Cristache Gheorghiu

 

 

 

EXTRASE DIN CRONICA ARTISTICA

 

… Aflat la a doua expoziţie personală, domnul Cristache Gheorghiu se afirmă ca un creator cu multiple posibilităţi de zugrăvire a figurativului într-o factură plastică modernă. Lucrările expuse îl situează pe artist în aria peisagiştilor lirici, ai rapsozilor plaiurilor şi munţilor noştri. Domnia sa cultivă genul peisajului liric într-o concepţie realistă, cu un limbaj armonios, sensibil şi nuanţat. Două par a fi liniile diriguitoare ale creaţiei sale: exactitatea notaţiei şi respectul faţă de actul finit.

… Cristache Gheorghiu fixează cu exactitate motivul în pagină pe care-l îmbracă cu profunde emoţii, augmentate de capacitatea sa de a reda atmosfera învăluitoare a contururilor. Aşa trebuie să ne şi explicăm reluarea aceluiaşi colţ de natură în momente diferite, în anotimpuri diferite, în stări afective diferite. Dar, în toate aceste ipostaze, pânzele sale inspiră un echilibru, o atmosferă liniştită şi caldă…

… Dintr-o suită de portrete autorul a ales printr-o riguroasă exigenţă numai câteva. Portrete compoziţionale ce surprind o acţiune sau o mişcare, portrete ce surprind expresii sufleteşti, portrete ce se nasc din relaţia om-peisaj.

… Cristache Gheorghiu dovedeşte simţul perspectivei, sensibilitate cromatică, decenţă şi o mare exigenţă în alegerea motivelor, ceea ce mă face să apreciez că artistul are deja un loc bine conturat în lumea peisagiştilor braşoveni.

Anca Pop, critic de arta, la vernisajul expoziţiei din 1 Februarie 1990

 

… îl admir pe domnul Gheorghiu, care îmi este şi prieten pentru bogăţia sa spirituală, pentru cultura  pe care ne-o dovedeşte. Lucrările sale sunt nu numai de bun gust, dar şi la un nivel profesional de invidiat.

N. Codreanu, pictor, la vernisajul expoziţiei din 1 Februarie 1990

 

… Deşi naturile pe care le prezintă sunt optimiste, totuşi pluteşte peste toate lucrările un sentiment puţin interiorizat de fină tristeţe. Peisajele aduc ceva din seriozitatea picturii clasice ruseşti, a lui Repin şi a celorlalţi, care au admirat natura, dar au admirat-o cu o foarte mare seriozitate.

Klement Bella, profesor de artă,  la vernisajul expoziţiei din 1 Februarie 1990

 

… peisajele lui Cristache Gheorghiu sunt foarte bine organizate, foarte bine gândite… Alături de N. Codreanu, care este un virtuos, a reuşit să surprindă frumuseţile iernii geroase şi a celorlalte anotimpuri…. Cu multă nostalgie şi sonorităţi de pastel, reuşeşte să exprime transparenţa apei…

Aurelia Stoe-Marginean, pictor, la vernisajul expoziţiei din 1 Februarie 1990

 

CRONICA - ARTE PLASTICE

            D-l Cristache Gheorghiu oferă oricărui iubitor de frumos un motiv de încântare. Vitalitatea şi generozitatea culorii, personalitatea compoziţiilor, rafinamentul limbajului plastic, aduc dimpreună în aceste peisaje o cuceritoare armonie. Planurile se deschid în spaţii vaste, respirând parcă lumină. Culoarea este dăruită de har fiind pariul câştigat al artistului cu sine şi cu mirajul peisajelor. Este trădată bucuria esenţială prilejuită pictorului de contactul cu natura pe care o transfigurează. Comunicarea este, evident, la nivelul impresiei plastice.

            Lucrările inspiră senzaţia de orânduială, totul este la locul sau, spectacolul naturii este deplin, privitorul nu poate fi decât încântat de bogăţia de sentimente ce răzbat din această pictură, de capacitatea sa de a aduce în mintea şi sufletul celui care o priveşte un crâmpei de firesc. Pictura d-lui Cristache Gheorghiu merită o clipă de atenţie, satisfacţia estetică fiind garantată, indiferent de exigenţe.

