Carmen Irimia

Cristache Gheorghiu

 

 

Dicţionar român-grec de

 

VERBE

 
pentru începători

 

Colecţia OPERA OMNIA

DICTIONAR

 

 

 

 

 

Editura TIPO MOLDOVA


 

 

 

 

 

 

 

Redactor: Aurel Ştefanachi

Coordonator serie: Cassian Maria Spiridon

Coperta: Andrei Ştefanachi

 

ISBN 978-606-676-760-6

 

 © Tipo Moldova

Editura Tipo Moldova este recunoscută academic de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) şi istorie şi studii culturale (PN-II-ACRED-ED-2012-0355)

 

Iaşi, 2015

 

Editura Tipo Moldova

Email: office@tipomoldova.ro

 

www.tipomoldova.ro


Prefață

 

Această broşură nu are pretenția unui manual. Ea este adresată începătorilor, care doresc să obțină un răspuns rapid la problemele lor, fără să facă uz de cunoştințe aprofundate de gramatică. Din acest motiv, dar şi datorită numărului mare de abateri de la reguli, toate verbele – nu numai cele neregulate - sunt conjugate, după modelul de mai jos.

 

A întreba

 

Prezent                                   Trecut

Eu întreb                      Eu am întrebat

Tu întrebi                     Tu ai întrebat

El întreabă                    El a întrebat

Noi întrebăm                Noi am întrebat

Voi întrebați                 Voi aţi întrebat

Ei întreabă                   Ei au întrebat

 

Imperativ: Întreabă! ÎntrebațI!

 

Nu sunt afişate formele mai speciale (viitor momentan, conjunctiv continuu, condițional etc.), pentru a nu îngreuna accesul. Unele forme speciale şi expresii vor fi prezentate, acolo unde este cazul.

Cei mai sârguincioşi vor găsi la sfârşitul broşurii câteva tabele cu unele reguli gramaticale elementare.

Autorii locuiesc în Grecia. Carmen Irimia este filolog, licenţiat al Universităţii din Atena.

 

 

 

 

 


Verbele auxiliare a fi şi a avea

 

A fi

Prezent                 Trecut

Είμαι                     Ήμουν(α)

Είσαι                     Ήσουν(α)

Είναι                     Ήταν

Είμαστε                  Ήμαστε

Είσαστε                  Ήσαστε

Είναι                     Ήτανε

 

A avea

Prezent                 Trecut

Έχω                      Είχα

Έχεις                     Είχες

Έχει                      Είχε

Έχουμε                  Είχαμε

Έχετε                    Είχατε

Έχουν                   Είχαν(ε)


A accepta

 

Prezent                 Trecut

Δέχομαι                 Δέχτηκα

Δέχεσαι                  Δέχτηκες

Δέχεται                  Δέχτηκε

Δεχόμαστε              Δεχτήκαμε

Δέχεστε                 Δεχτήκατε

Δέχονται                Δεχτήκαν

 

Εχ.

Accept să te însoțesc la teatru./Δέχομαι να σε συνοδέψω.

 

Accept propunerea dumneavoastră./ Δέχομαι τη δική σας πρόταση.

 


A aduce

 

Prezent                 Trecut

Φέρνω                   Έφερα

Φέρνεις                 Έφερες

Φέρνει                   Έφερε

Φέρνουμε              Φέραμε

Φέρνετε                 Φέρατε

Φέρνουν                Έφεραν

 

 

 

Imperativ: Φέρε! Φέρτε!


A aduna

 

Prezent                 Trecut

Προσθέτω              Πρόσθεσα

Προσθέτεις             Πρόσθεσες

Προσθέτει              Πρόσθεσε

Προσθέτουμε                   Προσθέσαμε

Προσθέτετε            Προσθέσατε

Προσθέτουν           Πρόσθεσαν

 

Imperativπρόσθεσε! ροσθέστε!

 


A afla, a învăţa

 

Prezent                 Trecut

Μαθαίνω                Έμαθα

Μαθαίνεις               Έμαθες

Μαθαίνει                Έμαθε

Μαθαίνουμε            Εμάθαμε

Μαθαίνετε              Εμάθατε

Μαθαίνουν             Έμαθαν

 

 

Imperativ: Μάθε!  Μάθετε!


A ajunge la

 

Prezent                 Trecut

Φτάνω                   Έφτασα

Φτάνεις                 Έφτασες

Φτάνει                   Έφτασε

Φτάνουμε              Φτάσαμε

Φτάνετε                 Φτάσατε

Φτάνουν                Έφτασαν

 

Imperativ: Φτάσε! Φτάσετε!


A alege

 

Prezent                 Trecut

         Διαλέγω                 Διάλεξα

         Διαλέγεις               Διάλεξες

         Διαλέγει                 Διάλεξε

         Διαλέγουμε            Διαλέξαμε

         Διαλέγετε               Διαλέξατε

         Διαλέγουν              Διάλεξαν

Imperativ: Διάλεξε! Διαλέξτε!

 

Επιλέγω                Επέλεξα

Επιλέγεις               Επέλεξες

Επιλέγει                 Επέλεξε

Επιλέγουμε            Επιλέξαμε

Επιλέγετε               Επιλέξετε

Επιλέγουν              Επέλεξαν

Imperativ: Επίλεξε! Επιλέξτε!

 


A alerga, fugi

 

Prezent                 Trecut

Τρέχω                   Έτρεξα

Τρέχεις                  Έτρεξες

Τρέχει                    Έτρεξε        

Τρέχουμε               Τρέξαμε

Τρέχετε                 Τρέξατε

Τρέχουν                Έτρεξαν

 

Imperativ:  τρέχατρέξτε!

 


A-şi aminti

 

Prezent                 Trecut

Θυμάμαι                 θυμόμουν

Θυμάσαι                θυμόσουν

Θυμάται                 θυμόταν

Θυμόμαστε             θυμόμασταν

Θυμόσαστε             θυμόσασταν

Θυμούνται             θυμόνταν

 

Imperativ: Θυμήσου! Θυμηθείτε!

 


A apuca, a prinde

 

Prezent                 Trecut

Πιάνω                    Έπιασα

Πιάνεις                  Έπιασες

Πιάνει                    Έπιασε

Πιάνουμε               Πιάσαμε

Πιάνετε                  Πιάσατε

Πιάνουν                 Έπιασαν

 

 

Imperativ: πιάσε! Πιάστε!

 


A asculta, a auzi

 

Prezent                 Trecut

Ακούω                   Άκουσα

Ακούς                    Άκουσες

Ακούει                   Άκουσε

Ακούμε                  Ακούσαμε

Ακούτε                  Ακούσατε

Ακούν (ε)               Άκουσαν

 

Imperativ: Άκου! Ακούστε!

 


A aştepta

 

Prezent                 Trecut

Περιμένω               Περίμενα

Περιμένεις              Περίμενες

Περιμένει               Περίμενε

Περιμένουμε           Περιμέναμε

Περιμένετε             Περιμένατε

Περιμένουν            Περίμεναν

 

Imperativ: Περίμενε! Περιμένετε!

 


A bea

 

Prezent                 Trecut

Πίνω                     Ήπια

Πίνεις                    Ήπιες

Πίνει                      Ήπιε

Πίνουμε                 Ήπιαμε

Πίνετε                    Ήπιατε

Πίνουν                   Ήπιαν

 

 

Imperativ: Πιες!  Πίνετε!

