Cristache Gheorghiu

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia unui bolovan

 

 

Volumul 2

 


 

Eu, Zidul

 

Oamenii fac ceea ce gândesc doar în chestiunile mărunte. În cele importante, mai ales în cele cu caracter general, procedează invers. Se pare că aceasta este caracteristica lor definitorie. Una spun și alta fac iar, cel mai adesea, fac invers de cum spun. Cei mai mărunți dintre ei nici măcar nu spun. Cei mai înțelepți spun și scriu cum ar trebui să se facă. Ceilalți aprobă teoretic și, parcă dinadins, aplică contrariul.

Exemple se pot da cu nemiluita, așa că nu este necesar să ne pierdem timpul cu ele, mai ales că o știu și ei prea bine. Mi-a venit acest gând plecând de la artă și ceea ce fac profesioniștii ei în ultimul timp, deși John Ruskin, poate unul dintre cei mai serioși exegeți, scria: „Pictura care conține ideile cele mai bogate și mai nobile, oricât de stângaci exprimate, este o pictură mai bună și mai mare, decât cea care are idei mai sărace și mai puțin nobile, indiferent cât de frumos ar fi ele exprimate” – (Ruskin, Însemnări despre artă, Editura Meridiane 1968, pagina 32). Asta nu înseamnă că școala este inutilă, ci doar că ea nu trebuie să blocheze creativitatea.

Cazul artistului, care a fost instruit să picteze aidoma profesorului și nimic altceva, este un exemplu de cum nu trebuie să se procedeze. Viitorul artist trebuie învățat să cultive frumosul și să i se dea criteriile de evaluare necesare, fiindcă, acolo unde nu există unități de măsură, criteriile de apreciere sunt singurele care ne pot orienta.

Se pare însă că tocmai asupra criteriilor avem o problemă.

Orice criteriu pleacă de la genul proxim, față de care se analizează diferența specifică. Cu alte cuvinte, la bază se află modelele. Desigur, modelele nu sunt imuabile. Evoluția civilizațiilor se reflectă și într-o evoluție a modelelor, iar marii creatori tocmai asta și fac. A pretinde însă că orice elucubrație este un pas înainte nu face decât să dovedească lipsa de discernământ a celui în cauză. Orice pas, înainte sau înapoi, pleacă de la un model, iar diferența specifică ne spune dacă el reprezintă sau nu un progres. Presupunând că este vorba despre un progres, creația respectivă devine model numai după ce a fost acceptat de către un mare număr de persoane, și nu doar de câțiva membri ai unui clan oarecare.

În ceea ce privește diferențele de opinii, iată un exemplu. Pe la începutul deceniului șase al secolului XX, au venit în România studenți din Coreea de Nord. Au fost primele noastre contacte directe cu persoane din rasa galbenă. Iată ce au auzit „urechile” mele de la un martor. „În primele zile, nu reușeam să-i diferențiem; toți păreau la fel. Bineînțeles, cu timpul, ne-am mai rafinat spiritul de observație și puteam face chiar aprecieri estetice. Cât privește fetele, nouă, românilor, ne plăcea una dintre coreence ca fiind de departe cea mai frumoasă, deși păstra toate caracteristicile rasei. La o discuție între băieți, un coleg român a făcut această remarcă. Ce a urmat a fost o explozie de proteste din partea coreenilor: „Năsoasa aia? Imposibil. Voi nu vă pricepeți la estetică!” Nasul ei nu era nici pe departe mare, în optica noastră. Dimpotrivă, era prea mic, aproape să-l trecem la mici defecte. Modelul lor de frumusețe, în schimb, ne-a contrariat pe noi.”

Iată deci că modelele estetice nu sunt absolute. Ele se schimbă de la o zona la alta, de la o epocă la alta și, în consecință, trebuie să ținem seama de contextul în care judecăm o operă de artă.

Modelul este cel stabilit prin tradiție. Cu timpul, prin evoluție, el se modifică. Evoluția firească este îndeobște lentă, chiar dacă, uneori se propun modele total diferite, ce se vor implementate rapid. Cele mai evidente sunt cele induse de propaganda politică, dar despre ele nu-mi face plăcere să vorbesc, dar cred că nici nu este necesar, fiindcă ele sunt ușor de intuit de către oricine. Este suficient să ne amintim de perioada proletcultistă din anii ’50 ai secolului trecut.

Pentru exemplificare, voi folosi un domeniu diferit. Imaginați-vă următoarea scenă: într-un magazin de produse electronice, vânzătorul discută cu o pereche, interesată să cumpere o combină muzicală performantă și, evident, scumpă. Cum cei în vârstă se hotărăsc greu, în timp ce cumpărătorii discutau între ei, vânzătorul îi face semn unui tânăr - ce tocmai intrase și asculta curios prezentarea performanțele combinei - să aștepte calm, că va avea grijă de el. Și, într-adevăr, după plecarea celor doi, îl conduce pe tânăr în altă zonă a magazinului și îi spune cam așa: „Am văzut că te interesează. Cred că te pricepi la muzica bună. Nu te cunosc, dar am suficient fler să-mi dau seama, că nu degeaba lucrez aici zece ani. Nu te uita la bătrânii ăia; sunt niște snobi și vor să cumpere ceva scump. Habar
n-au ei ce înseamnă muzica bună. Ascultă aici la scula asta ce bași are.” Pune „scula” la putere maximă, întreg magazinul vibrează și continuă perorația pe tema sunetelor joase. Motivele sale erau însă altele: amplificarea sunetelor înalte este mai pretențioasă și solicită piese cu mult mai scumpe decât cea a sunetelor joase. De altfel, și pe cale naturală, sunetele joase se propagă la distanțe mai mari decât cele înalte. Acesta este și motivul pentru care sirenele folosite în navigație de către vapoare și faruri de semnalizare emit sunete foarte joase. Era vizibil interesul vânzătorului de a-l încânta pe tânăr cu un aparat relativ ieftin, conștient fiind că el nu ar fi avut bani pentru unul cu adevărat performant. Și ne este acum clar și nouă de ce tinerii preferă asemenea aparate, cu care ne asurzesc chiar și din autoturisme, pe care le conduc cu ferestrele deschise, să-i audă toți pietonii: simplă ignoranță.

Iată cum s-a fixat un model, de data aceasta din motive comerciale. Ar fi trebuit să folosească criterii estetice. Ar fi trebuit să reprezinte un progres. Nu! Dimpotrivă, s-au stimulat instincte primare, s-a readus plăcerea la nivelul simțurilor tribale, și nici măcar la cele auditive, fiindcă vibrațiile puternice ale aerului la acele frecvențe se simt în zona toracică, mai exact în mediastin, mai intens decât în urechi.

Pentru alte exemple, am putea lua domeniul artelor plastice, unde grupuri de artiști, mai puțin performanți în zona modelelor consacrate, încearcă să impună ceva diferit, accesibil lor, fără să propună vreun salt calitativ din punct de vedere estetic.

 

*   *

*

 

Grecii aveau un cult pentru frumos. De la sfințenia frumosului, la frumusețea sfințeniei – acesta ar trebui să fie drumul credinței.

Obiectivul oricărei religii este să ofere răspunsuri la problemele sociale și psihologice ale epocii. Dar societatea evoluează. Rezultă că, odată cu transformările sociale, religia ar trebui și ea să-și adapteze oferta, ceea ce nu se întâmplă, din cauza bisericii, care devine retrogradă. Ea își apără privilegiile create artificial și nu mai reprezintă cu adevărat religia în baza căreia s-a înființat.