I.O.Flavius - "Gazeta de Transilvania", 20 Mai 1993

 

 

AMERICA VĂZUTĂ DE APROAPE

            Povestea cu americanii pe care noi, românii, îi tot aşteptăm să vină de vreo cinci decenii, o ştie toată lumea. Mai puţin cunoscută este însă povestea românilor care ajung în America. Unul dintre aceştia este pictorul braşovean Cristache Gheorghiu. Generos din fire, ca orice artist de altfel, el s-a gândit că potrivit ar fi să ne povestească ce a văzut pe unde l-au purtat paşii, printr-o suită de tablouri, ce laolaltă alcătuiesc  - hai să fim puţin pretenţioşi - perioada americană în evoluţia sa plastică. Sigur, datorită avalanşei de filme americane, America ne-a devenit cumva familiară. Si când zici America, gândul te poartă în primul rând la zgârie-norii pe care parcă se sprijină cerul. Ei bine, zgârie-norii nu lipsesc din tablourile pictate de Cristache Gheorghiu, care nu se lasă însă nici un moment copleşit de impunătoarele buildinguri americane.

            Ca orice european ce ascunde în suflet o fărâmă de romantism, avându-şi rădăcinile într-o istorie milenară, pictorul Gheorghiu încearcă şi reuşeşte să umanizeze zgârie-norii. Ignorând detaliul, imposibil de transfigurat plastic, date fiind proporţiile subiectului, pictorul ştie să sugereze atmosfera marilor oraşe americane, zgârie-norii fiind doar o marcă, un simbol al acestora. . .  Altfel spus, reportajul în desen şi culoare al pictorului despre itinerarul său pe continentul de peste Ocean are personalitate şi forţă de sugestie. . .

            Contrapunctic, în expoziţie întâlnim încă două secţiuni: cea a peisajului românesc, în care ne simţim acasă şi cea a portretului, lucrările din această ultimă secţiune relevându-ne un pictor stăpân pe uneltele sale, personajele pictate având darul de a comunica cu noi, privitorii. . .

            Indiscutabil, Cristache Gheorghiu este unul dintre pictorii reprezentativi ai Braşovului.

Ioan Popa - "Gazeta de Transilvania", Februarie 1997

 

 

 

CRISTACHE GHEORGHIU NE PROPUNE PEISAJE AMERICANE

Cititorilor revistei "Ecran Magazin" le este cu siguranţă cunoscut numele pictorului Cristache Gheorghiu. Domnia sa a semnat în revista noastră serialul "Singur printre americani", rodul unei lungi călătorii de documentare întreprinsă de autor în SUA, în vara anului trecut. Si iată că autorul serialului a găsit de cuviinţă să-şi fructifice şi altfel impresiile de călătorie în ţara tuturor posibilităţilor. Intre 1 februarie şi 1 martie, Galeria de artă de pe strada N. Bălcescu găzduieşte expoziţia cu picturile lui Cristache Gheorghiu, care dezvăluie cu acest prilej o altă latură a personalităţii sale creatoare. Peisajele zugrăvite cu măiestrie poartă vizitatorul expoziţiei în lumea mirifică a ţării de dincolo de ocean, înfăţişând privitorului imagini specifice ale metropolelor americane. Lucrările sunt de dimensiuni mari, ele fiind foarte potrivite pentru a decora birouri, holuri, sau încăperi din sediile firmelor sau din locuinţele cu spatii generoase care construiesc azi.

M. Dan, "Ecran Magazin", 2 Martie 1997

 

 

UN DIALOG AL PANORAMEI PEISAGISTICE

"ROMANIA - AMERICA"