 


A se bucura

 

Prezent                 Trecut

Χαίρομαι                Χάρηκα

Χαίρεσαι                Χάρηκες

Χαίρεται                 Χάρηκε

Χαιρόμαστε            Χαρήκαμε

Χαιρόσαστε            Χαρήκατε

Χαίρονται               Χάρηκαν

 

Imperativ: Χαίρε! Χαίρεστε!

 


A căuta

 

Prezent                 Trecut

Ψάχνω                  Έψαξα

Ψάχνεις                 Έψαξες

Ψάχνει                   Έψαξε

Ψάχνουμε              Ψάξαμε

Ψάχνετε                 Ψάξατε

Ψάχνουν               Έψαχναν

 

Imperativ: Ψάξε! Ψάξτε!

 

Expresie uzuală.

Caută să găseşti./ Ψάξε να βρείς.

 


A căuta(în mod amănunțit)

 

Prezent                 Trecut

Αναζητώ                Αναζήτησα

Αναζητάς               Αναζήτησες

Αναζητά                 Αναζήτησε

Αναζητάμε              Αναζητήσαμε

Αναζητάτε              Αναζητήσατε

Αναζητούν             Αναζήτησαν

 

Imperativ: Αναζήτησε!

Αναζητήστε!

 

 


A câștiga

 

Prezent                Trecut

Κερδίζω                 Κέρδισα

Κερδίζεις                Κέρδισες

Κερδίζει                 Κέρδισε

Κερδίζουμε             Κερδίσαμε

Κερδίζετε               Κερδίσατε

Κερδίζουν              Κέρδισαν

 

ΕχA-ți câștigat lupta!/Κερδίσατε την μάχη!

 


A citi

 

Prezent                 Trecut

Διαβάζω                Διάβασα

Διαβάζεις               Διάβασες

διαβάζει                 Διάβασε

Διαβάζουμε            Διαβάσαμε

Διαβάζετε               Διαβάσατε

Διαβάζουν              Διάβασαν

 

Imperativ: Διάβασε! Διαβάσετε!


A coborî

 

Prezent                 Trecut

Κατεβαίνω             Κατέβηκα

Κατεβαίνεις            Κατέβηκες

Κατεβαίνει              Κατέβηκε

Κατεβαίνουμε         Κατεβήκαμε

Κατεβαίνετε            Κατεβήκατε

Κατεβαίνουν           Κατέβηκαν

 

 

Imperativ: Κατέβα! Κατεβείτε!

 


A colora

 

Prezent                 Trecut

Χρωματίζω            Χρωμάτισα

Χρωματίζεις            Χρωμάτισες

Χρωματίζει             Χρωμάτισε

Χρωματίζουμε         Χρωματίσαμε

Χρωματίζετε           Χρωματίσατε

Χρωματίζουν          Χρωμάτισα

 

 

Imperativ:    Χρωμάτισε!

Χρωματίστε!

 


 A costa(a valora, a prețui)

 

 

Prezent                 Trecut

Στοιχίζω                Στοίχησα

Στοιχίζεις               Στοίχησες

Στοιχίζει                Στοίχησε

Στοιχίζουμε            Στοιχήσαμε

Στοιχίζετε              Στοιχήσατε

Στοιχίζουν             Στοίχησαν

 

 

Când dorim să întrebăm prețul folosim expresiile:

Cât face . . . ?  Πόσο κάνει . . . ;

Cât este . . . ?  Πόσο είναι . . . ;

Cât costă . . .?  Πόσο κοστίζει . .;

 


A crede ( a avea părere)

 

Prezent                 Trecut

Νομίζω                  Νόμιζα

Νομίζεις                 Νόμιζες

Νομίζει                  Νόμιζε

Νομίζουμε              Νομίζαμε

Νομίζετε                Νομίζατε

Νομίζουν               Νόμιζαν

 

 

Imperativ: Νόμιζε! Νόμιστε!

 


A crede (a avea credință)

 

 

Prezent                 Trecut

Πιστεύω (στο Θεό)    Πίστεψα

Πιστεύεις               Πίστεψες

Πιστεύει                 Πίστεψε

Πιστεύουμε            Πιστέψαμε

Πιστεύετε               Πιστέψατε

Πιστεύουν              Πίστεψαν

 

 

Imperativ: Πίστεψε! Πιστέψτε!

 


A creşte

 

Prezent                 Trecut

Μεγαλώνω             Μεγάλωσα

Μεγαλώνεις            Μεγάλωσες

Μεγαλώνει             Μεγάλωσε

Μεγαλώνουμε         Μεγαλώσαμε

Μεγαλώνετε           Μεγαλώσατε

Μεγαλώνουν          Μεγάλωσαν

 

 

Imperativ:    Μεγάλωσε!

Μεγαλώστε!

 


A cumpăra

 

Prezent                 Trecut

Αγοράζω               Αγόρασα

Αγοράζεις              Αγόρασες

Αγοράζει                Αγόρασε

Αγοράζουμε           Αγοράσαμε

Αγοράζετε              Αγοράσατε

Αγοράζουν             Αγόρασαν

 

 

Imperativ: Αγόρασε! Αγοράστε!

 


A cunoaşte

 

Prezent                 Trecut

Γνωρίζω                Γνώρισα

Γνωρίζεις               Γνώρισες

Γνωρίζει                Γνώρισε

Γνωρίζουμε            Γνωρίσαμε

Γνωρίζετε              Γνωρίσατε

Γνωρίζουν             Γνώρισαν

 

 

Imperativ: Γνώρισε! Γνωρίστε!

 


A da

 

Prezent                 Trecut

Δίνω                      Έδωσα

Δίνεις                    Έδωσες

Δίνει                      Έδωσε

Δίνουμε                 Δώσαμε

Δίνετε                   Δώσατε

Δίνουν                  Έδωσαν

 

 

Imperativ: Δώσε! Δώστε!

 


A da (continuare)

 

Prezent                 Trecut

Δίδω                     Έδίδα

Δίδεις                    Έδίδες

Δίδει                      Έδίδε

Δίδουμε                 Δίδουμε

Δίδετε                    Δίδετε

Δίδουν                   Έδίδαν

 

Imperativ: Δίδε!


 

A deschide

 

Prezent                 Trecut

Ανοίγω                  Άνοιξα

Ανοίγεις                 Άνοιξες

Ανοίγει                  Άνοιξε

Ανοίγουμε              Ανοίξαμε

Ανοίγετε                Ανοίξατε

Ανοίγουν               Άνοιξαν

 

 

Imperativ: Άνοιξε! Ανοίξτε!

 


A se distra

 

Prezent                 Trecut

Διασκεδάζω           Διασκέδασα

Διασκεδάζεις          Διασκέδασες

Διασκεδάζει            Διασκέδασε

Διασκεδάζουμε       Διασκεδάσαμε

Διασκεδάζετε          Διασκεδάσατε

Διασκεδάζουν         Διασκέδασαν

 

 

Imperativ: Διασκέδασε!

                   Διασκεδάστε!