Trebuie făcută distincție între credință, religie, biserică și preotul de lângă tine. Credința este imanentă oricărui individ și ea depinde de personalitatea fiecăruia, de factori psihologici și motivaționali. Religia este o doctrină, dezvoltată de o anumită societate, într-un anumit moment istoric, menită să răspundă credinței, mai exact nevoii de credință a oamenilor. Biserica este materializarea în plan social a unei religii. Preotul de lângă tine este un om ca toți oamenii. Relația dintre preot și enoriași este o chestiune particulară; ea depinde de educația religioasă și laică a preotului și de adecvarea ei la mediul social în care predică.

Religia va exista întotdeauna, deoarece, înaintea religiei, există credința, ca necesitate. Oamenii au nevoie de un suport psihologic, de o motivație a propriei lor lupte pentru existență. Orice om crede în ceva, începând cu credința în el însuși, imaginându-și că este propriul său dumnezeu, și sfârșind cu cei ce se lasă în totalitate pe seama sorții impuse de o divinitate oarecare. Între aceste două extreme, există o infinitate de nuanțe, astfel încât religia, oricare ar fi ea, este interpretată în funcție de personalitatea fiecărui individ, ea, personalitatea, definind credința lui în acea religie. Astăzi se vorbește mult și greșit despre pierderea credinței. În special preoții deplâng lipsa de interes a oamenilor pentru biserica lor. Este vorba însă despre biserică și preoți, nu despre religie, și cu atât mai puțin despre credință. Așa că putem sta liniștiți, credința nu piere; totul se reduce la modul în care cei ce pretind să călăuzească pașii oamenilor din acest punct de vedere reușesc să ofere sfaturi credibile, adaptate societății în care trăiesc.

„Preoții sunt primii uzurpatori ai bisericii” (Victor Hugo, Alpes et Pyrénées, p. 355).

 

*   *

*

 

Prin ritm și rimă, poezia se apropie de muzică. Fără ele, se apropie de definiția lui Schopenhauer, care spune c㠄poezia este arta de a pune în mișcare imaginația noastră cu ajutorul cuvintelor.” (Schopenhauer, Studii de estetică, Editura Științifică, București 1974, pagina 74). Poezia modernă face acest lucru. Esența ei este deci conținutul. Dar dacă nu are conținut? Atunci nu mai e nici poezie.

 

*   *

*

Se naște printre absolvenții unor institute de arte plastice ideea că nu trebuie să se compromită cu lucrări criticabile de către oricine. Vor evita de acea să picteze peisaje și – mai ales – portrete, care oricum sunt mai grele, și vor prefera o pictură abstrasă oricărei opinii. Ceva „sub orice critic㔠este, pentru ei, de preferat, dac㠄deasupra” ei nu pot ajunge. Este o atitudine firească, dacă avem în vedere că cei mai mulți dintre acești absolvenți devin profesori de desen, iar orice profesor trebuie să-și păstreze autoritatea în fața elevilor, motiv pentru care adoptă o atitudine de om stăpân pe situație, dacă se poate de atotștiutor.

Aici se găsește și explicația lipsei de interes o „consumatorilor” de artă pentru unele lucrări recomandate ca valoroase, dar fără valențe estetice. Desigur, am în vedere aici amatorii de artă adevărați, deci persoane cu simț și cultură estetică, uneori superioare chiar artiștilor. Este altceva, cu mult mai simplu și adevărat, datorat faptului că unii „artiști” neglijează un lucru: dacă lor le place ideea că au uitat motivele pentru care nu au îmbrățișat o profesiune mai rentabilă, foștii lor colegi de la liceele teoretice, nu au uitat. Mai târziu, când vor să pară mai grozavi în fața celor ce și-au dovedit superioritatea, opiniile lor nu mai sunt luate în seamă, fiindcă se simte falsitatea lor.

Nu credeam că este necesar să insist asupra deosebirilor dintre profesor (ca pedagog, dascăl) și cea de profesionist în același domeniu. Se pare însă că este.

Poate că cel mai elocvent exemplu este cel al sportului: un profesor de educație fizică la o școală generală este – cel puțin teoretic – un pedagog, deci un mic intelectual. Un sportiv de performanță este posesorul unui trup cu calități deosebite și, adesea, are nevoie de un antrenor, pentru a ști ce să facă cu trupul său, în vederea valorificării lui cât mai eficiente.

Cu mici adaptări, acest principiu este valabil în orice domeniu, oricât de neplăcut ar părea el unor profesorași, cărora li se pare că au devenit profesioniști după ce au absolvit (numai părinții lor știu cum) o școală oarecare.

Orice adult a fost mai întâi copil. El a mers la școală fiindcă l-au trimis părinții, și nu din proprie inițiativă. La ce școală l-au trimis este, iarăși, decizia părinților, iar decizia a depins de concepția lor despre viață. Chiar și în cazul rarisim al unei voințe puternice din partea copilului de a urma o anumită profesiune, acceptul părinților este hotărâtor. Cazul invers, cel în care părinții își văd odrasla genială și o dirijează către profesiuni deosebite, dar nepotrivite copilului, este mai frecvent.

Trimis la un liceu de muzică sau arte plastice, el poate afla că, de fapt, nu are un talent deosebit pentru așa ceva, dar este prea târziu, fiindcă asemenea școli nu îi oferă suficiente cunoștințe, pentru a accede la un institut de învățământ superior de altă specialitate. Cei de la liceele de muzică află mai repede și, dacă au o voință puternică, vor putea recupera, într-o oarecare măsură. La liceele de arte însă, unde nu există criterii de evaluare și metode de învățare asemănătoare cu cele de muzică, copiii află mult prea târziu, unii niciodată. Iar după ce află, li se modifică caracterul.

Pe de altă parte, un om nu este mai deștept decât alții pentru că a absolvit o facultate dificilă, ci a absolvit acea facultate fiindcă este suficient de dotat intelectual pentru asta.

 

*   *

*

 

Am aflat mai demult câte ceva despre un pictor daltonist. Da, da, nu vede bine culorile. Cum este posibil? Simplu. La admiterea în facultate, se pune accentul pe desen, iar faptul că el a pus culorile aiurea a părut un semn de originalitate. În timpul studiilor, a aflat adevărul, dar – cum nu mai era nimic de făcut – s-a profilat pe grafică - în spatele căreia își ascunde și astăzi handicapul - și pe care o preaslăvește în mod vehement, deși a ieșit la pensie fără să fi creat ceva convingător.

Și  dacă s-ar întâmpla numai în arte plastice, încă nu ar fi prea mult. Se întâmplă însă în mai toate domeniile în care nu există mijloace obiective de măsură.

*   *

*

 

Economia de piață are asupra artei și literaturii nu numai efecte directe, ci și indirecte. Mijloacele de influențare sunt propaganda și varianta ei comercială, publicitatea. Din păcate, și una și alta au, de cele mai multe ori, obiective negative. În trecut exista o zicală: „calul bun se vinde din grajd”. Ea vrea să spună că un produs bun nu are nevoie de publicitate. Astăzi, odată cu industrializarea și dezvoltarea relațiilor comerciale, oamenii nu mai au posibilitatea să cunoască tot ceea ce se produce în lume. Între calul din grajd și cumpărător se află o întreagă rețea comercială. Publicitatea este, de aceea, până la un punct, necesară. Intervin însă interesele, iar cei cu putere financiară mai mare îi marginalizează pe cei mai slabi.

Arta și literatura nu sunt scutite de acest adevărat flagel. Grupuri de interese își propovăduiesc produsele, școlile, stilurile și, în ultimă instanță, incompetența. Opiniile oamenilor, mai ales a celor mai puțin instruiți, sunt astfel influențate negativ. Mai devreme dau mai târziu, ei realizează că au fost induși în eroare, dar uneori poate fi prea târziu.


 

 

Ochii și urechile Zidului

 

-       Ai întârziat destul de mult. Pe unde ai mai fost?

