Cărţi în limba română

Cristache Gheorghiu sau În căutarea Arcadiei

Inginer de profesie, menționat în Istoria științelor în România, capitolul Cibernetica, lucrare elaborată de Academia Română, Cristache Gheorghiu face, după pensionare, o schimbare radicală în viața sa, stabilindu-se în Grecia, la Atena, dedicându-se literaturii și picturii. Ca scriitor publică volume de eseuri, note de călătorie și romane, iar activitatea sa de pictor se materializează în numeroase expoziții personale, în lucrări care decorează spații publice ori și-au găsit locul în colecții particulare. Cristache Gheorghiu pare a se fi întrebat: cum devii liber? Luptând constant pentru a învinge rutina și stresul zilelor care se scurg una după alta, una aproape la fel cu cealaltă, sau să te rupi de trecut și să o iei de la început? Ori să te reinventezi pe tine însuți și o lume proprie, dincolo de orice inhibiție? Se poate face această eliberare prin intermediul artei, al creației? Să fi găsit Cristache Gheorghiu răspunsul? . . .
Când treci cu privirea peste pânze, nu este greu să auzi sunetele unei plimbări prin pădure: foșnetele iscate atunci când piciorul întâlnește pământul, iarba, frunze ori ramuri, să auzi susurul apelor, ori să simți zăpușeala unei zile la Atena, în care urci dealul spre „orașul de sus” (Acropole) „Cel care cântă nu este întotdeauna fericit” spunea Pierre Bonnard. Deși picturile lui Cristache Gheorghiu nu rareori portretizează o Arcadie fericită, există acolo nuanțe de umbră și melancolie. Poate starea de fericire să fie o problemă? În „The End of the Affair”, Graham Greene scrie: „Ideea de suferință este mult mai ușor de comunicat decât cea a fericirii.” - Dorina Ladén (Suedia), revista Itaca nr. 10, Dublin (Irlanda)

La cafenea, Editura BETTA, București 2023

Omul este o ființă socială. S-a născut în societate și nu ar fi existat în afara ei. Liantul oricărei societăți este comunicarea. Această carte este o suită de dialoguri – și nu numai – acesta fiind principalul mijloc de comunicare în cazul nostru. Majoritatea subiectelor puse în discuție sunt dintre cele mai uzuale. Ansamblul lor însă poate caracteriza mentalitatea noastră, principalele preocupări, modul de a gândi și a conversa.

Clic aici pentru textul complet:
Partea 1
Partea 2
Partea 3
Trei destine impletite, Editura BETTA, București 2022

Mesajul cărții pleacă de la constatarea că majoritatea emigranților români încearcă să se adapteze cât mai repede în țara în care se află, primul element fiind însușirea limbii. Este firesc! Greșesc însă atunci când discută în familie, cu copiii, în limba pe care abia o învață, în loc să folosească limba maternă. Copiii vor învăța greșit și vor fi marcați toată viața măcar de un accent nepotrivit, dacă nu cumva de mai mult, fiind etichetați de către localnici ca venetici. Eroii cărții sunt în această situație, dar evoluția lor este diferită, în funcție de educația primită în copilărie.

Clic aici pentru textul complet:
Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4
Partea 5
Partea 6
Partea 7
Partea 8
Partea 9
Partea 10


Filosofia unui bolovan, volumul 3, Editura BETTA, București 2021

Volumul continua evolutia eroilor din volumul 2 al romanului.

Clic aici pentru textul complet:
Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4
Partea 5
Partea 6


Maieutica de buzunar, volumul 3, Editura BETTA, București 2021

Volumul continua seria primelor două.

Clic aici pentru textul complet:
Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4
Partea 5
Partea 6
Partea 7
Partea 8


Emigrat acasă, Editura BETTA, București 2020

Un accident pe un teren de vânătoare îl transformă pe Fotios, soțul Anastasiei, dintr-un bărbat atrăgător, într-un invalid pe viață, aproape o legumă. Momentul o transformă și pe Anastasia, dintr-o persoană umilită, într-o femeie cu personalitate, hotărâtă, cu picioarele pe pământ și, mai ales, responsabilă. Ajunsese aici după o copilărie chinuită, o adolescență petrecută într-o țară străină, la internatul unei școli pentru copii cu probleme, o căsătorie impusă cu un soț egocentric și, în consecință, o viață pe care nu și-ar dori-o nimeni.