 

 


A dormi

 

Prezent                 Trecut

Κοιμάμαι                Κοιμήθηκα

Κοιμάσαι                Κοιμήθηκες

Κοιμάται                Κοιμήθηκε

Κοιμόμαστε            Κοιμόμασταν

Κοιμάστε                Κοιμόσασταν

Κοιμούνται             Κοιμήθηκαν

 

 

Imperativ: Κοιμήσου! Κοιμηθείτε!

 


A duce(a muta)

 

Prezent                           Trecut

Μεταφέρω              Μετάφερα

Μεταφέρεις            Μετάφερες

Μεταφέρει              Μετάφερε

Μεταφέρουμε         Μεταφέραμε

Μεταφέρετε            Μεταφέρατε

Μεταφέρουν           Μετάφεραν

 

 

Imperativ:    Μετάφερε!

Μεταφερτέ!

 

 


A duce (a căra)

 

Prezent                 Trecut

Κουβαλάω             Κουβάλησα

Κουβαλάς              Κουβάλησες

Κουβαλάει              Κουβάλησε

Κουβαλάμε             Κουβαλήσαμε

Κουβαλάτε             Κουβαλήσατε

Κουβαλάνε            Κουβάλησαν

 

 

Imperativ: Κουβάλα Κουβαλήστε

 


A explica

 

Prezent                 Trecut

Εξηγώ                            Εξήγησα

Εξηγείς                  Εξήγησες

Εξηγεί                   Εξήγησε

Εξηγούμε               Εξηγήσαμε

Εξηγείτε                Εξηγήσατε

Εξηγούν                Εξήγησαν

 

 

Imperativ: Εξήγησε! Εξηγήστε!

 


A face

 

Prezent                 Trecut

Κάνω                     Έκανα

Κάνεις                   Έκανες

Κάνει                     Έκανε

Κάνουμε                Κάναμε

Κάνετε                   Κάνατε

Κάνουν                  Έκαναν

 

Imperativ: Κάνε! Κάντε!

 


A folosi (utiliza)

 

Prezent                 Trecut

Χρησιμοποιώ Χρησιμοποίησα

Χρησιμοποιείς         Χρησιμοποίησες

Χρησιμοποιεί Χρησιμοποίησε

Χρησιμοποιούμε      Χρησιμοποιήσαμε

Χρησιμοποιήσετε    Χρησιμοποιήσατε

Χρησιμοποιούν       Χρησιμοποίησαν

        

Imperativ:    Χρησιμοποίησε!

Χρησιμοποιήστε!

 

Second hand:  Μεταχειρισμένο

 


A avea frică, a se teme

 

Prezent                Trecut

Φοβάμαι                Φοβήθηκα

Φοβάσαι                Φοβήθηκες

Φοβάται                Φοβήθηκε

Φοβόμαστε            Φοβηθήκαμε

Φοβόσαστε            Φοβηθήκατε

Φοβούνται             Φοβήθηκαν

 


A fugi (de ceva), a se feri, a ocoli

 

Prezent                 Trecut

Αποφεύγω              Απέφυγα

Αποφεύγεις            Απέφυγες

Αποφεύγει              Απέφυγε

Αποφεύγουμε          Αποφύγαμε

Αποφεύγετε            Απεφύγατε

Αποφεύγουν           Απέφυγαν

 

 

 


A găsi

 

Prezent                          Trecut

Βρίσκω (Βρω)        Βρήκα

Βρίσκεις (Βρεις)      Βρήκες

Βρίσκει (Βρει)         Βρήκε

Βρούμε                  Βρήκαμε

Βρείτε                    Βρήκατε

Βρίσκουν               Βρήκαν

 

 

Imperativ: Βρείτε!

 


A (se) grăbi

 

Prezent                 Trecut

Βιάζομαι                Βιάστηκα

Βιάζεσαι                 Βιάστηκες

Βιάζεται                 Βιάστηκε

Βιαζόμαστε             Βιαστήκαμε

Βιαζόσαστε            Βιαστήκατε

Βιάζονται               Βιάστηκαν

 

Imperativ: Βιάσου! Βιαστείτε!

 

Εχ.Vă grăbiţi? /Βιάζεστε;

     Nu vă grăbiţi! Μη βιάζεστε!

 


A greşi

 

 

Nu se folosește în mod curent; uzual, se folosește  expresia verbală « κάνω λάθος ».
A  hotărî (a decide)

 

Prezent                 Trecut

Αποφασίζω            Αποφάσισα

Αποφασίζεις           Αποφάσισες

Αποφασίζει            Αποφάσισε

Αποφασίζουμε        Αποφασίσαμε

Αποφασίζετε          Αποφασίσατε

Αποφασίζουν         Αποφάσισαν

 

 

Imperativ: Αποφάσισε!

 Αποφασίστε!

 


A ieşi

 

Prezent                 Trecut

Βγαίνω                  Βγήκα

Βγαίνεις                 Βγήκες

Βγαίνει                  Βγήκε

Βγαίνουμε              Βγήκαμε

Βγαίνετε                Βγήκατε

Βγαίνουν               Βγήκαν

 

 

Imperativ: βγες! βγείτε!

 

 


A informa

 

Prezent                    Trecut

Ενημερώνω            Ενημέρωσα

Ενημερώνεις           Ενημέρωσες

Ενημερώνει            Ενημέρωσε

Ενημερώνουμε        Ενημερώσαμε

Ενημερώνετε          Ενημερώσατε

Ενημερώνουν         Ενημέρωσαν

 

 

Imperativ: Ενημέρωνε!

Ενημερώνετε!

 

 


A intra

 

Prezent                 Trecut

Μπαίνω                 Μπήκα

Μπαίνεις                Μπήκες

Μπαίνει                  Μπήκε

Μπαίνουμε             Μπήκαμε

Μπαίνετε                Μπήκατε

Μπαίνουν               Μπήκαν

 

 

Imperativ: Μπες ! Μπείτε!

 

Ex. Intră!/ Μπες μέσα!    


A iubi

 

Prezent                 Trecut

Αγαπώ                  Αγάπησα

Αγαπάς                  Αγάπησες

Αγαπά          ει                 Αγάπησε

Αγαπάμε                Αγαπήσαμε

Αγαπάτε                Αγαπήσατε

Αγαπάν(ε)              Αγάπησαν(ε)

 

 

Imperativ: Αγαπά! Αγαπήστε!

 


A îmbătrâni

 

Prezent                 Trecut

Γερνώ                   Γέρασα

Γερνάς                   Γέρασες

Γερνά                    Γέρασε

Γερνάμε                 Γεράσαμε

Γερνάτε                 Γεράσατε

Γερνούν                 Γεράσουν

 


A se îmbrăca

 

Prezent                    Trecut

Ντύνομαι               Ντύθηκα

Ντύνεσαι                Ντύθηκες

Ντύνεται                Ντύθηκε

Ντυνόμαστε            Ντυθήκαμε

Ντύνεστε               Ντυθήκατε

Ντύνονται              Ντυθήκαν

 

Imperativ: Ντύσου! Ντυθείτε!

 

Ex.Copilul meu, îmbracă-te! /Ντύσου, παιδί μου!