-       Pe nicăieri. Lansarea a durat însă destul de mult, fiindcă a fost multă lume amatoare să aibă cartea cu autograful lui Gilles Leroy.

-       Am uitat, ce carte spuneai că se va lansa?

-       „Alabama Song”. Titlul nu spune nimic despre carte. Subiectul l-am aflat și eu abia acum.

-       Poate că ție nu-ți spune nimic, dar mie îmi sună cunoscut. Nu știu de unde, dar sigur l-am mai auzit.

-       Da, este cântecul Alabamei și, probabil că, prin el, autorul a vrut să sugereze atmosfera spațiului și a epocii, sau, poate, un efect comercial. Personajele nu sunt nici ele deloc oarecare. Eroul principal este Zelda Fitzgerald, soția lui Scott Fitzgerald, cel care a scris The Great Gatsby, simbol al epocii „Generația pierdută”. Fitzgerald, nu Gatsby! Cartea presupun că este bună, fiindcă are putere de generalizare. Viața lor a fost plină de pilde. A mai citat și din Françoise Sagan, care a spus ceva de genul „aveau totul pentru ca să fie fericiți și au făcut tot ce au putut ca să fie nefericiți”. Bine înțeles că majoritatea amatorilor de autografe erau femei.

-       Înseamnă că te-ai simțit bine!

-       Am făcut și o cunoștință: o fostă profesoară, care are acum o societate sau o agenție din alea cu scop umanitar. Distribuie cadouri la săraci. Are, în schimb, sediul în centrul orașului și își petrece vacanțele în străinătate. Firesc, nu?!

-       Sunt convinsă. Și mai cred că aceste vacanțe îi consumă cea mai mare parte a anului. Măcar, ai făcut rost de carte?

-       Da.

-       Am și eu o veste: mi-a spus X că Y a ieșit la pensie înainte de termen.

-       M-am întâlnit cu ea acum câteva săptămâni, cel mult două luni, și mi-a jucat o scenă pregătitoare. Perora la nesfârșit despre cât de dificilă e viața la instituțiile statului, că s-a săturat și s-a decis să iasă la pensie.

-       Asta ca să nu fie dată afară.

-       Bineînțeles.

-       Nu reușește să se încadreze în noile structuri. Are apucături vechi, de care nu se poate debarasa.

-       Păi, altceva nu știe. Tatăl său a instruit-o doar ca funcționară la Sfatul Popular, fiindcă cu asta s-a ocupat el. Mafiot local. Acum sunt alt fel de mafioți.

-       Interesant este și altceva. Funcționarii din trecut erau considerați oameni ai partidului, fiindcă au fost puși de către partid.

-       Așa au și fost.

-       Da, dar numai la început. Cu timpul, ei s-au constituit într-o gașcă de sine stătătoare.

-       Te gândești la colegul acela al tău, care – repetent la liceu de mai multe ori – a ajuns funcționar la I.L.L. și, din răzbunare, le făcea mizerie părinților unui alt coleg, cu care nu avusese nimic în comun?

-       Nu, deși și acela este un exemplu pentru modul de constituire a acestor grupuri de interese. El și-a găsit mai întâi un post la spații verzi. Apoi, dovedindu-se un om „de încredere” și-a arătat utilitatea și a fost promovat. Iar I.L.L., adică Întreprinderea de Locuințe și Localuri, sau cam așa ceva, se ocupa de administrarea clădirilor naționalizate. Un post perfect pentru mafia comunistă în curs de instalare. Acum mă gândeam la grupurile deja constituite. Un exemplu mai elocvent este cel al declarației lui am-uitat-cui după venirea lui Trofin ca Secretar al Comitetului Județean de Partid Brașov.

-       Ce declarație?

-       A spus: „Bun Trofin pentru Brașov”. Asta nu pentru că ar fi fost util Brașovului, ci pentru că situația lui de rejectat de la putere de către Ceaușescu, în cădere deci, îl făcea impotent politic. În traducere liberă, gașca brașoveană putea să-și vadă liniștită de afacerile ei, fiindcă Trofin nu mai avea nici puterea și nici interesul să se amestece.

-       Bine, și ce-i cu asta?

-       Asta dovedește că ei nu erau oameni ai partidului, fiindcă nu serveau interesele partidului. Acum în schimb, când legea cere ca funcționarii publici să nu fie implicați politic, ei au rămas fideli partidului, de fapt fidel aceleași găști.

-       Da, adică P.S.D.-ului lui Iliescu, ca urmaș al PCR-ului.

-       Exact. Iar dacă P.S.D.-ul a pierdut alegerile, ei se simt vulnerabili.

-       Deși nu-i atacă nimeni, doar că incompetența lor este tot mai evidentă.

 

*   *

*

 

-       Iar ai întârziat. Pe unde ai mai fost de data asta?

-       N-am întârziat. Conferințele astea durează cam o oră, iar discuțiile încă una. Nu pentru că acesta ar fi timpul necesar conferențiarului să-și expună ideea, ci pentru că așa și-au propus; atât cred ei că trebuie să dureze o conferință. A început la șase și jumătate, s-a terminat la opt și jumătate; acum e nouă.

-       Asta fiindcă vorbesc de dragul de a vorbi. Unele idei le expui în cinci minute, iar altele nu le termini nici într-o zi.

-       Aici nu ai dreptate. Timpul trebuie planificat. Și la școală, cursurile au durata fixă. Lecțiile trebuie întocmite corespunzător timpului afectat. Problema e că ar trebui să spui ceva în timpul afectat și nu să tragi de o idee până la epuizarea timpului.

-       Și măcar ai aflat ceva?

-       E iluzorie speranța că ai putea afla ceva de la un filosof român contemporan. Conferențiarul de azi pare să fie totuși mai cu picioarele pe pământ. Adică nu pare, chiar este. Dovadă că se descurcă și pe plan social, ca să zic așa, pentru că, altfel, nu ajungea cadru didactic universitar. Oricum, își dă seama că filosofia s-a îndepărtat de rolul ei de bază și că așa zișii filosofi sunt doar niște cabotini. Bineînțeles că n-o spune deschis, nici nu are răspunsuri, dar se simte din unele exprimări, ce-i scapă.

-       După mine, filosofia asta e ca o frecție cu Diana la un picior de lemn.

-       Sper că nu te gândești la zeița Diana.

-       Diana era cu ani în urmă o loțiune...

-       Știu, am glumit. Frecție e sigur. Comparația cu piciorul e mai interesantă. Se poate interpreta ca o aluzie la faptul că unii gândesc cu picioarele, sau că au capul de lemn.

-       Și atunci, ce-ți tratezi tu acolo? Capul sau picioarele?

-       Păstrez contactul cu realitatea. Să știu prin ce lume mă învârt.

-       Ai voință.

-       Voința se educă, așa că, da, am voință. Dar să știi că, uneori, chiar mă amuz.

-       Nu mai spune! Și azi cu ce te-ai amuzat.

-       Nu știu dacă m-am distrat cu adevărat, dar uite că la ceva tot mă gândeam. Printre filosofii contemporani se vântură temerea că filosofia va dispărea. Este, bineînțeles, o prostie. Va dispărea ceea ce cred ei că este filosofie, adică ce fac ei astăzi. Filosofarea...

-       Eu am rămas cu gândul la Diana. Ea era zeița vânătorii. Vânătorii au nevoie de vânat; filosofii au nevoie de discipoli. Te simți unul dintre ei.

-       Mă știi tu să fiu eu discipolul cuiva? Critic, da; la asta sunt bun. Nu spune toată lumea că doar la asta mă pricep?

-       Asta cam așa e!