Clic aici pentru textul complet:
Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4


Maieutica de buzunar, Editura BETTA, București 2020

Diversitatea preocupărilor și competența cu care acționează în a da lucruri durabile - atât în plan științific cât și artistic - confirmă ipostaza sa de cărturar umanist. Lucrările sale în domeniul ciberneticii sunt bine cunoscute în țară, cât și peste hotare, iar ca scriitor și pictor se dovedește a fi un om de cultură polivalent. Nu cred că există domeniu cultural, spiritual, în care să nu te surprindă cu informația sa și judecata exactă, fermă. E un împătimit al cunoașterii și călătoriile sale peste mări și țări sunt propulsate tocmai de spiritul său de ști și de a transmite experiențele sale în cunoașterea lucrurilor și semenilor săi. Cred că așa s-au născut cărțile sale de drum - de fapt, memorialistice; Singur printre americani (cu varianta engleză; America after America, sau Grecia - Note de călătorie. Spiritul iscoditor l-a condus, evident, spre meditație și analiză și, de aici, la judecata morală, de mare finețe și echilibru. În linia clasicilor? Bineînțeles. Și așa a elaborat cărțile: Între două idealuri, Tradiție sau liberul arbitru?, AsFORisme. Forma de redare sau cea compozițională este eseul, în linia lui Montaigne, Montesquieu, dar și Lessing sau Pascal.
Paleta stilistică e cuprinzătoare și de o reală forță expresivă, mișcându-se cu dezinvoltură, atât pe dimensiunea fabulei și alegoriei, dar și pe cea a simbolului și hiperbolei rablesiene. Și, desigur, ironia ascuțită, satira și caricatura, sunt mânuite - așa cum afirmă scriitorul Doru Munteanu în post-fața uneia dintre cărți - cu măiestrie de floretist.
E plăcut scrisul dlui Cristache Gheorghiu; are rafinament și înălțime. Iar ca portretist, îl recunoști imediat prin forța liniilor și culorilor. Dl. Gheorghiu e un artist-scriitor, care s-a format în timp, cu atenție și exigență. Aptitudinea și plăcerea pentru dialog, verbul ascuțit, tot în sfera clasicist-moralistă, îl situează în fruntea celor ce promovează noul, ori-de-unde unde vine el.
- prof. Ion Popescu-Topolog

Primul volum constă din șapte eseuri, câteva constatări personale, dar cu semnificații generale și un capitol de aforisme.

Clic aici pentru textul complet:
Volumul 1
Partea 1 - Partea 2
Partea 3 - Partea 4
Partea 5 - Partea 6
Partea 7 - Partea 8
Partea 9 - Partea 10

Al doilea volum este structurat pe trei capitole. Primul, intitulat „Dialoguri”, a sugerat titlul cărții: „Maieutica de buzunar”. Al doilea capitol, „Însemnări”, așa cum spune și titlul, conține gânduri, idei, notate de-a lungul timpului. În sfârșit, al treilea capitol este dedicat aforismelor.

Clic aici pentru textul complet:
Volumul 2
Partea 1 Partea 2
Partea 3 Partea 4
Partea 5 Partea 6
Partea 7 Partea 8Filosofia unui bolovan - roman


