Extras din Prefaţă la „Remanenţe Informatice"

 

Dr. Constantin Duguleană,
Prorector al Universităţii „Transilvania” Braşov

 

L-am cunoscut pe Cristache Gheorghiu în anul 1986, când m-am angajat la Centrul Teritorial de Calcul Electronic Braşov. Cristache Gheorghiu se distingea printre toţi noii mei colegi printr-o ţinută extraordinară. Bazată pe o pregătire profesională de nivel foarte ridicat, cu preocupări la nivelul cel mai înalt al cercetării ştiinţifice din acea vreme, această ţinută se caracteriza prin eleganţă, stil şi inteligenţă. Era atunci, ca şi în prezent, un domn în adevăratul sens al cuvântului. Un domn în ţinută şi comportament, un adevărat specialist în modelare matematică.

Cercetările făcute de Cristache Gheorghiu sunt curate, determinate de o necesitate sinceră de a cunoaşte şi de a înţelege, de a descoperi şi de a explica. Cristache Gheorghiu a trecut, în studiile sale, dincolo de obligaţiile de serviciu, dincolo de nevoia de afirmare sau de dorinţa de a fi în prim plan. Pot spune că este în firea lui Cristache Gheorghiu să caute în profunzimea lucrurilor. Când ai o astfel de pornire interioară de neoprit, devii propriul tău sclav şi te laşi purtat către acele lucruri pe care trebuie să le faci. Nimic nu mai contează în acest moment în afara scopului urmărit. Cristache Gheorghiu a fost şi este sclavul impulsurilor sale interioare care-l determină să caute neîncetat explicaţii, corelaţii, în definitiv, adevărul. Toate acestea, pe baza unei munci asidue, căci calea pe care a ales-o, aceea a modelării matematice, este una dificilă.

Un alt aspect pe care vreau să-l pun în evidenţă este acela că aria de cuprindere a cercetărilor sale este mult mai vastă decât ceea ce se considera la momentul respectiv a fi de domeniul informaticii. Din acest punct de vedere, Cristache Gheorghiu se situează printre puţinii români care au înţeles, în primele etape de dezvoltare a informaticii în ţara noastră, că nu trebuie să se limiteze la simpla utilizare a calculatoarelor pentru efectuarea calculelor şi gestiunea cheltuielilor şi veniturilor. Adevărata provocare constă în modelarea fenomenelor economice şi sociale şi utilizarea calculatoarelor pentru a estima parametrii acestor modele, pentru a le testa şi a simula cu ajutorul lor evoluţia viitoare a societăţii noastre. Nu vreau să minimalizez munca atâtor tineri care sunt utilizatori de programe, unele de dificultate ridicată, dar munca ce trebuia să fie făcută în anii 1970-1980 a fost una creativă. Creativitatea este cea care distinge lucrările lui Cristache Gheorghiu de alte lucrări. Creativitatea, bazată pe o solidă pregătire profesională, este amprenta pe care o poată lucrările sale. Peste spiritul creativ, dacă aşezi eleganţa, stilul, frumuseţea exprimărilor şi inspiraţia în alegerea cuvintelor ajungi mai aproape de Cristache Gheorghiu.

Sunt onorat că am putut scrie aceste rânduri ca o scurtă prefaţă a cărţii Remanenţe Informatice. Recunosc însă că prin aceasta, mi-am satisfăcut eu însumi nevoia de a spune câte ceva despre perioada trăită în Centrul Teritorial de Calcul Electronic Braşov şi de a rememora câteva aspecte ale vieţii din această instituţie.

Autorului cărţii, domnului Cristache Gheorghiu, îi voi purta veşnic un respect deosebit şi mă voi gândi la dânsul de fiecare dată când viaţa îmi va cere să mă ridic mai sus din punct de vedere moral şi intelectual.