-       Ca să critic însă, trebuie să fiu informat. Să am materia primă. Altfel nu am ce critica. Revin la filosofie. Orice om filosofează în felul său. Nivelul este diferit. Cât despre înțelepciune, nu există cineva să nu și-o dorească. În consecință, filosofia, adică dragostea pentru înțelepciune nu va dispărea niciodată. Că unii se declară specialiști în așa ceva fiindcă au citit câteva cărți, e treaba lor.

-       Și nici măcar nu se știe ce au înțeles din ele.

-       În mod sigur nu au înțeles esența cărților, fiindcă numai astfel se explică de ce au deviat. Știi bancul acela: un tip întreabă: „ce este acela un comunist?”. „Cineva care l-a citit pe Marx”, vine răspunsul. „Dar un anticomunist?”, insistă omul. „Cineva care l-a și înțeles”.

-       Se pare că aceasta din urmă este o mulțime vidă.

-       Nici n-ai idee cât de aproape de adevăr ești. În primii ani de după război, cei câțiva care, din curiozitate, îl citiseră pe Marx au avut de suferit, unii chiar prin pușcării. Din Marx trebuia doar să reciți, nu să-l comentezi.

-       Da!

-       Apropo, conferențiarul de azi a strecurat printre altele ideea că filosofia contemporană nu se ocupă de problema încălzirii globale, de exemplu. Dorea să spună prin asta că nu se ocupă de probleme concrete. Nu-mi este clar dacă a spus-o în sens ironic – că, vezi Doamne, asta ar fi o problemă măruntă pentru sferele înalte în care plutește un filosof adevărat – sau dacă este un regret că filosofia a părăsit problemele reale ale omenirii. Filosofii din trecut căutau răspunsuri la întrebările lor. Astăzi, acele întrebări nu mai sunt de actualitate. Există însă, evident, alte întrebări. Întrebările noaste, întrebările zilelor noastre. La acestea ar trebui să caute răspunsuri filosofii. Socrate umbla prin mulțime; avea astfel posibilitatea să-și verifice ideile și, mai ales, să sesizeze problemele concrete ale epocii lui. Din păcate, ai noștri sunt în totalitate în afara subiectului. În afara oricărui subiect.

-       Firesc! Dacă-i ducea capul, se apucau de altceva. Mai ales cei din România, unde timp de cincizeci de ani s-a predat marxism-leninismul. De unde atâția filosofi? N-au fost nici măcar studenți la filosofie, la filosofia cea adevărată, și acum pretind să fie profesori. Să fi fost măcar student la o facultate oarecare. Știi recomandarea lui Schopenhauer: „cei ce vor să facă filosofie ar trebui să studieze mai întâi o știință serioasă”. Asta măcar pentru verificarea aptitudinilor intelectuale. Ideea nu este deci nouă, dar se pare că nu convine. De ce oare?

-       Da, chiar dacă citatul nu este exact, cam asta e ideea. Despre filosofii români e clar că nu avem ce discuta. Dar nu numai pe români îi aveam în vedere. Nici cei din alte țări, cei cu renume internațional nu sunt mai breji. În majoritatea cazurilor este doar snobism. Nimic esențial. Bat apa în piuă cu câte un subiect de doi bani, tot de ei inventat, care nu interesează pe nimeni. Iar raționamentele lor sunt, de cele mai multe ori, ridicole.

-       Cam la fel ca în religie: preoții și-au uitat menirea și, astăzi, se întreabă de ce nu mai vine lumea la biserică, că și-au pierdut credința etc.

-       Da, numai că acolo evoluția a fost diferită. Oamenii nu și-au pierdut credința, ci încrederea în biserică. Cauza este, ce-i drept aceeași; drumul ales este însă diferit.

-       Ce vrei să spui?

-       Cauza este dezvoltarea firească a științei, odată cu evoluția societății. Drumurile pe care au apucat sunt opuse: preoții, rejectând știința, a căzut din conservatorism; filosofia prin exces de modernism. Deținerea puterii politice i-a făcut leneși pe doctrinarii religiei. Menținerea privilegiilor era, pentru ei, o preocupare ce le răpea energia ce ar fi trebuit s-o dedice adaptării la descoperirile științifice. Filosofii, în schimb, cuceriți de succesele binomului matematică-fizică, au crezut că trebuie să facă și ei la fel. Au inventat un aparat lingvistic snob, dar au abandonat problemele filosofice reale. Au încercat chiar și logica matematică s-o introducă în filosofie, dar dacă citești ceva te umflă râsul de naivitățile lor.

-       Dacă înțelegeau matematica, nu se făceau filosofi.

-       Tot un soi de lene intelectuală a fost la mijloc. Și unii și alții au dovedit că nu au avut chemare pentru profesiunile lor și că doar se folosesc de ele în scopuri personale.

-       D-aia zici tu că filosofia este veșnică, fiindcă ea nu stă în activitatea unor așa ziși profesioniști, ci în practicarea ei de către tot omul, evident la niveluri diferite.

-       Da, pentru că dragostea pentru înțelepciune este naturală și veșnică.

-       Înseamnă că și filosofii vor exista veșnic.

-       Categoric! Exprimându-mă în general, i-am cam pus la zid pe filosofi, tot în general. Trebuie totuși să recunosc că există persoane serioase chiar și printre cei ce au fost instruiți eronat. Aceștia au abordat filosofia cu bune intenții și se străduiesc să intre în rol. Unii chiar au declarat că au început să studieze serios filosofia după terminarea facultății. Bravo lor! Păcat că sunt cam puțini.

-       Știu eu unul pe care chiar îl admiri pentru asta.

-       Te referi la Gabriel Liiceanu.

-       El a scris un tratat despre limită. După aceea, dându-și seama de limitele sale, s-a lăsat de filozofie.

-       M-aș lăsa și eu, dar nu sunt filosof și nu pot să las ceea ce nu am. Liiceanu este totuși un tip deștept.

-       Înseamnă că ai să mai mergi și la alte conferințe pe teme filosofice.

-       Poți fi sigură. Speranța moare ultima.


 

 

 

Stimate domnule profesor,

 

Am simțit în conferința dumneavoastră o ușoară dilemă privind oportunitatea căii ce o urmează filosofia contemporană. Nu știu dacă ați făcut-o intenționat, pentru a o transmite auditoriului, sau vă preocupă personal. La un moment dat ați pus – retoric, evident – întrebarea dacă filosofia ar trebui să se ocupe de încălzirea globală sau alte asemenea probleme. La modul concret, probabil că nu, dar nu intenționez să dau eu răspunsuri la această chestiune.

Presupun că, pentru dumneavoastră, întrebarea este neinteresantă, atunci când vine de la un neofit ca mine, deși tocmai de aceea – poate – ar trebui să dea de gândit.

Da, filosofia oficială și-a abandonat vocația de filo-sofie. Oamenii, însă, nu. Orice om filosofează în felul său și se așteaptă ca „specialiștii în înțelepciune” să-i fie de ajutor, dar nu găsesc decât persoane care se servesc de numele ei, fără să-l servească. Socrate umbla printre oameni.

Explicația căderii filosofiei nu trebuie s-o dau eu; cu siguranță că dumneavoastră o cunoașteți chiar mai bine.

Fapt este că, după desprinderea din sfera largă a cunoașterii a științelor și ne-științelor ce și-au delimitat domeniile, filosofiei nu i-a mai rămas mai nimic, astfel că Nae Ionescu a ajuns să afirme că nici nu există filosofie, ci doar oameni care filosofează, astfel că specialiștii ar trebui să se limiteze la istoria acestei filosofări, la evoluția principalelor paradigme ale gândirii omenești. Personal, nu sunt de acord cu această opinie.

Dragostea oamenilor pentru înțelepciune este veșnică și, în consecință, filosofia este și ea veșnică. Specialiștii ar trebui s-o facă în mod calificat, dar pentru aceasta ar trebui să fie persoane cu o largă cunoaștere în toate domeniile, fiindcă numai astfel pot fi cu adevărat înțelepți.