 


A încasa

 

Prezent                 Trecut

Εισπράττω             Εισέπραξα

Εισπράττεις            Εισέπραξες

Εισπράττει             Εισέπραξε

Εισπράττουμε         Εισπράξαμε

Εισπράττετε           Εισπράξατε

Εισπράττουν          Εισέπραξαν

 

 

 

Imperativ: Εισέπραξε! Εισπράξτε!

 

 


A încerca (de a atinge un scop)

 

Prezent                        Trecut

Προσπαθώ             Προσπάθησα

Προσπαθείς            Προσπάθησες

Προσπαθεί             Προσπάθησε

Προσπαθούμε      Προσπαθήσαμε

Προσπαθείτε        Προσπαθήσατε

Προσπαθούν        Προσπάθησαν

 

Imperativ:    Προσπάθησε!

Προσπαθήστε!

 

Εχ. Încerc s-ajung repede. Προσπαθώ να φτάσω γρήγορα.

 

 


A încerca (ceva)

 

Prezent               Trecut

Δοκιμάζω               Δοκίμασα

Δοκιμάζεις              Δοκίμασες

Δοκιμάζει               Δοκίμασε

Δοκιμάζουμε           Δοκιμάσαμε

Δοκιμάζετε             Δοκιμάσατε

Δοκιμάζουν            Δοκίμασαν

 

 

Imperativ: Δοκίμασε! Δοκιμάστε!

 

Ex. Încerc o rochie nouă./Δοκιμάζω ένα καινούριο φόρεμα.
A închide

 

Prezent                 Trecut

Κλείνω                   Έκλεισα

Κλείνεις                 Έκλεισες

Κλείνει                   Έκλεισε

Κλείνουμε              Κλείσαμε

Κλείνετε                 Κλείσατε

Κλείνουν                Έκλεισαν

 

 

Imperativ: Κλείσε! Κλείστε!

 

Ex.Te rog, închide ușa! Astăzi, este închis! / Σε παρακαλώ, κλείσε την πόρτα! Σήμερα, είναι κλειστά!

 


 

 

A înclina(a apleca ceva, a avea tendință spre, a avea o înclinație spre)

 

Prezent                 Trecut

Κλίνω                    Έκλινα

Κλίνεις                   Έκλινες

Κλείνει                   Έκλινε

Κλείνουμε              Κλίναμε

Κλείνετε                 Κλίνατε

Κλείνουν                Έκλιναν

 

Obs. În fața dumneavoastră, mă înclin. / Μπροστά σας, υποκλίνομαι.  

 


A îndrăzni

 

Prezent                 Trecut

Τολμώ                   Τόλμησα

Τολμάς                  Τόλμησες

Τολμά                    Τόλμησε

Τολμάμε                 Τολμήσαμε

Τολμάτε                 Τολμήσατε

Τολμούν                Τόλμησαν

 

 

Imperativ: Τόλμησε!/ Τόλμα!

Τολμήστε!

 


A întâlni

 

Prezent                 Trecut

Συναντώ                Συνάντησα

Συναντάς               Συνάντησες

Συναντά                Συνάντησε

Συναντάμε             Συναντήσαμε

Συναντάτε              Συναντήσατε

Συναντούν             Συνάντησαν

 

 


A întârzia

 

Prezent                 Trecut

Αργώ                    Άργησα

Αργείς                   Άργησες

Αργεί                     Άργησε

Αργούμε                Αργήσαμε

Αργείτε                  Αργήσατε

Αργούν                 Άργησαν

 

 

Ex. Iarăși ai întârziat.../ Πάλι άργησες...

 


A  întoarce, a înapoia

 

Prezent                 Trecut

Επιστρέφω             Επέστρεψα

Επιστρέφεις           Επέστρεψες

Επιστρέφει             Επέστρεψε

Επιστρέφουμε        Επιστρέψαμε

Επιστρέφετε           Επιστρέψατε

Επιστρέφουν          Επέστρεψαν

 

 

Ex.

 

Se intoarce acasă.   /    Επιστρέφει στο σπίτι.

Mi-a înapoiat banii. /    Μου επέστρεψε τα λεφτά.

 


A întoarce

 

Prezent                 Trecut

Γυρίζω                  Γύρησα

Γυρίζεις                 Γύρησες

Γυρίζει                   Γύρησε

Γυρίζουμε              Γυρίσαμε

Γυρίζετε                 Γυρίσατε

Γυρίζουν                Γύρισαν

 

 

Imperativ: Γυρίσου! Γυρίστε!

 

Obs. Se mai poate spune «Γυρίσουsau «Πήγαινε πίσω


A întreba

 

Prezent                 Trecut

Ρωτώ                    Ρώτησα

Ρωτάς                   Ρώτησες

Ρωτάει                   Ρώτησε

Ρωτούμε (ρωτάμεΡωτήσαμε

Ρωτάτε                  Ρωτήσατε

Ρωτούν (ρωτάνε)    Ρώτησαν

 

Imperativ: Ρωτά! Ρωτήστε!

 

 


A se întreba

 

Prezent                 Trecut

Ρωτιέμαι                Ρωτήθηκα

Ρωτιέσαι                Ρωτήθηκες

Ρωτιέται                Ρωτήθηκε

Ρωτιόμαστε            Ρωτηθήκαμε

Ρωτιέστε                Ρωτηθήκατε

Ρωτιούνται             Ρωτήθηκαν

 

 


A se întreba (mira)

 

Prezent                          Trecut

Αναρωτιέμαι          Αναρωτήθηκα

Αναρωτιέσαι          Αναρωτήθηκες

Αναρωτιέται          Αναρωτήθηκε

Αναρωτούμε       Αναρωτιόμασταν

Αναρωτιέστε       Αναρωτιόσασταν

Αναρωτιούνται    Αναρωτήθηκαν

 


A înțelege

 

Prezent                 Trecut Καταλαβαίνω        Κατάλαβα

Καταλαβαίνεις        Κατάλαβες

Καταλαβαίνει Κατάλαβε

Καταλαβαίνουμε     Καταλάβουμε

Καταλαβαίνετε        Καταλάβετε

Καταλαβαίνούν       Κατάλαβαν

 


A învăța

 

Prezent                 Trecut

Μαθαίνω                Έμαθα

Μαθαίνεις               Έμαθες

Μαθαίνει                Έμαθε

Μαθαίνουμε            Μάθαμε

Μαθαίνετε              Μάθατε

Μαθαίναν (ουν)      Έμαθαν

 

Imperativ: Μάθετε!

 


A (se) juca

 

Prezent                 Trecut

Παίζω                    Έπαιξα

Παίζει                    Έπαιξες

Παίζεις                   Έπαιξε

Παίζουμε                Παίξαμε

Παίζετε                  Παίξατε

Παίξουν                 Έπαιξαν

 

Imperativ: Παίξε! Παίξτε!

 


A lăsa

 

Prezent                 Trecut

Αφήνω                  Άφησα

Αφήνεις                 Άφησες

Αφήνει                   Άφησε

Αφήνουμε              Αφήσαμε

Αφήνετε                 Αφήσατε

Αφήνουν                Άφησαν

 

 

Imperativ: Άφησε! Αφήστε!