            Sala ARTA Brasov ne propune în aceste zile ale "Anotimpului de hermină" expoziţia personală a pictorului Cristache Gheorghiu. Ea reprezintă o constituire de sine a peisajului prin confruntare şi reacţie discursivă între colţuri de natură mioritică şi zone cu efect panoramic din ţara "zgârie-norilor". Artistul face un studiu de atmosferă al străzilor, al fluxului uman din locurile vizitate în cele două voiaje în USA (1995-1998). "Ogarul cenuşiu" l-a purtat prin New York, Las Vegas, Atlanta, Dallas, Florida, astfel încât observatorul în căutare de motivaţie estetică a transpus pe pânză la faţa locului imaginile imprimate pe retină. Senzaţiile fugitive, de reflectare a prospeţimii prin lumină sau vibraţiile bruşte din culoare pură dau picturilor coerenţe de idee spaţială. Structura peisagistică are o deschidere pe verticală purtând emblema citadinului american ce are totuşi în prim plan reflexele aeriene ale parcurilor înflorite. Tăcerea rezonantă a tablourilor lui Cristache Gheorghiu exprimă parcă ascunderea umanului în depărtarea protectoare a geamurilor fumurii. Înclinând spre impresionism artistul foloseşte culoarea de pensulaţie în plan estompat, de perspectivă, şi culoarea în "cuţit" pentru formele dinamice, aproape personificate ale elementelor din natura. După cum ne-a declarat însuşi creatorul lucrărilor expuse, multe din acestea, prin tematică şi dimensiune, au o destinaţie spre decorarea interioarelor de instituţii. Aprecierile pe linie artistică au determinat achiziţionarea unor tablouri semnate Cristache Gheorghiu de către Galeriile "Amber Hallet" din Florida. Se poate vedea în expoziţie un grupaj de portrete, pe vârste diferite, care promit o întâlnire cu expresivitatea stărilor de spirit. Revenind la peisaje, aflăm că subiectele autohtone au fost executate în diferite perioade, repetând motivele pădurii, ale câmpului deschis, în diferite anotimpuri. Albul zăpezii, verdele ierbii dau gustul senzaţiei ingenue, cu un respect cultic pentru statornicia frumuseţii ei. Adus din suprarealism, tabloul "Metamorfoze" are o profunzime simbolică, jetul unei ploi de lumină devine sânge trecând printr-o inimă uriaşă. Privitorii sunt lăsaţi să se integreze braţelor-ramuri sau firelor delicate de iarbă pentru a simţi că pretutindeni ei vor fi copiii unui minunat decor sincer şi mereu dăruit celor ce fiinţează în portativul lor. Folosind Internet-ul ca mijloc de comunicare, Cristache Gheorghiu a stabilit legaturi de amiciţie şi a beneficiat di invitaţii, pe care le-a onorat călătorind, nu numai peste ocean, ci şi pe bătrânul continent european, savurând forme şi culori, călăuzit întotdeauna de motto-ul sau artistic: "eu cred în perenitatea valorilor, nu în oscilaţiile de moment".

Nadia-Cella Pop, "Transilvania Expres", 21 Decembrie 1998

 

 

DINCOLO DE LINIE SI CULOARE

            Venind din a doua jumătate a lunii Decembrie a anului trecut şi continuând până în prima parte a acestei luni, expoziţia personală  (a opta în biografia artistului) deschisă de Cristache Gheorghiu , la sala "ARTA" a Muzeului de Artă, este, într-un anume fel, o retrospectivă. Expoziţia "dând seama" despre devenirea în timp a artistului, despre starea actuală a creaţiei sale plastice, despre posibilele direcţii spre care artistul are disponibilităţi a se îndrepta. Întâlnim în expoziţie o masivă, aş zice şi definitorie, secţiune peisagistică. Cristache Gheorghiu fiind, prin excelenţă un peisagist. Dar nu unul oarecare, nu unul convenţional şi de circumstanţă, ci unul căruia peisajul îi serveşte drept punte de comunicare cu semenii. N-am ştiinţă dacă Cristache Gheorghiu a scris vreodată poezie, dar mi-e limpede că peisajele sale sunt, de fapt, nişte poeme, cuvântului din poezia-poezie luându-i locul linia şi culoarea. Pentru că, deşi trimit prin titlu sau asemănare la o anume realitate, uşor recognoscibilă în natura care de înconjoară, sau la o realitate de peste mări şi ţări, peisajele lui Cristache Gheorghiu sunt cu totul alt-Ceva; sunt, dacă vreţi, o  "poveste" lirică despre lumea în care artistul îşi poartă paşii, din care-şi culege "imaginile" prin care doreşte a ne spune ce trăiri l-au încercat într-un anume moment şi spaţiu. Grăitor pentru "demonstraţia pe care vream a o face este, bunăoară, un peisaj purtând titlul "Scheii Braşovului". Un peisaj cumva fabulos, în care Scheiul, atât de familiar nouă, este văzut de undeva de sus, redus la "esenţa" sa, acoperişurile cărămizii spre roşu ale casele fiind asemeni unor "pălăriuţe" de …. ciuperci, din "umbra" cărora aşteptăm să se ivească din clipa în clipa Alba ca Zăpada şi cei şapte…