Ceea ce nu au înțeles „specialiștii”, sau nu vor să înțeleagă, este evoluția preocupărilor oamenilor. Heraclit, spre exemplu, credea că principiul fundamental a tot ceea ce există este focul. Important nu este faptul că noi, astăzi, avem altă opinie, ci că aflarea unui principiu fundamental a tot ceea ce există era, pe vremea lui Heraclit, o preocupare importantă. Astăzi, noi avem alte întrebări, pe care filosofia s-ar cuveni să le ia în seamă. Bineînțeles, nu doar încălzirea globală, dar de ce avem asemenea probleme, ca încălzirea globală, ar merita atenția lor. Constat însă cu regret că, dacă nu caută răspunsuri la probleme fundamentale, filosofii noștri încearcă să creeze probleme din chestiuni nefundamentale, doar, doar și-ar găsi ceva de discutat.

În plus, România are o problemă suplimentară. Aderarea noastră la lumea dezvoltată s-a făcut într-o perioadă de dominație germană. Germania, la rândul ei, era în ascensiune, iar aparatul ei propagandistic încerca să impună lumii cultura germană, ca cea mai grozavă din câte au existat. Filosofia clasică germană a ajuns, astfel, piatra fundamentală a școlii românești de filosofie din perioada antebelică. Să nu uităm însă că aceeași școală germană a fundamentat și ideologia supraomului, care nu a întârziat să apară. Acum, dacă tot ar fi să ne căutăm un drum, poate că ar fi cazul să dovedim și puțină originalitate.

 

...................................................................................................

 

(Nu vă speriați! N-am trimis nimănui această scrisoare; nu numai pentru că este jignitoare, ci pentru că nu i-aș fi spus nimic nou. Știe el chiar mai bine cum stau lucrurile. Ar fi trebuit? Mincinosului, dacă-i spui că-i mincinos, se va strădui să te mintă mai bine.)

 

 

Ochii și urechile Zidului

 

La întoarcerea din vacanță, cu o întrerupere de câteva zile în Craiova

 

-     Discutând în autobuz cu o doamnă despre familia pe care tocmai o vizitase, i-am spus că locuiește în apropierea parcului Bibescu. Mi-a răspuns că nu a auzit de acest parc. „Nu se poate” – îi răspund – „este renumit în toată țara acest frumos parc din Craiova”. „Ah, Parcul Poporului, desigur” – recunoaște ea.

-     De ce te miri? La Eforie Sud, când am fost în tabăra de pictură, am constatat că aproape nimeni nu știa că orașul lor s-a numit cândva Carmen Silva. Cei mai în vârstă își aminteau, în schimb, că s-a numit pentru o vreme Vasile Roaită. Ți-am relatat asta mai demult.

-     Da. Stai să vezi! Surprinsă de ignoranța doamnei cu pretenții de intelectual, am testat pe stradă, sub diferite forme, mai multe persoane. Majoritatea au fost în aceeași situație.

-     La Craiova e vorba de un parc, fie el și renumit. La Eforie Sud este vorba despre numele localității lor.

-     Ce să mai discutăm... Orășenii comunismului nu și-au mai propus să se integreze în civilizația urbană. Dacă s-ar fi putut ar fi adus cu ei și denumirea satelor din care au venit. Asta dacă s-ar fi grupat pe cartiere. Apropo, regina Elisabeta chiar a înființat ea stațiunea?

-     Primul hotel a fost construit de Ioan Movilă, boier moldovean din celebra familie a Movileștilor. Are chiar și o statuie în parcul central al orașului. Piatra de temelie a fost pusă în 1899, pe un teren cumpărat de la moștenitorii lui Mihail Kogălniceanu.

-     Văd că ești documentat.

-     Păi, dacă tot am fost acolo, n-am stat cu degetul în gură. Regina Elisabeta a murit câțiva ani mai târziu, în 1916, deci se poate spune că stațiunea s-a dezvoltat sub auspiciile numelui ei.

-     Să-ți uiți istoria înseamnă să dai înapoi cel puțin cu perioada pe care ai uitat-o.

-     La câtă istorie adevărată știu românii azi, te miri că am ieșit din feudalism.

-     Dar am ieșit? Întrebare retorică, evident.

-     În Occident, feudalii aveau castele. Noi ce aveam? Mă întreb dacă am fost vreodată fie și în feudalism. Cred că de la Decebal încoace n-am mai fost de nici-unele cu adevărat. Ba, am fost un fel de mahala a civilizațiilor vecine, chiar dacă aceste civilizații nu au fost întotdeauna tocmai civilizate.

-     Să nu fim prea aspri. Statele moderne au ca primă caracteristică instituționalizare principalelor funcții publice. Biroul de Statistică al României a fost înființat de Al. I. Cuza, în 1859. În Anglia se întâmplase cu 800 ani în urmă.

-     Deci putem merge la culcare.

-     Cel mai bun lucru de făcut.

-     Cel puțin la asta ne pricepem.

 

*   *

*

 

-     Am trăit vremuri dificile...  Nu te neliniști; nu voi face greșeala să-ți spun că, în alte condiții, aș fi devenit vreun geniu. Nu, nu, poate că aș fi ajuns un dobitoc mai mare decât sunt.

-     Dar. . .

-     Mersi, stai cuminte! Știu ce sunt. Ce aș fi putut deveni? Nu se poate ști niciodată. Devenirea nu este cu dacă. Există o poveste aproape clasică, cu un paracliser care a fost dat afară fiindcă era analfabet și a devenit un bogat om de afaceri. Impresionat de ascensiunea sa, un reporter se întreab㠄Ce ar fi devenit tipul dacă ar fi fost știutor de carte?”

-     Da, știu; „Rămânea paracliser”. Ce-i drept, omul scoate din el cu atât mai mult cu cât este solicitat mai mult.

-     Asta înseamnă că din mine a ieșit maximum din ce se putea?

-     Nu-i da omului cât poate să ducă.

-     Da, se putea și mai rău. E-adevărat! Deci trebuie să fiu mulțumit cu ce-am obținut, fiindcă, pentru mai mult de-atât, trebuia să sufăr mai mult.

-     Ai început să devii rezonabil.

-     Asta înseamnă să te mulțumești cu ce ai? Să nu-ți dorești mai mult? Să fii lipsit de ambiții?

-     Ei, nu chiar așa!

-     Poate că indolent este un cuvânt mai potrivit, nu rezonabil.

-     Nu exista un cuvânt care să descrie modul de viață perfect.

-     Da, avem nevoie de multe cuvinte pentru ca să exprimăm puține lucruri, mai ales când e vorba de sentimente, mentalități, atitudini,...

-     De unde se vede că vorbirea s-a dezvoltat în direcții greșite.

-     De asta poți să fii sigur.

-     Iar cum vorbirea s-a dezvoltat în paralel cu gândirea, înseamnă ca și gândim greșit.

-     Hai noroc!

*   *

*

 

-     Percep lumea ca pe un joc, căruia nu-i cunosc perfect regulile.

-     Deci nu este chiar un joc, în sensul sportiv.

-     Înseamnă că nu este un joc, ci o luptă, dar asta am mai spus-o.

 

*   *

*

 

 

*   *

*

 

 

*   *

*

 

 

*   *

*

 

-     În Statele Unite am călătorit cel mai mult cu autobuzul. Era nu numai cel mai ieftin, dar îmi oferea și un foarte bun prilej de a-i cunoaște pe americani, adică tocmai scopul excursiei mele. Totuși cea mai lungă călătorie dintr-o bucată a fost cu trenul: Los Angeles – New York, via Chicago. Fără să  spun nimănui ce sunt, de unde vin, toți m-au etichetat imediat ca intelectual și –important – mi-au acordat toată considerația cuvenită unui intelectual. Îmi amintesc că, la un moment dat, un tânăr, care rezolva cuvinte încrucișate, m-a întrebat cum se spune în franceză la am-uitat-ce, fără să știe dacă eu vorbesc sau nu franceza. În mintea lui, orice intelectual trebuia să știe franceza.