 


A locui

 

Prezent                           Trecut

Κατοικώ                Κατοικούσα

Κατοικείς               Κατοικούσες

Κατοικεί                 Κατοικούσε

Κατοικούμε            Κατοικούσαμε

Κατοικείτε              Κατοικούσατε

Κατοικούν              Κατοικούσαν

 

A locui, a sta, a rămâne

 

Prezent                 Trecut

Μένω                     Έμεινα

Μένεις                   Έμεινες

Μένει                     Έμεινε

Μένουμε                Μείναμε

Μένετε                   Μείνατε

Μένουν                  Έμειναν

 

A lua, a primi

 

Prezent                 Trecut

Παίρνω                  Πήρα

Παίρνεις                 Πήρες

Παίρνει                  Πήρε

Παίρνουμε              Πήραμε

Παίρνετε                Πήρατε

Παίρνουν               Πήραν

 

 

Imperativ: Πάρε! Πάρτε!

 

 


A lua

 

Prezent                 Trecut

Λαμβάνω               Έλαβα

Λαμβάνεις              Έλαβες

Λαμβάνει                Έλαβε

Λαμβάνουμε           Λάβαμε

Λαμβάνετε              Λάβατε

Λαμβάνουν             Έλαβαν

 

Imperativ:  λαβε!

 

Εχ.

Iau conoștiință de (în considerare): Λαμβάνω υπόψη.

 

Vino să iei!   Μόλων λαβέ!


Α lucra

 

Prezent                 Trecut

Εργάζομαι              Εργάστηκα

Εργάζεσαι              Εργάστηκες

Εργάζεται              Εργάστηκε

Εργαζόμαστε          Εργαστήκαμε

Εργάζεστε              Εργαστήκατε

Εργάζονται            Εργάστηκαν

 


A mânca

 

Prezent                          Trecut

Φάω/Τρώω            Έφαγα/Έτρωγα

Φας/Τρως              Έφαγες/Έτρωγες

Φάει/Τρώει            Έφαγε/Έτρωγε

Φάμε/Τρώμε Φάγαμε/Τρώγαμε

Φάτε/Τρώτε Φάγατε/Τρώγατε

Φάνε/Τρώνε Έφαγαν/Έτρωγαν

 

    

     Imperativ:  Φάε! / Τρώγε!

                   Φάτε! / Τρώτε!


A merge

 

Prezent                          Trecut

Πάω   Πηγαίνω                Πήγα

Πάς    Πηγαίνεις               Πήγες

Πάει   Πηγαίνει                Πήγε

Πάμε   Πηγαίνουμε            Πήγαμε

Πάτε   Πηγαίνετε              Πήγατε

Πάνε   Πηγαίνουν             Πήγαν

 

Imperativ: Πήγαινε! Πηγαίνετε!

 


A merge (pe jos), a se plimba

 

Prezent                 Trecut

Περπατώ               Περπάτησα

Περπατάς               Περπάτησες

Περπατάει              Περπάτησε

Περπατάμε             Περπατήσαμε

Περπατάτε             Περπατήσατε

Περπατάν              Περπάτησαν

 


A merita

 

Prezent                 Trecut

Αξίζω                    Άξιζα

Αξίζεις          Άξιζες

Αξίζει                     Άξιζε

Αξίζουν                  Αξίζαμε

Αξίζετε                   Αξίζατε

Αξίζουν                  Άξιζαν

 


A munci

 

Prezent                 Trecut

Δουλεύω                Δούλεψα

Δουλεύεις              Δούλεψες

Δουλεύει                Δούλεψε

Δουλεύουμε           Δουλέψαμε

Δουλεύετε              Δουλέψατε

Δουλεύουν             Δούλεψαν

 

Imperativ: Δούλεψε! Δουλέψτε!

 


A se obişnui

 

Prezent                 Trecut

Συνηθίζω               Συνήθισα

Συνηθίζεις              Συνήθισες

Συνηθίζει               Συνήθισε

Συνηθίζουμε           Συνηθίσαμε

Συνηθίζετε             Συνηθίσατε

Συνηθίζουν            Συνήθισαν

 

Εχ.

Eu obişnuiesc să mănânc  dimineaţa. / Εγώ συνηθίζω να φάω το πρωί.

 

Eu mă obişnuiesc greu cu noua maşină. / Συνηθίζομαι δύσκολα με το καινούριο αμάξι.

 

Eu m-am obişnuit deja cu noua maşină. /  Εγώ ήδη συνήθισα το καινούριο αμάξι.

 


A observa, remarca

 

Prezent                 Trecut

Παρατηρώ                    Παρατήρησα

Παρατηρείς                   Παρατήρησες

παρατηρεί                    Παρατήρησε

παρατηρούμε                Παρατηρήσαμε

παρατηρείτε                 Παρατηρήσατε

παρατηρούν                  Παρατήρησαν

 

Imperativ: Παρατήρησε! Παρατηρήστε!

 


A oferi

 

Prezent                 Trecut

Προσφέρω             Πρόσφερα

Προσφέρεις            Πρόσφερες

Προσφέρει             Πρόσφερε

Προσφέρουμε         Προσφέραμε

Προσφέρετε           Προσφέρατε

Προσφέρουν          Πρόσφεραν

 

 

Imperativ: Πρόσφερε! Προσφέρετε!

 

Εχ. Oferă ceva invitaților! / Πρόσφερε κάτι στους καλεσμένους!

 


A opri, α înceta

 

Prezent                 Trecut

Σταματώ                Σταμάτησα

Σταματάς               Σταμάτησες

Σταματάει              Σταμάτησε

Σταματάμε              Σταματήσαμε

Σταματάτε              Σταματήσατε

Σταματ(άνε/τούν)   Σταμάτησαν

 

Imperativ: Σταμάτα! Σταματήστε!

 

Εχ.  Opriți la semnalul roșu! / Σταματήστε στο κόκκινο σηματοδότη!

Încetează să spui mereu aceleași lucruri! / Σταμάτα να λες πάντα τα ίδια!

 


A pescui

 

Prezent                 Trecut

Ψαρεύω                 Ψάρεψα

Ψαρεύεις               Ψάρεψες

Ψαρεύει                 Ψάρεψε

Ψαρεύουμε            Ψαρέψαμε

Ψαρεύετε               Ψαρέψατε

Ψαρεύουν              Ψάρεψαν

 

 Imperativ: Ψάρεψε! Ψαρέψτε!

 

Ex.

Obiecte de pescuit / είδη ψαρέματος

Vapoare de pescuit / αλιευτικά πλοία

 


A pierde

 

Prezent                 Trecut

Χάνω                     Έχασα

Χάνεις                   Έχασες

Χάνει                     Έχασε

Χάνουμε                Χάσαμε

Χάνετε                   Χάσατε

Χάνουν                 Έχασαν

        

A se pierde

 

Prezent                 Trecut

Χάνομαι                 Χάθηκα

Χάνεσαι                 Χάθηκες

Χάνεται                  Χάθηκε

Χανόμαστε             Χαθήκαμε

Χάνεστε                 Χαθήκατε

Χάνονται                Χάθηκαν


A plăcea

 

Prezent                 Trecut

Αρέσω                   Άρεσα

Αρέσεις                  Άρεσες

Αρέσει                    Άρεσε

Αρέσουμε               Αρέσαμε

Αρέσετε                 Αρέσατε

Αρέσουν                Άρεσαν

 

 

Εχ. Îmi place bicicleta ta. /   Μου αρέσει το ποδήλατο.