            Peisaje, dar de altă factură, sunt şi "reportajele" plastice, aduse de artist din universul american. Emblematice pentru marile aglomerări urbane definibile prin zgârie nori, lucrări ca "Downtown", "New York", etc., sunt americane doar în substanţa lor, ele fiind, mă repet, alt-Ceva. Un alt-Ceva ce poartă amprenta sufletească a artistului care ne povesteşte ce a simţit în faţa "Lumii Noi", pe care a avut şansa s-o vadă nemijlocit. Intr-un anume fel, artistul se înstăpâneşte sentimental pe lumea pe care o vede. Culorile, linia, compoziţia acestor lucrări sunt, când calme, armonios articulate, când agitate, contrapunctic construite, culoarea însemnând, înainte de toate, atitudine.

            In fine, o secţiune de mai mică întindere a expoziţiei la care ne referim cuprinde portrete. Fiecare portret este un "pariu" al artistului cu sine, o încercare de a surprinde "aerul" specific fiecărui personaj. N-as zice că forţez prea mult nota dacă spun că portretele artistului sunt tot "peisaje", nişte metafore plastice.

            Lucrările expuse sunt în totalitate uleiuri, tehnică pe care artistul o stăpâneşte cu mult meşteşug şi dezinvoltură. Fiind însă un perfecţionist, mereu cu o undă de nemulţumire faţă de "ceea ce a ieşit", mereu în căutarea cuvântului ce exprimă Adevărul, cum ar spune poetul. Un artist ce-şi lasă mereu drumuri deschise, care refuză manierismul şi auto-pastişa, care ştie ce vrea şi care încearcă să ne spună cât mai mult din ceea ce simte.

            În arta plastică braşoveană a zilelor noastre, Cristache Gheorghiu este, fără îndoială, o "voce" inconfundabilă, gen Marin Sorescu în poezie.

Ioan Popa - "Gazeta de Transilvania", 7 Ianuarie 1999

 

 

VITALITATEA ŞI LIMBAJUL PEISAJELOR ÎN EXPOZIŢIA LUI

CRISTACHE GHEORGHIU.

Artistul Cristache Gheorghiu îşi expune o serie de tablouri în expoziţia găzduită de Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Bariţiu". Peisagist prin excelenţă, el caută mereu o comunicare cu semenii prin tablourile care sunt nişte reportaje despre locurile văzute şi pătrundea parfumului familiar şi particular al acestora. Momentele surprinse în călătoria sa în USA înfăţişează elemente emblematice ale universului american, "zgârie norii" ce povestesc europenilor  despre armonia şi atitudinea inconfundabilă a peisajelor şi a relaţiei lor cu oamenii. Atmosfera din natură, corelată cu stările sufleteşti respiră prin echilibru şi contururi aşezate cu respect pe pânză.

            "Copil al naturii", Cristache Gheorghiu se opreşte cu atenţie asupra fragmentelor din bogatul univers cromatic al peisajelor colorate cu toate hainele anotimpurilor, ca un spectacol perpetuu. Proporţiile elementelor surprinse prin penel, cu luminozitatea străzilor în derulare perspectivală, aglomerate de fiinţe minuscule de furnicar, palpită  într-un tumult de viaţă activă. Geografia nu are prea mare importanţă atunci când artistul se lasă influenţat de emoţii, căci migala sa în pensulaţie este subordonată bucuriei de a privi şi picta. Mirajul naturii este un dar pentru cei înzestraţi a-l comunica prin forma, culoare, cuvânt într-o suită de ipostaze ale frumosului. Am spus şi cuvânt pentru că de curând pictorul a devenit şi scriitor, lansându-şi în acelaşi "templu al literelor", cartea "Singur printre americani".

            Complementară impresiilor orânduite plastic, autorul ne derulează prin alte mijloace - cuvintele - un conglomerat de senzaţii, observaţii, analize ale unei solitudini printre acei oameni care sunt oarecum altfel decât noi, cei din spaţiul carpatin.