-     Și, mă rog, de unde au tras ei concluzia că erai intelectual? Purtai cravată?

-     Dimpotrivă. Purtam blugi americani, un t-shirt american, și o bluză de trening chinezească, dar pe asta n-o văzuseră încă, fiindcă o îmbrăcam doar seara. Iar cravată poartă toți americanii cu funcții publice. Șoferii de pe autobuze, măturătorul din stații, toți poartă cravată. Oricât de cald ar fi, cravata este obligatorie, chiar pe o cămașă cu mânecă scurtă.

-     Atunci după ochelari.

-     Nici, că au și din ăștia. Cu ochelarii am o altă întâmplare, din România. Mergeam nu demult printr-un cartier de case muncitorești, construite prin 1950-1960, cu fonduri de la stat. Acum este un cartier liniștit, casele sunt cochete, cu flori în față. Unele au ajuns, prin dezvoltare recentă, adevărate vile. Cred că era duminică, fiindcă strada era aproape pustie. Doar în fața unei case se afla un grup de trei bărbați. O zi frumoasă. Era chiar foarte cald, fiindcă cel ce stătea în fața porții era fără cămașă, cu burta pe-afară. M-au văzut de la distanță. Totuși, atunci când m-am apropiat, unul dintre ei s-a întors cu spatele, făcându-se că nu mă vede și să mă oblige astfel să-l ocolesc, părăsind trotuarul, destul de îngust. Asta am și făcut, fără să-mi pot abține însă un zâmbet ironic adresat proprietarului casei, care mă privea. Atunci ochelarii erau singurii care mă trădau ca intelectual, motiv suficient pentru neamul prost să mă urască.

-     Bine, și, în America, cum te-au identificat?

-     Pare ciudat, dar după ceea ce consideram eu a fi cel mai mare dezavantaj al meu: limba engleză. De fapt, nu limba, ci modul de exprimare.

-     De aici aflau că ești străin, nu și intelectual.

-     Străini sunt mulți în Statele Unite, iar localnicii nu mai sunt atât de bucuroși să-i vadă, mai ales pe hispanici. A trecut epoca deschiderii. Acum au început să aibă sentimentul propriei identități. Modul de exprimare am spus. Engleza mea este relativ bună scris și citit. Conversația însă este lamentabilă.

-     Asta pentru că tu ai învățat Engleza singur, din cărți.

-     Da, nu am avut posibilitatea să conversez. Ori tocmai asta se vedea.

-     Asta-i adevărat. Mulți tineri din România își închipuie că sunt mai grozavi dacă vorbesc asemenea eroilor din filmele pe care le văd ei, cu expresii de cartier, limbaj specific celor mai puțin instruiți și chiar al delicvenților.

-     Ei bine, americanii, ca oricare alt popor, au instrumente de măsură foarte sensibile și îți spun cine ești după câteva fraze, uneori după una singură sau chiar după un singur cuvânt sau gest nepotrivit.

-     În limba maternă, dacă o stăpânești bine, îți poți înșela interlocutorul mai ușor decât într-o limbă străină. Pe străin îl reperezi imediat de unde și cum ți-a învățat limba.

-     Și, prin asta, află cu cine are de-a face.

 

*   *

*

 

Amintiri

 

Zăpada abundentă, căzută aseară, a curățat aerul de impurități și a acoperit totul cu alb, astfel că lumina soarelui ce a răsărit azi pe un cer albastru intens este aproape orbitoare. Cei ce vor să plece în excursie au nevoie de ochelari de soare, nu de fandoseală, ci de protecție.

Ziua de azi îmi amintește de o alta, petrecută cu câțiva ani în urmă. Condițiile arau asemănătoare, iar eu urcam pe coama unui munte, singur, printr-o zonă împădurită, întreruptă de mici poiene. Pe zăpada, imaculată până nu demult, se vedeau acum o mulțime de urme de animale. Era în martie, ca și acum, soarele încălzea puternic, iar zăpada de pe pomi se topea cu repeziciune. Picăturile scurse pe sol erau atât de dese, încât mi-a venit ideea unui experiment: să măsor timpul scurs din momentul imprimării urmei, după numărul picăturilor căzute pe ea. Am făcut-o pe propriile mele urme. De la câteva secunde și până la 15 minute, când urma ar fi fost complet acoperită, puteam face estimări cu o precizie destul de bună. Surpriza a fost să constat că urmele animalelor erau extrem de recente. Eu nu vedeam nici unul, deși trecuseră prin fața mea de curând, unele sub un minut. Și nu erau numai animale mici. Nu mă pricep la animale și la urmele lor, dar câteva erau chiar îngrijorător de mari.

Și dacă tot sunt la capitolul amintiri, iată una din aceeași zonă, atât geografică cât și ideatică. Era tot primăvară, la sfârșitul lui aprilie, poate început de mai. De data aceasta, nu eram singur, ci împreună cu unul dintre foștii mei directori, acum cercetător la București. Deși nu mai eram în relații oficiale de subordonare, ca șef al unei teme de cercetare, mă cooptase și pe mine în echipa sa, așa că păstram legătura cu el. În ziua aceea, o duminică foarte frumoasă de primăvară, ne hotărâserăm să facem o excursie pe aceeași potecă despre care am vorbit anterior. N-a durat mult de la plecare și un nor negru a acoperit cerul. În câteva minute a început să ningă. O vreme, am înaintat voinicește. El se dorea încă viguros, deși avea peste 60 de ani și avea încredere în mine, fost alpinist, mai tânăr decât el cu 10-12 ani. În ciuda vitejiei noastre, a trebuit să renunțăm; stratul de zăpadă depășea o jumătate de metru. În plus, era apoasă, deci foarte grea. Cu greu ne-am întors, uzi până la piele și extenuați. În orele următoare după sosire îi dădeam telefon să aflu cum se mai simte. Eram îngrijorat atât pentru sănătatea mea, dar mai ales pentru a lui, datorită diferenței de vârstă și antrenament.

 

Remarca Zidului: iată dovada că Dumnezeu, atunci când a separat apa de uscat, și-a făcut bine treaba. Dacă în apa de ploaie ar fi scăpat și ceva pietre, sau dacă apa ar avea în stare solidă consistența pietrei, v-ar fi fost cu mult mai greu, poate fatal.


 

 

Dragă prietene,

 

Astăzi a fost vernisajul expoziției membrilor filialei Brașov a Uniunii Artiștilor Plastici, episodul seniori. Ea a fost precedată de episoadele juniori și adulți. Asta pentru că spațiul este foarte mic pentru o expoziție unică, dar și dintr-un mic interes: majoritatea profesorilor de desen au copii, elevi sau absolvenți ai unor școli de artă, și doresc să-și lanseze odraslele. În plus, comparațiile între generații nu sunt recomandate; ar putea pune în evidență aspecte nedorite.

Era de așteptat ca această expoziție, a seniori-lor, să fie cea mai bună. Ei bine, numărul vizitatorilor vorbește mai bine decât aș putea eu s-o fac. Am numărat 28, din care patru ziariști. Numărul expozanților era mai mare, dar nici măcar aceștia nu s-au ostenit să vină. Cred că alte comentarii nu mai sunt necesare.