         Îmi plac mașinile.       /   Μου αρέσουν τα αμάξια.

 


A plăti

 

Prezent                 Trecut

Πληρώνω               Πλήρωσα

Πληρώνεις             Πλήρωσες

Πληρώνει               Πλήρωσε

Πληρώνουμε          Πληρώσαμε

Πληρώνετε             Πληρώσατε

Πληρώνουν            Πλήρωσαν

 

 

Imperativ: Πλήρωσε! Πληρώστε!

 


A pleca

 

Prezent                 Trecut

Φεύγω                  Έφυγα

Φεύγεις                 Έφυγες

Φεύγει                   Έφυγε

Φεύγουμε              Φύγαμε

Φεύγετε                 Φύγατε

Φεύγουν                Έφυγαν

 

 

Imperativ: Φύγε! Φύγετε!

 


A plânge

 

Prezent                 Trecut

Κλαίω                    Έκλαψα

Κλαις                     Έκλαψες

Κλαίει                    Έκλαψε

Κλαίμε          Κλάψαμε

Κλαίτε                    Κλάψατε

Κλαίνε                   Έκλαψαν

 

Imperativκλάψε!   

 


A se plânge

 

Prezent                 Trecut

Κλαίγομαι                     Κλαύτηκα

Κλαίγεσαι                     Κλαύτηκες

Κλαίγεται                     Κλαύτηκε

Κλαίγομαστε                 Κλαύτηκαμε

Κλαίγεστε                     Κλαύτηκατε

Κλαίγονται                   Κλαύτηκαν

 


A ploua *

 

Prezent                 Trecut

Βρέχει *                 Έβρεξε*

 

*)  a ploua este verb impersonal în limba română, echivalent cu „a uda”, în limba greacă.

 

 


A prefera

 

Prezent                 Trecut

Προτιμώ                Προτίμησα

Προτιμάς                Προτίμησες

Προτιμά                 Προτίμησε

Προτιμάμε              Προτιμήσαμε

Προτιμάτε              Προτιμήσατε

Προτιμάν               Προτίμησαν

 

 

Imperativ:    Προτίμησε!

Προτιμήστε!

 

 


A presupune

 

Prezent                 Trecut

Υποτεθώ                Υπέθεσα

Υποτεθείς              Υπέθεσες

Υποτεθεί                Υπέθεσε

Υποτεθούμε           Υποθέσαμε

Υποτεθείτε             Υποθέσατε

Υποτεθούν             Υπέθεσαν

 


A primi, a lua

 

Prezent                 Trecut

Παίρνω                  Πήρα

Παίρνεις                 Πήρες

Παίρνει                  Πήρε

Παίρνουμε              Πήραμε

Παίρνετε                Πήρατε

Παίρνουν               Πήραν

 

 

Imperativ: Πάρε! Πάρτε!

 

 


A privi, a se uita la

 

Prezent                 Trecut

Κοιτάζω                 Κοίταξα

Κοιτάζεις                Κοίταξες

Κοιτάζει                 Κοίταξε

Κοιτάζουμε             Κοιτάζαμε

Κοιτάζετε               Κοιτάζατε

Κοιτάζουν              Κοίταξαν

 

 

Imperativ:  Κοίταξε! Κοιτάξτε!

 


A promite

 

Prezent                 Trecut

Υπόσχομαι             Υποσχέθηκα

Υπόσχεσαι             Υποσχέθηκες

Υπόσχεται              Υποσχέθηκε

Υποσχόμαστε         Υποσχεθήκαμε

Υπόσχομαι             Υποσχεθήκατε

Υπόσχονται            Υπόσχονταν

 


A pune, aşeza

 

Prezent                 Trecut

Βάζω                     Έβαλα

Βάζεις                    Έβαλες

Βάζει                     Έβαλε

Βάζουμε                 Βάλαμε

Βάζετε                   Βάλατε

Βάζουν                  Έβαλαν

 

 Imperativ: Βάλε! Βάλτε!

 


A purta (haine etc.)

 

Prezent                 Trecut

Φοράω                  Φορούσα

Φοράς                             Φορούσες

Φοράει                  Φορούσε

Φοράμε                 Φορούσαμε

Φοράτε                  Φορούσατε

Φορούν                 Φορούσαν

 

 

Purtat : φορεμένο

 

 

 

 

 


A putea

 

Prezent                 Trecut

Μπορώ                  Μπορούσα

Μπορείς                 Μπορούσες

Μπορεί                  Μπορούσε

Μπορούμε              Μπορούσαμε

Μπορείτε               Μπορούσατε

Μπορούν               Μπορούσαν

 

 

 

Imperativ: Μπορείς! Μπορείτε!

 

 


A rămâne

 

Prezent                 Trecut

Παραμένω              Παρέμεινα

Παραμένεις             Παρέμεινες

Παραμένει              Παρέμεινε

Παραμένουμε          Παραμείναμε

Παραμένετε            Παραμείνατε

Παραμένουν           Παρέμειναν

 

 

Εχ.

Au rămas până la sfârșit / Παρέμειναν μέχρι στο τέλος.

 


A răspunde

 

Prezent                 Trecut

Απαντώ                 Απάντησα

Απαντάς                Απάντησες

Απαντά                  Απάντησε

Απαντάμε               Απαντήσαμε

Απαντάτε               Απαντήσατε

Απαντ(άνε/ούν)      Απάντησαν

 

 

Imperativ: Απάντησε! Απαντήστε!

 


A reuşi

 

Prezent                 Trecut

Καταφέρνω            Κατάφερα

Καταφέρνεις           Κατάφερες

Καταφέρνει            Κατάφερε

Καταφέρνουμε        Καταφέραμε

Καταφέρνετε          Καταφέρατε

Καταφέρνουν         Κατάφεραν

 


A ridica

 

Prezent                 Trecut

Σηκώνω                Σήκωσα

Σηκώνεις                Σήκωσες

Σηκώνει                 Σήκωσε

Σηκώνουμε             Σηκώσαμε

Σηκώνετε               Σηκώσατε

Σηκώνουν              Σήκωσαν

 

Imperativ: Σήκω! Σηκώστε!

 

Ex. 

Ridică-te  așează-te! / ΣήκωΚάτσε!

 


A se ridica

 

Prezent                 Trecut

Σηκώνομαι             Σηκώθηκα

Σηκώνεσαι             Σηκώθηκες

Σηκώνεται             Σηκώθηκε

Σηκωνόμαστε         Σηκωθήκαμε

Σηκώνεστε             Σηκωθήκατε

Σηκώνονται           Σηκώθηκαν

 


A râde

 

Prezent                 Trecut

Γελάω                   Γέλασα

Γελάς                     Γέλασες

Γελάει                    Γέλασε

Γελάσουμε             Γελάσαμε

Γελάσετε                Γελάσετε

Γελούν                  Γέλασαν

 

Imperativ: Γέλα! Γελάστε!