            Cristache Gheorghiu, unul dintre apreciaţii peisagişti braşoveni, ne mărturiseşte că este atras şi de portretistică, sferă în care realizează compoziţional atitudini, figuri, mişcări ce orientează de fapt "o oglindă a sufletului" - sau metafore plastice ale bogăţiei de sentimente umane. Participant la 11 expoziţii personale şi de grup, întreprinzând călătorii de studii în Rusia, Franţa, USA, prezent pe Internet, artistul a strâns imagini şi idei, a cunoscut artişti şi oameni obişnuiţi şi mai ales a descoperit satisfacţia imensă de a gusta cu savoare din basmele naturii şi ale omului, iar apoi să le transmită pe diverse făgaşe, din nou spre oameni. Astfel, are credinţa că s-a împlinit şi va contribui la sublinierea binelui şi frumosului, ce trebuie păstrate ca o zestre şi ca un paşaport spre viitor.

Nadia-Cella Pop, "Transilvania Expres", 6 Septembrie 1999

 

 

TABLOURILE LUI CRISTACHE GHEORGHIU

INVITA LA CĂLĂTORII IMAGINARE

            Pe parcursul acestei luni, cititorii Bibliotecii Judeţene "George Bariţiu" au ocazia să admire, în sala mare, expoziţia de pictură a artistului plastic Cristache Gheorghiu. Cunoscut în mediul cultural braşovean prin numeroasele evenimente expoziţionale colective şi individuale la care a luat parte în ultimii 12 ani, artistul ne propune de această dată o privire retrospectivă asupra creaţiei sale recente. Fiind un peisagist prin excelenţă, Cristache Gheorghiu a ales pentru această expoziţie 21 de tablouri - lucrate în ulei pe pânză - care ilustrează două din temele predilecte ale creaţiei sale: natura şi peisajul citadin. Lucrările inspirate de natura montană degajă seninătate şi puritate, dar totodată forţă şi deplinătate; ele relevă, prin armonia formelor şi culorilor, fascinaţia pe care fiecare peisaj în parte o exercită asupra artistului.

            Chiar dacă autorul nu este şi nici nu-şi propune să devină un inovator al artei peisajului, parcurgând aceleaşi cai, bătătorite de marii artişti plastici ai lumii, opera sa îi pune în evidenţă talentul şi inspiraţia creatoare. În acelaşi timp, ne dezvăluie un pictor care şi-a însuşit pe deplin secretele artei plastice. Văzându-i pânzele, te transpui imediat în acel colţ de natură şi eşti pătruns de calm şi linişte sufletească. Peisajele citadine au două surse de inspiraţie: Braşovul - oraş de care Cristache Gheorghiu este atras iremediabil, şi metropolele americane - cunoscute din peregrinările artistului peste Ocean. Dacă imaginea emblematica a Braşovului o reprezintă - în viziunea pictorului - Scheiul şi casele sale vechi, atunci când este vorba despre America, accentul cade pe redarea atmosferei tumultuase de zi cu zi. In tablourile de mari dimensiuni "Chicago", "Se lasă seara în L.A.", sau Parc în L.A." privitorul simte pulsul vieţii americane, transpus pe pânză în nota personală a artistului. De altfel, în tot ceea ce pictează, Cristache Gheorghiu încearcă să fie el însuşi, nerevendicându-se din nici un curent sau scoală de pictură.

            Intre picturile expuse, cea intitulată "Metamorfoze" face notă discordantă prin faptul că este realizată într-o manieră abstractă, dovedind că artistul are capacitatea se sintetizeze teme şi idei pe care să le transpună simbolic pe pânză.

            Remarcat mai nou şi ca scriitor, prin cartea de călătorie "Singur Printre Americani" lansată în această vară, Cristache Gheorghiu reprezintă unul dintre numele de prim rang cu care Braşovul se poate mândri.

Mihaela Chicomban, "Bună Ziua Braşov", 22 Septembrie 1999

 

 

 

 

 

 

DIN CARTEA DE IMPRESII

 

            Plăcut surprins, am constatat în tablourile expuse un artist cu simt coloristic rafinat, un maestru al compoziţiei, un portretist talentat şi sensibil….

Prof. Sasu Ducşoara, 14 Februarie 1997

 

            De la expoziţia domnului C. Gheorghiu duc cu mine bucuria de a fi vizionat lucrări pe placul meu, care mi-au luminat şi încălzit sufletul şi inima. Coloritul dulce pastel propagă o linişte veselă de încântare. Felicitări şi mulţumiri creatorului pentru această dăruire neîntrecută. . . .

ss indescifrabil, 10 februarie 1997

 

            Peisajele sub penelul maestrului C. Gheorghiu aduc misterul, prospeţimea şi farmecul naturii în inimile vizitatorului.