„Filosofia unui Bolovan – o carte absolut remarcabilă. . . Asemenea cărții din 2008 (Memoriile unui cățel adult), receptată favorabil chiar în momentul lansării, când a beneficiat de aprecierile unei autorități critice incontestabile, scoate mai pregnant la vedere disponibilitățile scriitoricești ale lui Cristache Gheorghiu. . . Judicios elaborată, structura volumului face apel la ficțiune, modalitate anticipată de titlu, astfel că „personajele” care susțin referențialitatea textului sunt: Bolovanul, Zidul, Piatra, Țânțarul Anofel, precum și Prietenul și Ne-prietenul. Acestea se confesează, intră în dialog, ascultă și, mai ales, povestesc, nuanțează interogarea permanentă a sinelui de către autor. Cristache Gheorghiu face figura unui scriitor capabil să observe amănuntele relevante ale realității, să creioneze în doar câteva cuvinte destine”. - Prof. Nicolae Stoie
„Mișcând-se cu dezinvoltură într-un areal cultural divers, autorul e un spadasin neîntrecut într-un duel cu mentalitățile, cu anacronismele și sclerozele sociale, cu încăpățânarea închistată în menghina obișnuințelor, dar și cu nerăbdarea frivolă a carierismului oportunist de conjunctură. Din dialogul cu sinele, a rezultat un fel de tratat de morală, alcătuit din eseuri, reflecții, aforisme, dialoguri sau scrisori, având alura unui jurnal al unui spirit critic și lucid, iar, în subsidiar, o carte de învățătură din propria experiență. Tranșant, exact și pragmatic, de o sinceritate periculoasă, Cristache Gheorghiu nu vrea să șocheze, ci, în maniera proprie eseului, notează, amendează, și stigmatizează, ca într-un insectar social, metehne românești. O întreprindere curajoasă, ca lupta unui boxer cu garda jos, în care, pe vremea asta bolnavă, nu există învingător prin k.o., nici la puncte, nici măcar o remiză a bunului simț, ci doar dezamăgirea că meciul n-a mai avut loc.” - Postfață pe coperta a patra de Doru Munteanu, președintele filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România

Clic aici pentru textul complet:
Volumul 1, Editura Pastel, Brașov 2010

Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4

Volumul 2, Editura TipoMoldova, Iași 2018
Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4
Partea 5
Partea 6
Partea 7
Partea 8
Partea 9
Destine - roman, Editura TipoMoldova, Iași 2017

Romanul urmărește viața copiilor unor emigranți români. Este vorba despre doi băieți și o fată, pe care îi unește faptul că s-au născut la diferență de câteva zile, în aceeași maternitate. Pentru o vreme, mamelor lor au fost prietene, iar copiii, jucându-se împreună, au devenit și ei prieteni. Cu timpul însă, educația diferită a părinților și caracterul tinerilor a făcut diferența.

Clic aici pentru textul complet:
volumul 1
volumul 2
volumul 3
volumul 4
volumul 5asFORisme (un fel de cugetări), Universitatea Transilvania, Braşov

Cristache Gheorghiu produce aforisme pe bandă rulantă. Este stilul său de exprimare: concis. Într-o anumită măsură este explicabil: la profesiunea de inginer, deci un om al științelor exacte, obișnuit să se exprime în cuvinte puține, dar cu exactitate, se adaugă și înclinația sa de a generaliza și sintetiza. Rezultatul este de obicei un aforism. Savoarea particulară este însă umorul. O carte de păstrat pe noptieră și citi în fiecare seară câte un aforism înainte de culcare, pentru întreținerea optimismului.

Clic aici pentru textul complet:
Volumul 1, Braşov 2009
Volumul 2, Atena 2014
Volumul 3, Atena 2016Memoria tipului pierdut - însemnări, 2016

Este o colecție de mici eseuri și însemnări, unele datate, deci un fel de jurnal, dar nu de activități, ci de gânduri răzlețe.

Clic aici pentru textul complet:
Partea 1
Partea 2
Partea 3
Partea 4
După 50 de ani

Este o autobiografie detaliată, sugerată de întâlnirea cu colegii de facultate, la cincizeci de ani de la absolvire. Deci amintiri în legătură cu foștii colegi, dar și din viața proprie, menite să explice unele decizii mai importante ce le-a luat în anumite momente, care i-au definit destinul și format caracterul. Evident, firea, caracteristicile native, bune sau rele, au avut și ele rolul lor.