 


A regreta, a-i părea  rău

 

Prezent                 Trecut

Λυπάμαι                 Λυπήθηκα

Λυπάσαι                Λυπήθηκες

Λυπάται                 Λυπήθηκε

Λυπόμαστε             Λυπηθήκαμε

Λυπάστε                Λυπηθήκατε

Λυπούνται             Λυπήθηκαν

 


A rupe

 

Prezent                 Trecut

Σκίζω                    Έσκισα

Σκίζεις                   Έσκισες

Σκίζει                    Έσκισε

Σκίζουμε                Σκίσαμε

Σκίζετε                  Σκίσατε

Σκίζουν                 Έσκισαν

 


A scrie

 

Prezent                 Trecut

Γράφω                  Έγραψα

Γράφεις                 Έγραψες

Γράφει                   Έγραψε

Γράφουμε              Γράψαμε

Γράφετε                 Γράψατε

Γράφουν                Έγραψαν

 

 

Imperativ: Γράψε! Γράψτε!

 


A schimba

 

Prezent                 Trecut

Αλλάζω                  Άλλαξα

Αλλάζεις                Άλλαξες

Αλλάζει                  Άλλαξε

Αλλάζουμε             Αλλάξαμε

Αλλάζετε                Αλλάξατε

Αλλάζουν               Άλλαξαν

 

 

Imperativ: Άλλαξε! Αλλάξτε!

 


A scoate

 

Prezent                 Trecut

Βγάζω                            Έβγαλα

Βγάζεις                  Έβγαλες

Βγάζει                    Έβγαλε

Βγάζουμε               Βγάλαμε

Βγάζετε                 Βγάλατε

Βγάζουν                Έβγαλαν

 

Imperativ: Βγάλε! Βγάλτε!

 


A scumpi

 

Prezent                 Trecut

Ακριβαίνω              Ακρίβυνα

Ακριβαίνεις            Ακρίβυνες

Ακριβαίνω              Ακρίβυνε

Ακριβαίνω              Ακριβύναμε

Ακριβαίνω              Ακριβύνατε

Ακριβαίνω             Ακρίβυναν

 

Adjective : ακριβός, ακριβή, ακριβό

 

Εχ. Scumpul meu ! / Ακριβέ μου!

 


A semna

 

Prezent                 Trecut

Υπογράφω             Υπέγραψα

Υπογράφεις           Υπέγραψες

Υπογράφει             Υπέγραψε

Υπογράφουμε        Υπογράψαμε

Υπογράφετε           Υπογράψατε

Υπογράφουν          Υπέγραψαν

 

 

Imperativ: Υπόγραψε!

Υπογράψτε!

 


A sparge

 

Prezent                 Trecut

Σπάζω                            Έσπασα

Σπάζει          ς                 Έσπασες

Σπάζει                             Έσπασε

Σπάζουμε               Σπάσαμε

Σπάζετε                 Σπάσατε

Σπάζουμε              Έσπασαν

 

Imperativ: σπάσε! σπάστε!

 


A spăla

 

Prezent                 Trecut

Πλένω                    Έπλυνα

Πλένεις                  Έπλυνες

Πλένει                    Έπλυνε

Πλένουμε               Πλύναμε

Πλένετε                 Πλύνατε

Πλένουν                Έπλυναν

 

Imperativ: Πλύνε! Πλύνετε!

 


A spune

 

Prezent                 Trecut

Λέω                        Είπα

Λές                        Είπες

Λέει                       Είπε

Λέμε                     Είπαμε

Λέτε                     Είπατε

Λένε                     Είπαν

 

Imperativ:  Λέγε! / Πες!, Πείτε!

 


A sta

 

Prezent                 Trecut

Κάθομαι                 Κάθισα

Κάθεσαι                 Κάθισες

Κάθεται                 Κάθισε

Καθόμαστε             Καθίσαμε

Καθόσαστε             Καθίσατε

Κάθονται               Κάθισαν

 

 

Imperativ: κάθισε! Καθίστε!

 


A sta (a se opri)

 

Prezent                 Trecut

Σταματώ                Σταμάτισα

Σταματάς               Σταμάτισες

Σταματά                 Σταμάτισε

Σταματάμε              Σταματίσαμε

Σταματάτε              Σταματίσατε

Σταματάν               Σταμάτισαν

 

Imperativ: Σταμάτα! Σταματήστε!


A strica, deteriora, distruge

 

Prezent                 Trecut

Φθείρω                  Έφθειρα

Φθείρεις                Έφθειρες

Φθείρει                  Έφθειρε

Φθείρουμε             Φθείραμε

Φθείρετε                Φθείρατε

Φθείρουν               Έφθειραν

 

 

Adjectiv (uzat): φθαρμένος ,-η, -ο

 


A studia

 

Prezent                 Trecut

Σπουδάζω             Σπούδασα

Σπουδάζεις            Σπούδασες

Σπουδάζει              Σπούδασε

Σπουδάζουμε         Σπουδάσαμε

Σπουδάζετε            Σπουδάσατε

Σπουδάζουν           Σπούδασαν

 

 


A şti

 

Prezent                 Trecut

Ξέρω                     Ήξερα

Ξέρεις                   Ήξερες

Ξέρει                     Ήξερε

Ξέρουμε                Ξέραμε

Ξέρετε                   Ξέρατε

Ξέρουν                 Ήξεραν

 


A tăcea

 

Prezent                 Trecut

Σιωπώ                            Σιώπησα

Σιωπάς                  Σιώπησες

Σιωπά                   Σιώπησε

Σιωπάμε                Σιωπήσαμε

Σιωπάτε                 Σιωπήσατε

Σιωπούν                Σιώπησαν

 

 

Imperativ: Σιωπά! Σιωπήστε!

 


A transpira

 

Prezent                 Trecut

Ιδρώνω                 Ίδρωσα

Ιδρώνεις                Ίδρωσες

Ιδρώνει                  Ίδρωσε

Ιδρώνουμε             Ιδρώσαμε

Ιδρώνετε                Ιδρώσατε

Ιδρώνουν               Ίδρωσαν

 


A trăi

 

Prezent                 Trecut

Ζω                        Έζησα

Ζεις                       Έζησες

Ζει                        Έζησε

Ζούμε                    ζήσαμε

Ζείτε                     ζήσατε

Ζουν                     ζούσαν

 

 

Imperativ: Ζήσε! Ζήστε!

 


 

A trebui, a avea nevoie

 

Prezent                 Trecut

Χρειάζομαι             Χρειάστηκα

Χρειάζεσαι             Χρειάστηκες

Χρειάζεται              Χρειάστηκε

Χρειαζόμαστε         Χρειαστήκαμε

Χρειαζόσαστε         Χρειαστήκατε

Χρειάζονται            Χρειάστηκαν

 

 

Trebuie (impersonal): πρέπει

 


A trece

Prezent                 Trecut

Περνώ                            Πέρασα

Περνάς                  Πέρασες

Περνά                    Πέρασε

Περνάμε                 Περάσαμε

Περνάτε                 Περάσατε

Περν(άνε/ούν)       Πέρασαν

 

 

Imperativ: Πέρνα! Περάστε!

 


A se trezi

 

Prezent                 Trecut

Ξυπν(α)ώ              Ξύπνησα

Ξυπνάς                  Ξύπνησες

Ξυπνάει                 Ξύπνησε

Ξυπνάμε                Ξυπνήσαμε

Ξυπνάτε                Ξυπνήσατε

Ξυπνούν                Ξύπνησαν

 

 

Imperativ: Ξυπνά! Ξυπνήστε!