 

 

Mai bine îți scriu ceva despre muzică. Recent, am primit de la autor o carte despre muzică: „Ce spun filosofii despre frumosul muzical”. Cartea este remarcabilă pentru efortul autorului de a selecta din opera câtorva filosofi importanți opiniile lor despre muzică: Platon, Aristotel, Sf. Augustin, Kant, Schopenhauer, Nietzsche și alții. Interesante sunt diferențele dintre opiniile lor. Nu numai că sunt diferite, dar oscilează de la o extremitate la alta, de la ridicol (Kant) la sublim (Schopenhauer). Știam câte ceva despre ele, dar autorul ne pune la picioare a adevărată documentație.

Am mai discutat despre autor în legătură cu o altă carte a sa, „Emil Cioran coerența unui anti-sistem”. Îmi exprimam atunci nedumerirea cu privire la asocierea oximoronică a termenilor din titlu, dar și dorința de a citi cartea, împotriva neîncrederii mele în profesionismul filosofilor români contemporani (nu-l cunoșteam încă pe autor), nu din alt motiv decât faptul că școala românească de filosofie de după război a propovăduit doar o anumită doctrină, iar proliferarea universităților fără profesori din ultimii ani este de-a dreptul descurajantă. Acesta însă nu este un oarecare. Nu știu dacă a cunoscut sfatul lui Schopenhauer, potrivit căruia „cine vrea să facă filosofie serioasă e bine să adâncească, mai întâi, o știință exactă"; fapt este că s-a conformat. El este, înainte de toate, licențiat în muzică la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, iar, în prezent, profesor universitar la Facultatea de Muzică din Brașov. Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității București a urmat-o ulterior. Cât despre muzică, în opinia mea, contrar aparențelor, ea este o știință aproape exactă. Nu pentru că trebuie să știi exact unde să pui degetul dacă vrei să cânți la vioară, spre exemplu, ci pentru că are metodă de învățare, are chiar și un limbaj propriu, cel al notelor, și care nu este tocmai ușor, dar - mai ales - are o mulțime de teorii. Un lucru este cert: tipul este un filosof adevărat, iar apropierea sa de Cioran nu este întâmplătoare: la fel ca Cioran, adoptă față de filosofie o atitudine sinceră și nu una formală, menită să-i impresioneze pe neofiți.

 

Ca după orice carte bună, ce te face să gândești, am început și eu, ca ardeleanul, să cuget. Iată efectul:

Diferența dintre un tablou frumos și unul urât este mai mică decât diferența dintre o melodie frumoasă și una anostă. Muzica, deși diferită de la o arie geografică la alta, este totuși mai unitară. Este și acesta un semn că ea atinge mai direct simțurile noastre.

Toți oamenii, indiferent de rasă, râd și plâng la fel. Chiar și la animale, manifestările caracteristice ale sentimentelor de bucurie și tristețe sunt asemănătoare. Dintre arte, muzica este cea mai apropiată de sentimente, pe care le redă și le transmite cel mai direct.

Spun unii că trebuie „să înțelegi” muzica sau arta, adică domenii în care valoarea nu poate fi măsurată cu exactitate. Aș eticheta expresia drept o maximă a ipocriziei, dacă nu ar exista și reciproca, venită din partea cealaltă, a unor „consumatori”: „eu nu mă pricep la muzică/pictură/etc.”, indicând evitarea exprimării opiniei, de fapt o formă de lașitate. Nu e nimic de înțeles în muzică sau artă. Ele se adresează sentimentelor și nu rațiunii. Cele câteva forme prin care autorii încearcă să transmită idei sunt sub-categorii minore: muzica programatică, arta simbolistică și altele asemenea lor. Orice formă de artă este cu atât mai valoroasă cu cât atinge mai direct sentimentele noastre. Chiar și în literatură, unde mijlocul de comunicare este cuvântul, deci un simbol, și - în consecință - se adresează intelectului, prin intermediul căruia ajunge la sentimente, chiar și aici zic, în literatură, forma superioară este poezia, exact din motivul invocat. Poezia bună, evident, nu elucubrațiile moderniste.

Cella Delavrancea remarcă întrepătrunderea poeziei lui Eminescu cu muzica lui Chopin. În amintirile sale „Dintr-un secol de viață”, în capitolul „Eminescu oglindit în Chopin”, dă mai multe exemple. În Mazurca nr. 26, de pildă, „printr-o modulație neașteptată, în la major, parc-auzeam adorabila frază de la sfârșit (O rămâi):

 

Unde ești copilărie,

Cu pădurea ta cu tot?”

 

A fost doar un exemplu. Adevărul este că majoritatea mazurcilor și, mai ales, a nocturnelor lui Chopin pot fi puse pe versuri de Eminescu și, invers, cele mai multe dintre poeziile lui Eminescu pot fi puse pe muzica lui Chopin. De remarcat că orice legătură directă între cei doi mari creatori este exclusă: Eminescu s-a născut la un an după ce Chopin se stinsese din viață. Ceea ce i-a unit este – evident – o armonie superioară, ce depășește puterea noastră de înțelegere, dar nu și pe cea de simțire. Asta se numește artă. La ea ajung însă doar geniile. Mă refer la creație. Receptarea ne aparține nouă, profanilor. Nici literatura nu face excepție de la acest principiu. L-a semnalat în autobiografia sa Anthony Trollope, un romancier britanic, trăitor între 1815–1882: „Of all the needs a book has the chief need is that it be readable”. Atenție la traducere: de a fi citibilă, nu citită, deci redactată cu claritate.

Kant ne spune că ideile pot fi potențate și prin senzații. El stabilește trei tipuri de arte frumoase:

-     artele cuvântului;

-     artele plastice;

-     artele senzațiilor.

Prin arte plastice el le înțelege pe acelea care transmit idei prin intuiții sensibile: arhitectura sculptura, pictura.

În artele senzațiilor el include muzica și arta culorii. Găsim deci pictura la două categorii, în funcție de conținutul ei ideatic. Despre muzică, Kant, are cele mai proaste opinii. Nu numai că o plasează pe ultimul loc, dar o descrie în termeni atât de degradanți, încât plasarea ei în rândul artelor este o contradicție în termeni. Nu ascund nici opinia mea despre Kant, ca fiind ne-onorantă în această privință. Ca om, îl putem înțelege că avea și el resentimente din motive numai de el știute sau neștiute. (O fi avut vreun vecin, care îl deranja cu muzica lui.) Ca filosof însă ar fi trebuit să fie mai rațional. Notăm totuși distincția ce o face, chiar fără să vrea – logica nefiind punctul lui forte – dintre pictura de dragul picturii și pictura ca mijloc de comunicare, nu atât al ideilor, cât al sentimentelor. Nu însă și al senzațiilor, caz în care Kant ar avea și ceva dreptate, cu toată lipsa lui de sensibilitate.

De altfel, nici Fericitul Augustin nu este prea departe. El admite muzica numai ca susținător al textului religios; independentă de acesta, o consideră degradantă. Că nu este așa o știm cu toții. Cum se face că tocmai filosofii nu înțeleg? La o mică analiză, constatăm că, într-adevăr, scopul artelor este să ne provoace sentimente. Muzica o face direct, prin simțul auzului. Literatura o face prin intermediul rațiunii. Vorbirea și - prin derivare - scrierea sunt mijloace de comunicare prin intermediul simbolurilor. Rațiunea interpretează simbolurile și provoacă sentimentele. Arta plastic㠖 și aici Kant are dreptate – este bivalentă:

-     prin jocul formelor și al culorilor, ea produce sentimente în mod direct, prin simțul văzului; este cazul picturii abstracte și al celei decorative;

-     prin intermediul simbolurilor din pictura figurativă, la fel ca vorbirea, ea se adresează rațiunii; ea, rațiunea, este cea care provoacă sentimente.