Clic aici pentru textul complet:
După 50 de aniMic dicţionar român-grec de verbe pentru începători

Este o broșură adresată începătorilor, care doresc să obțină un răspuns rapid la problemele lor în conversația curentă, în lipsa unor cunoștințe aprofundate de gramatică. Din acest motiv, dar și datorită numărului mare de abateri de la reguli din limba greacă, toate verbele – nu numai cele neregulate - sunt conjugate.
„Verbele uzuale, întâlnite în comunicarea de zi cu zi, sunt prezentate cititorului român în ordine alfabetică pentru a-i ușura efortul. Acest lucru face din „Dicționarul român-grec de verbe pentru începători” un instrument plăcut, ce ajută la învățarea rapidă a limbii neoelene, instrument necesar tuturor celor veniți sau care au intenția de a veni în Grecia (muncă, turism, studii). Totodată, dicționarul poate fi utilizat drept material didactic auxiliar pentru cursurile de limbă neogreacă.” – Ana Țuțuianu, Romedia, Ziar românesc din Grecia.

Clic aici pentru textul complet:
Mic dicţionar român-grec de verbe pentru începători
Căutări - roman

Un nativ american își caută rădăcinile în România. Periplul prin Grecia și România permite autorului descrierea unor localități, dar și obiceiuri ale localnicilor. Sunt prezentate în paralel evoluțiile unor rude și prieteni, fiecare cu caracterul său, ceea ce explică și comportarea în viață, succesul sau insuccesul.
Orice american se mândrește cu originea sa, oricare ar fi ea. Lipsa acestei atitudini, ca și informații neclare, induc suspiciunea. De aceea, este greșită încercarea imigranților la prima generație de a-și ignora originea.

Clic aici pentru vizualizarea textului
Căutări

Eseuri vesele şi triste, 2014

Conținutul nu poate fi departe de titlu. Mai mici sau mai mari, eseurile autorului n-ar putea fi chiar triste, pentru că tristețea nu este în firea lui, dar ele sunt – uneori – reflectări ale unor situații reale, care ne pot întrista. În linii mari însă, aceste texte sunt menite să ne îndrepte gândul pe o cale optimistă, dacă ne păstrăm rațiunea clară.

Clic aici pentru vizualizarea textului
volumul 1
volumul 2
volumul 3


Grecia 2011 - note de călătorie, Editura Pastel

Brașovul, considerat orașul ideal pe vremea când autorul practica încă alpinismul, s-a dovedit a nu-și fi respectat renumele din multe puncte de vedere. Acum, ca pensionar, era de preferat unul cu o climă mai bună. California era prea departe, iar în Turcia nu ar fi suportat muzica lor. Italia ar fi fost ideală, dar parcă și Grecia nu era de neglijat. Ca pensionari, trebuiau să facă act de prezență în țară, măcar la câteva luni. Altfel, formalitățile birocratice ar fi devenit o problemă insurmontabilă, motiv pentru care costul transportului trebuia și el luat în calcul. În concluzie, Grecia câștigă. Trebuia însă verificat. Acesta a fost obiectivul primei excursii, cu o rezervare de zece zile la un hotel modest și transport cu autocarul.
Primele impresii nu sunt niciodată de neglijat.

Clic aici pentru vizualizarea textului
Grecia 2011 - note de călătorie, Editura Pastel


Scrisori din Atena, Editura Pastel, 2012

Sunt scrisorile autorului din a doua excursie în Atena, către soția sa, rămasă în Brașov. Prima excursie, a fost una de tatonare, efectuată împreună. Concluzia a fost clară: clima Atenei este nu doar plăcută, ci necesară sănătății noastre, șubrezite de cea din Brașov, dar și de vicisitudinile create prostește de regimul politic trecut. Scopul celei de a treia călătorii a fost unul de căutare a unei locuințe acceptabile pentru iarna care urma, în speranța că, între timp, experiența și informații ce le vom căpăta pe parcurs, ne vor permite găsirea soluției optime.
Corespondența este urmată de o addenda, ce cuprinde alte impresii din perioada de o lună, petrecută în Atena și necomunicate prin scrisori.
În ultima parte, sunt notate primele impresii după mutarea în Atena împreună cu soția, însoțite de fotografii.