            Portretele, fiecare în parte, marchează a anume stare sufletească . . .

            Expoziţia este o reuşită deplină! Felicitări!

I. Gliga, 7 Februarie 1997

 

            Expoziţia personală de pictură a colegului nostru Cristache Gheorghiu este de un înalt simţ artistic ce demonstrează un puternic talent în tot ce face în domeniul picturii. . .

            Peisajele din America te impresionează prin puterea de convingere. Coloritul se adaptează perfect şi armonios, transmiţând emoţia artistului spectatorului.

            Peisajele rustice sunt de o fineţe coloristică deosebită. Au o vibraţie plină de emoţie care, prin patina coloritului, te plimbă prin pădurile şi poienile noastre pline de farmec

            Portretele sunt de o calitate artistică superioară, deoarece redau cu fidelitate caracterul şi personalitatea fiecărei persoane.

            O expoziţie reuşită, plină de farmec şi poezie, de un înalt nivel artistic. . .

G. Dumitriu, 10 Februarie 1997

 

            Metamorfoză" - o inimă care dă 'durere' pământului şi 'iubire' cerului.

            Superb!

ss indescifrabil, Decembrie 1998

 

            Florile - o uşă deschisă ce lasă să iasă luminile calde ale sufletului.

            "Spre Bucegi" - un peisaj ce te invită la veselă drumeţie, îţi creează poftă de viaţă.

            "Metemorfoză" - imagine poetic dureroasă a realităţii.

            Toate peisajele - nu numai rezultat, ci şi sursă de energie creatoare.

A.A., 30 Decembrie 1998

 

            Expoziţia de pictură mi-a produs o reală emoţie şi un sentiment de linişte interioară.

ss indescifrabil, Decembrie 1998

 

            O mare bucurie îţi oferă expoziţia pe care Dl. Gheorghiu o prezintă…. Te face să visezi o lume pe care ţi-o doreşti… O tehnică foarte bună… Lucrări care nu pot fi confundate… Armonia coloristică te face să pătrunzi în sufletul pictorului care priveşte cu mult optimism…

ss indescifrabil, 2 Ianuarie 1999

            O extraordinară combinaţie de culori şi tonuri. Frumuseţea naturii, a peisajului este original redată pe pânză. Luminile oraşului, de asemeni. Norii, cerul, verdele copacilor , a munţilor prind o nouă viaţă. Portretele de asemeni, parcă-ţi vorbesc şi te privesc. Toata pictura în general îţi transmite un fior misterios.

            Este nemaipomenit!

ss. indescifrabil, 2 Ianuarie 1999

 

            De la prima privire observ o explozie de culoare ce denotă atâta sensibilitate, dăruire, ce îţi pătrunde în suflet şi îţi va rămâne mereu acolo, pentru a-ţi aminti că totuşi există mult talent….

Gabriela, Ianuarie 1999

 

            I'm impressed by the view on New York, LA and Chicago - a special sort of expressionism.

ss indescifrabil, January 1999

 

            I enjoyed the artist's use of light…

Clare Rothwell, Johanesburg, RSA, January 1999

 

            Mă bucur că am intrat la expoziţia dumneavoastră. A fost un moment de linişte şi odihnă pentru minte şi suflet.

Anca Barbu, Ianuarie 1999

 

            Your paintings suggest open air and happiness. I love the positive outlook of the peace filling settings. The use of color sugests life…

Mattew Lund, Utah, USA, January 1999

 

            I love your paintings. Good luck with your work, and I look forward to hearing about you again.

Hickok, Utah, USA, January, 1998

 

            It has been a pleasure getting to know you. You have a great talent for painting and God has blessed you with many other talents as well. I wish you success in everything you do, and maybe we'll be able to meet again sometime down the road.

Brant Stewart, Henderson, NV, USA, 26 January, 2001

 

            I've really enjoyed visiting with you… I have a lot to learn about this great art. But I wish you luck at the exciting time as you've opened your art gallery…

Brando Ripplinger, Brigham, Ut, USA, 26 January 2001