 

 


A trimite

 

Prezent                 Trecut

Στέλνω                  Έστειλα

Στέλνεις                 Έστειλες

Στέλνει                  Έστειλε

Στέλνουμε              Στείλαμε

Στέλνετε                Στείλατε

Στέλνουν               Έστειλαν

 


A uita

 

Prezent                Trecut

Λησμονώ      Λησμονούσα

Λησμονάς     Λησμονούσες

Λησμονά       Λησμονούσε

Λησμονάμε    Λησμονούσαμε

Λησμονάτε    Λησμονούσατε

Λησμονάν     Λησμονούσαν

 

Ξεχνώ                   Ξέχασα

Ξεχνάς                  Ξέχασες

Ξεχνά                    Ξέχασε

Ξεχνάμε                 Ξεχάσαμε

Ξεχνάτε                 Ξεχάσατε

Ξεχνούν                Ξέχασαν

 

Imperativ: Ξεχνά! Ξεχνάτε!

 

 


A urca

 

Prezent                 Trecut

Ανεβαίνω               Ανέβηκα

Ανεβαίνεις              Ανέβηκες

Ανεβαίνει               Ανέβηκε

Ανεβαίνουμε           Ανεβήκαμε

Ανεβαίνετε             Ανεβήκατε

Ανεβαίνουν            Ανεβήκαν

 

 

Imperativ: Ανέβα! Ανέβητε!

 


A vâna

 

Prezent                      Trecut

Κυνηγώ                 Κυνήγησα

Κυνηγάς                Κυνήγησες

Κυνηγά                  Κυνήγησε

Κυνηγάμε              Κυνηγήσαμε

Κυνηγάτε               Κυνηγήσατε

Κυνηγ(άνε/ουν)     Κυνήγησαν

 

 

Imperativ: Κυνήγησε! Κυνηγήστε!

 

 


A vedea

 

Prezent                 Trecut

Δω                        Είδα

Δεις                       Είδες

Δει                        Είδε

Δούμε                    Είδαμε

Δείτε                     Είδατε

Δούν                     Είδαν

Imperativ: Δες! Δείτε!, Δέστε!

 

Βλέπω         

Βλέπεις

Βλέπει

Βλέπουμε

Βλέπετε

Βλέπουν

 


A veni

 

 

Prezent                 Trecut

Έρχομαι                 Ήρθα

Έρχεσαι                 Ήρθες

Έρχεται                 Ήρθε

Ερχόμαστε             Ήρθαμε

Έρχεστε                 Ήρθατε

Έρχονται               Ήρθαν

 

 

Imperativ:  Έλα! Ελάτε!

 


A vinde

 

Prezent                 Trecut

Πουλάω                 Πούλησα

Πουλάς                 Πούλησες

Πουλάει                 Πούλησε

Πουλάμε                Πουλήσαμε

Πουλάτε                Πουλήσατε

Πουλ(άνε/ούν)       Πούλησαν

 

 

Imperativ: ΠούλησεΠουλήστε!

 


A vopsi

 

Prezent                 Trecut

Βάφω                    Έβαψα

Βάφεις                   Έβαψες

Βάφει                    Έβαψε

Βάφουμε                Βάψαμε

Βάφετε                  Βάψατε

Βάφουν                 Έβαψαν

 

 

Imperativ: Βάψε! Βάψτε!

 


A vorbi

 

Prezent                 Trecut

Μιλαώ                   Μίλησα

Μιλάς                    Μίλησες

Μιλάεί                    Μίλησε

Μιλάμε                   Μιλήσαμε

Μιλάτε                   Μιλήσατε

Μιλούν                  Μίλησαν

 

Imperativ: Μίλα! Μιλήστε!

 

Obs. «ομιλω »  se folosește cu sensul de a vorbi, a ține o cuvântare.

 


A vrea

 

Prezent                 Trecut

Θέλω                     Ήθελα

Θέλεις (Θες)          Ήθελες

Θέλει                     Ήθελε

Θέλουμε                Θέλαμε

Θέλετε                   Θέλατε

Θέλουν                  Ήθελαν

 

Εχ.  Ce vrei?  Ce vreți? /  Τι θες;    Τι Θέλετε;

 


Conjugarea I

 

 

Prezent

Trecut

Εγώ

Αγοράζω

Αγόρασα

Εσύ

Αγοράζεις

Αγόρασες

Αυτός(ή, ό)

Αγοράζει

Αγόρασε

Εμείς

Αγοράζουμε

Αγοράσαμε

Εσείς

Αγοράζετε

Αγοράσατε

Αυτοί(ές, ά)

Αγοράζουν

Αγόρασαν (ανε)

 

Timpul trecut al verbele de două silabe

 

 

Prezent

Trecut

Εγώ

Κάνω

`Eκανα

Εσύ

Κάνεις

`Eκανες

Αυτός(ή, ό)

Κάνει

`Eκανε

Εμείς

Κάνουμε

Kάναμε

Εσείς

Κάνετε

Kάνατε

Αυτοί(ές, ά)

Κάνουν

`Eκαναν

 

 


Reguli de formare a timpului trecut pentru verbele de conjugarea I-a:

 

·          -ψα- pentru verbele ce au  terminațiile la timpul prezent

 -πω, -βω,-φω, -πτω.

 

·         -σα- pentru verbele ce au  terminațiile la timpul prezent

      νω, -ζω, -θω.

 

·          -έψα- pentru verbele ce au  terminațiile la timpul prezent

-εύω.

 

·         -ξα- pentru verbele ce au  terminațiile la timpul prezent

-ζω, -κω, -γω, -χω, -σκω,

-χνω,   -γγω,   -ττω.

 

 

 


 

 

 

 

Conjugarea IΙ

 

 

Prezent

Trecut

Εγώ

Αγαπώ (άω)

Αγάπησα

Εσύ

Αγαπάς

Αγάπησες

Αυτός(ή, ό)

Αγαπά

Αγάπησε

Εμείς

Αγαπάμε

Αγαπήσαμε

Εσείς

Αγαπάτε

Αγαπήσατε

Αυτοί(ές, ά)

Αγαπούν (άν, άνε)

Αγάπησαν (ανε)

 


Declinarea substantivelor

 

Singular

 

G

Nomin-ativ

 

Acuza-tiv

Genitiv

M

cercul

Ο

κύκλος

Văd

Βλέπω

cercul

Τον

κύκλο

cercului

Του

κύκλου

F

prietena

Η

φίλη

Văd

Βλέπω

prietena

Τη

φίλη

prietenei

Της

φίλη

N

copilul

Το

παιδί

Văd

Βλέπω

copilul

Το

παιδί

copilului

Το

παιδιού

 


 

Plural

 

G

Nomi-

nativ

 

Acuzativ

Genitiv

M

cercurile

Οι

κύκλοι

Văd

Βλέπω

cercurile

Τους

κύκλους

cercurilor

Των

κύκλων

F

prietenele

Η

φίλες

Văd

Βλέπω

prietenele

Τις

φίλες

prietenlor

Των

φίλων

N

copiii

Τα

παιδιά

Văd

Βλέπω

copiii

Τα

παιδιά

copiilor

Των

παιδιών