Clic aici pentru vizualizarea textului
Scrisori din Atena, Editura Pastel, 2012

Memoriile unui căţel adult - roman, Editura Aristarc, 2008

Cristache Gheorghiu, sub convenția animalului care privește din afară societatea, ne prilejuiește pagini savuroase, cu aforisme care se rețin. Scriitorul creează o lume în care animalul umanizat este prins în acest mediu privat, al intimității, în care se desfășoară relațiile interumane, expresie a civilizației. Cartea sa se constituie așadar ca o apologie discretă a acestui mediu civilizat, care ne transformă în naturi reflexive și entități cu responsabilitate morală. – Caius Dobrescu, profesor de literatură comparată la Universitatea din București.

Clic aici pentru vizualizarea textului
Memoriile unui căţel adult - roman


Remanenţe Informatice, Editura Universităţii Transilvania, Braşov 2008

Colecție de comunicări științifice
„Redactate impecabil, cu grija formelor care să îmbrace adecvat conținutul, rezultatele cercetărilor lui Cristache Gheorghiu sunt captivante și de actualitate.” „Cristache Gheorghiu se situează printre puținii români care au înțeles, în primele etape de dezvoltare a informaticii în tara noastră, că nu trebuie să se limiteze la simpla utilizare a calculatoarelor pentru efectuarea calculelor și gestiunea cheltuielilor și veniturilor. Adevărata provocare constă în modelarea fenomenelor economice și sociale.” „Creativitatea, bazată pe o solidă pregătire profesională, este amprenta pe care o poată lucrările sale. Peste spiritul creativ, dacă așezi eleganța, stilul, frumusețea exprimărilor și inspirația în alegerea cuvintelor ajungi mai aproape de Cristache Gheorghiu.” - prof. dr. Constantin Duguleană, Prorector al Universității „Transilvania” Brașov.

Clic aici pentru vizualizarea textului
Remanenţe Informatice
Tradiţie sau Liberul Arbitru?, Editura "Pastel", Braşov 2007


