa acestori indicatori de a se încadra sau nu între valorile dorite. Afişarea este concepută în ideea unei conduceri prin exceptie.

Clic aici pentru textul comunicării

 

 

 

Metode statistico-matematice folosite în analiza stării de sănătate a copiilor

În colaborare cu dr. Vasile Moldovan

Comunicare la a VIII-a sesiune de Creaţie Stiinţifică şi Tehnică, Braşov 1997

 

 

Tabloul de bord al conducătorului în profil teritorial

Comunicare la a VIII-a sesiune de Creaţie Stiinţifică şi Tehnică, Braşov 1997

 

 

Analiza evoluţiei principalilor indicatori economici la un set de întreprinderi

Publicat în Buletinul Informatic al Casei de Ştiintă şi Tehnică pentru Tineret, Braşov, 1980

Clic aici pentru textul comunicării

 

 

 

Simularea evoluţiei indicatorilor economico-sociali ai localităţlor dintr-un judeţ

Raport de cercetare I.C.I., noiembrie 1982, în cadrul temei de cercetare: „Sistem Informatic Teritorial”

 

 

Simularea fabricaţiei cu aplicaţii în programarea producţiei

Comunicare la sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii din Craiova, 24-25 septembrie 1973

 

 

Modelarea unor probleme ale conducerii teritoriale

Comunicare la Sesiunea de comunicari ştiinţifice I.C.I. 1984

 

 

O soluţie pentru programarea producţiei

Articol publicat în Revista Economică nr 14 din septembrie 1974

 

Rezumat

Existenţa unui număr mare de operaţii (activităţi) – uneori de ordinul milioanelor şi chiar mai mult – care trebuie astfel planificate încât, fără a depăşi capacităţile de producţie existente, să asigure realizarea produselor finite la termenele preconizate şi cu aşteptări minime între activităţi, face ca programarea producţiei să fie, poate, cea mai dificilă problemă cu care sunt confruntate conducerile de uzine şi fabrici. Din acest motiv, cercetătorii caută algoritmizarea problemei în vederea realizării ei cu ajutorul calculatoarelor elecronice.  Au apărut mai multe metode care urmăresc atingerea unui optim după un anumit criteriu Aceste metode sunt aplicabile la sisteme de productie simple, dar devin repede impracticabile când numărul activităţilor este mai mare. Soluţia propusă depăşeste această dificultate, adoptând simularea ca tehnică de lucru. În ceea ce priveşte criteriul de optimalitate, a fost aleasă minimizarea timpului de aşteptare între operaţii, considerând că imobilizarea fondurilor financiare este, indirect, cea mai păguboasă din punct de vedere economic.

 

Algoritm şi program pentru rezolvarea matricilor simetrice puternic diagonale

Studiu efectuat la cererea Direcţiei pentru Sistematizarea, Arhitectura şi Proiectarea Constructţiilor a judeţului Prahova, 1970

 

Rezumat:

Lucrarea rezolvă într-o manieră simplă şi elegantă o problemă clasică a structurilor de rezistenţă pentru construcţii din cadre şi grinzi, caracteristice clădirilor cu mai multe nivele, şi care este reflectată în sisteme de ecuaţii cu matricea coeficienţilor puternic diagonală.