„Changing Traditions, intitulat inițial Tradiție sau liber arbitru? în română, navighează prin evoluția religiei în Europa de Vest de la nașterea creștinismului până la adoptarea ei de către statul roman și subversiunea acesteia de către oameni de stat din generațiile ulterioare. Cartea discută democrația și filozofiile politice, cum ar fi marxismul. Trăind într-un stat satelit sovietic de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, autorul aduce experiența directă a eșecurilor comunismului. ... În esență, cartea oferă o lecție de istorie despre evoluția religiei în Europa de Vest de la nașterea creștinismului ca religie a săracilor, deturnarea ei de către politicieni de la Constantin încoace, căutarea unei alternative începând cu „Utopia” lui Sir Thomas More, care a condus la calea către marxism și apoi spre epoca post-religioasă de astăzi. Autorul este în mod clar foarte bine informat și scrie într-un mod accesibil, amuzant și auto-depreciat. După ce a trăit într-un stat satelit sovietic de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, el aduce experiența directă a eșecurilor comunismului. Deci, care este calea lui? Care este recomandarea lui? El neagă în mod propriu că are soluții, doar întrebări. Dar, în esență, concluzia sa cu privire la modul de a face lumea un loc mai bun este dublă: (1) îmbunătățirea calității sistemelor noastre de învățământ și (2) nu cedează fanatismului sau idealismului, având în vedere precedentele (Inchiziția, comunismul sovietic etc.) .) a politicienilor care folosesc sisteme de credință împotriva oamenilor pe care îi guvernează.)" – traducerea recomandării lui James Crawshaw (Editor review) pentru versiunea în limba engleză și publicată la Globus, U.S.A. cu titlul Changing Traditions
„Mișcând-se cu dezinvoltură într-un areal cultural divers, autorul e un spadasin neîntrecut într-un duel cu mentalitățile, cu anacronismele și sclerozele sociale, cu încăpățânarea închistată în menghina obișnuințelor, dar și cu nerăbdarea frivolă a carierismului oportunist de conjunctură. Din dialogul cu sinele, a rezultat un fel de tratat de morală, alcătuit din eseuri, reflecții, aforisme, dialoguri sau scrisori, având alura unui jurnal al unui spirit critic și lucid, iar, în subsidiar, o carte de învățătură din propria experiență. Tranșant, exact și pragmatic, de o sinceritate periculoasă, Cristache Gheorghiu nu vrea să șocheze, ci, în maniera proprie eseului, notează, amendează, și stigmatizează, ca într-un insectar social, metehne românești. O întreprindere curajoasă, ca lupta unui boxer cu garda jos, în care, pe vremea asta bolnavă, nu există învingător prin k.o., nici la puncte, nici măcar o remiză a bunului simț, ci doar dezamăgirea că meciul n-a mai avut loc.” „Astăzi, Muzeul de Artă găzduiește lansarea de carte a domnului Cristache Gheorghiu, care acum câteva luni ne-a oferit tot aici o expoziție de pictură. Domnul Cristache Gheorghiu este o omniprezență în ultimii ani la manifestările culturale brașovene, un personaj care are foarte multe de oferit. Nu știu cât de întâmplător este faptul că Muzeul găzduiește lansarea cărții domnului Cristache Gheorghiu intitulată „Tradiție sau liberul arbitru?”, în acest spațiu, în care chiar acum se află expoziția grecului Icos Trezise, vorbind despre tradiția greacă. Cum spuneam, domnul Cristache Gheorghiu are foarte multe de oferit; iată acum este la a treia sau a patra carte, iar de câțiva ani ne propune și un site al activităților culturale brașovene. De data aceasta, ne propune și ne provoacă cu o carte: „Tradiție sau liberul arbitru?”, la editura Pastel din Brașov. Cartea s-ar fi putut numi și „Între da și nu”, „Tradiție și modernitate”, „Între libertate și constrângere”, „Între rațiune și emoție”, oricum, pentru că aceasta este pendularea pe care o face autorul în cele opt eseuri. Sunt niște eseuri foarte bine scrise. Sunt niște reflexii despre viață, despre mentalități, despre logica sau ilogica lucrurilor. Abordează un spațiu tematic destul de larg. Cartea denotă un spirit foarte viu, care întreabă mereu, se îndoiește de lucrurile așa-zis durabile și moștenite ca o tradiție. O carte scrisă fără complexe, în care se atacă dezinvolt tot felul de teme. Autorul se mișca cu siguranță în filozofie, în dogma creștina ca și în cea păgână, analizează mentalități politice, sugerând că societatea noastră se îndreaptă într-o direcție păguboasă. . . . Este o carte interesantă prin scriitură ca și prin problematică și mai ales prin sesizarea unor mentalități cărora le suntem tributari. . . . Multe, foarte multe probleme ridică eseurile domnului Cristache Gheorghiu și toate sunt scrise bine, cu nerv, cu incisivitate.” – extras din cuvântul domnului Doru Munteanu, președintele filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din Romania).

Clic aici pentru vizualizarea textului
Tradiţie sau Liberul Arbitru?
Între Două Idealuri - eseu, Editura "Dealul Melcilor", Braşov 2005

„E o plăcere să te delectezi în stilul lui Descartes și Voltaire, citind acest frumos eseu al domnului Cristache Gheorghiu: “Între două idealuri”. E a treia carte, primele, “Singur printre americani”, respectiv “America after America”, apărute cu câțiva ani în urmă, redau experiența inedita a unei călătorii în S.U.A., traversând spațiul nord-american în lung și-n lat, preferând, ca mijloc de transport autobuzul, fiindcă, mai ales acest autovehicul – după cum mărturisește și-n cartea de față – îi oferă turistului posibilitatea de a cunoaște locuri și oameni, deloc ușor, mai ales din punct de vedere financiar. Da, domnul inginer Cristache Gheorghiu este un peregrin dintre aceia care scormonesc lumea pentru a o cunoaște. Astfel își creează acești peregrini cadrul de a se cunoaște pe ei înșiși. “Vreau să-mi dau seama cine sunt eu ca ființa omeneasca”, pare să ne spună și domnul Gheorghiu, urmând o dorința mărturisită de atâția înaintași, călători sau filozofi, de la Marco Polo, la Descartes, Voltaire, Leibniz, sau Spinoza. Pentru o mărturisire însă, e nevoie de o inițiere (pregătire sufletească, intelectuală, în general) și de un cadru adecvat, pentru a o depune, mărturia. Acest cadru este însăși viața celui ce grăiește, iar mijlocul de comunicare – cuvântul scris. Și astfel s-au născut cărțile “Singur printre americani“ și “Între două idealuri”. De fapt, două dileme: „A trăi pentru a trăi” sau „A trăi pentru a cunoaște și a te cunoaște?” Domnul Gheorghiu merge pe cea de a doua coordonată, oferindu-ne un comentariu suplu, ca material faptic, erudiție, stil (acesta venind din talent și studiu), mai ales al umaniștilor raționaliști (Erasmus, Voltaire si Descartes, citați și de domnia sa) și al clasicilor iluminiști, cu finețea aceea pe care post-modernismul a cam distrus-o, din păcate. Sunt în acest eseu lucruri de o mare frumusețe literară: proporțiile, expresia artistică, observația de profunzime, concluziile educative. Deci, cam ceea ce făceau clasiciștii. Dacă adaug la toate acestea și o anume culoare a timpului și a locului (domnul Gheorghiu este și un remarcabil pictor), cred că am surprins câteva din trăsăturile definitorii ale acestei cărți frumoase, spre care-i îndemnam pe cititori, pentru a trăi și ei aventura inegalabilă a cunoașterii, pentru a rămâne oameni, cum spune, în final, autorul. – prof. Ion Topolog Popescu

Clic aici pentru vizualizarea textului
Între Două Idealuri
Singur printre Americani, Editura "Ecran Magazin", Braşov, 1999

„America After America este o colecție interesantă de gânduri, impresii și idei despre modul de viață american. Autorul și-a folosit experiențele personale de călătorie pentru a contrasta stilul de viață american cu viața din Europa. Observația atentă a lui Chrstache Gheorghiu asupra oamenilor care își desfășurau activitățile de zi cu zi, precum și asocierile și reacțiile sale de liberă gândire au constituit fundamentul unui studiu comparativ distractiv și perspicace. Combinând descrieri fermecătoare ale peisajului american cu interacțiunea socială a oamenilor din aeroporturi, stații de autobuz și din numeroasele sate și orașe pe care le-a vizitat, autorul a găsit materiale excelente pentru cartea sa și a descoperit o țară plină de contradicție și surpriză. . Călătoriile și oamenii sunt întotdeauna ingrediente excelente pentru povestiri; în această lucrare Gheorghiu le-a amestecat cu pricepere și o bună înțelegere a condiției umane. – Traducrea referatului pentru versiunea engleză (America after America, apărută la editurile Globus (S.U.A.) și JustFiction (Germania) a domnului James Crawshaw, Editor review.

Clic aici pentru vizualizarea textului
Singur printre Americani
USA_95, Editura "Pastel", Braşov

Volumul reproduce serialul de articole, publicate în revista Ecran Magazin, după prima excursie în Statele Unite ale Americii. Spre deosebire de carte, aceată versiune este însoțită de fotografii color.

Clic aici pentru vizualizarea textului
U.S.A. '95Pentru alternativa on-line globală, Clic aici!


Cronică

Recomandare (nefolosită)
Cronica la prima carte: Singur printre americani
Dr. Constantin Duguleană, prefaţă la „Remanenţe informatice”
Dicţionarul scriitorilor români
L. Stoie, Filosofia unui bolovan
Dr. Virgil Borcan - „Memorile unui căţel adult
Doru Munteanu - „Tradiţie sau liberul arbitru?” - comentariu la lansare
Ion Popescu-Topolog - „Intre două idealuri” - cronică
Nicolae Stoie, Filosofia unui bolovan
Natalia Perianu, Grecia 2011
Iulian Cătălui - „Tradiţie sau liberul arbitru?” - cronică
„Singur printre americani” - comentariul editurii
Carmen Irimia despre Filosofia unui bolovan
Angela Bratsou
Cătălina Ştefăniţă