Rezultă că nu e nimic de înțeles în arta abstractă și c㠖 dimpotriv㠖 arta figurativă este o formă precară de comunicare, inferioară literaturii, dar care trebuie judecată la fel ca ea. Prin îmbinarea lor însă, cele două forme se potențează reciproc și ridică arta plastică la un nivel superior. Tot prin îmbinare, cuvântul și muzica pot da naștere unor forme mai puternice de stimulare a simțurilor, fapt sesizat de Fericitul Augustin, acceptând muzica fie și numai ca adjuvant în ritualuri religioase. Astăzi știm nu numai că, dar și cum să combinăm diferitele arte, începând cu găsirea intonației potrivite într-un discurs și sfârșind cu opera sau chiar cu filmul, unde toate artele pot participa la stimularea sentimentelor. Ar rezulta că arta este mijlocul prin care se pot provoca sentimente. Orice sentimente? Orice mijloc?

 

 

Eu, Zidul

 

Judecând după numărul cărților de poezie ce apar aproape în fiecare zi, se pare că este mai ușor să scrii versuri decât proză. Un argument ar fi și consta-tarea că mulți scriitori, ca adolescenți, au debutat cu poezie, pentru ca, mai târziu, să abandoneze poezia în favoarea prozei.

Poezie sau proză, contează mai puțin. Problema majoră este identificarea cărților cu adevărat bune, ceea ce începe să semene cu căutarea acului în carul cu fân.

Critica și publicitatea comercială nu numai că nu ajută, dar mai mult derutează. Nu mă gândesc acum la criticii proști sau rău intenționați; ei sunt ușor de identificat și evitat chiar de către cititori. Mai grav este efectul produs de mercantilismul societății de azi. Totul este subordonat comerțului, inclusiv cultura. Iată un exemplu: de curând, a fost o lansarea de carte, urmată de o întâlnire cu autorul, ambele organizate cu mult fast, la care au fost aduși elevi și studenți, mobilizați, evident, de către organizatori. Ar fi fost lăudabil în cazul unei cărți bune. Din păcate, nu este. Tocmai am evitat adjectivul potrivit, pentru că nu vreau să mă cobor prea tare.

Prima întrebare este „de ce atâta osteneală pentru o carte fără valoare?”. Pentru că a fost editată de către o editură cu bani și care vrea să-și recupereze cheltuielile? Dar de ce investește în asemenea cărți? Sunt două ipoteze:

-         autorul este un om al casei;

-         editura vizează un succes comercial, având ca țintă persoanele mai modeste intelectual, pe care speră să le atragă prin publicitate.

De ce nu face publicitate pentru o carte bună? Pentru că cititorii de cărți bune sunt mai puțini și mai pretențioși. Vânzătorii de orice fel au chiar o oarecare repulsie pentru clienții pe care îi bănuiesc a fi mai pretențioși. Preferă unul mai ignorant, pe care îl pot duce de nas cum vor ei.

Revenind la cărți, viciul comerțului este prezent și aici: producerea cărții costă, banii trebuie recuperați, cartea devine deci obiect de comerț și, în consecință se supune regulilor comerțului.

Cum rămâne cu educația prin carte? Nu rămâne! Mai de viitor este Internetul, unde autorii își pot plasa singuri cărțile, iar cititorii le pot lectura gratis.

Mai amuzante au fost consecințele lansării. Doi specialiști de ținută academică, mobilizați să vorbească la lansare și să întrețină discuția ce a urmat, jenați de faptul că materialul furnizat de carte nu oferea un subiect de discuție cât de cât literară, au încercat să vorbească despre suprarealism, sugerând că autorul ar avea o relație cu acest curent. Într-un târziu, obosit probabil de această încercare de dezbatere, din care nu prea înțelegea mare lucru, autorul a declarat franc că el nu se consideră suprarealist, lăsând astfel auditorul siderat.

Au încercat atunci cu post-modernismul. Termenul este cel puțin hilar, denotând în ultimă instanță lipsa de imaginație a celor ce ar trebui s-o aibă în exces. Un curent literar ar trebui să aibă o caracteristică, iar numele să o sugereze. Termenul post-modernism s-a născut în arhitectură, unde – după o perioadă de modernism exagerat – a apărut o tendință de revenire la normal. Unii au înțeles că post-modern înseamnă mai grozav decât modern, adică și mai exagerat. Mai bine i-ar fi spus post-literatură. Cum așa ceva nu va putea exista, rămâne ipoteza unui post în literatură, asemenea postului Paștelui. Îmi pare rău să remarc că modern - și implicit post-modern – nu poate fi un curent. Cuvântul ne spune doar că este vorba despre ceva „la zi” și, în funcție de context,  mutatis mutandis, este valabil în orice moment și că în curând, ca orice este „la mod㔠va deveni demodat. Se pare că lumea literaților este în criză de imaginație. Post-modern înseamnă deci demodat avant la lettre.

 

 

*   *

*

 

Se spune că prima mașină de vorbit a fost construită dintr-o coastă. A lui Adam, firește ! Rezultă că, înainte de operație, primul om avea un număr impar de coaste: 12 pe o parte și 13 pe cealaltă. Este greu de crezut, fiindcă ar fi fost dureros. În medicină, cele câteva cazuri întâlnite sunt catalogate ca malformații și poartă, nu se știe de ce, numele de „coastă de drac”. Ca om normal, Adam ar fi trebuit deci să fi avut 26 de coaste, câte 13 pe fiecare parte. Rezultă că cea de a douăzeci și șasea coastă i-a fost extrasă într-un scop încă necunoscut. Considerente logice ne conduc la ipoteza că cea de a doua mașină ar fi fost una de gândit, dar proiectul ei s-a pierdut, motiv pentru care, între timp, au apărut tot felul de înlocuitori.

 

*   *

*

 

Curentele filosofice obișnuite sunt fie maniheiste, în sensul că pe primul plan se află lupta dintre bine și rău, fie platoniciene, adică admit doar existenta binelui, răul fiind absența lui. Creștinismul este prin esența lui platonician, pentru că admite un singur atot-făcător, răul născându-se  doar din comportarea incorectă a oamenilor și, mai rar, la sugestia diavolului, care nu se știe de unde a apărut.

Teoretic, măcar din motive de echilibru, ar trebui să admitem și o a treia ipoteză, cea a existenței răului, cu binele ca absență a lui. Pare monstruos, dar mă tem că această abordare este mai aproape de realitate. Noroc că ne aflăm doar în zona speculațiilor teoretice, așa că putem merge mai departe.

Viața reală începe cu lupta pentru existență. De la  micile celule și până la cele mai complexe organisme sociale, fiecare entitate are tendințe expansioniste. Viața însăși are, deci, la origine răul. Binele apare doar atunci când învățăm să ne respectăm vecinul, să ne domolim dorințele acaparatoare. Pe un plan mai mare, dacă admitem că Bigbangul se află la originea Universului, înseamnă că întreaga evoluție este una expansionistă, având deci la origine răul. Din motive de echilibru, există și găurile negre, pe care noi le vedem ca involuție. Dacă Universul nostru, cu întreaga omenirea pe el, s-ar afla într-un asemenea proces de involuție, am putea spune că binele este primordial, iar răul ceva dobândit. Din fericire nu este cazul. Sau poate că din nefericire. Cine știe cum o fi mai bine?!!.

 

*   *

*

 

 

Mi s-a adus la cunoștință zvonul cum că aș avea ceva împotriva democrației. Idee mai falsă nici că am pomenit. Împotriva uzului ei în politică, DA. În politică, democrația este folosită în cel mai demagogic mod cu putință. Dar asta nu are nici o legătură cu ideea de democrație, în general. E drept că particula „crație” vrea să spună că este vorba despre conducere și, de aici, implicarea ei în politică. Dar putem vorbi despre ea și fără atributul de conducător, cu sensul de tiran, vătaf, oprimator.

Spuneam odată că literatura, spre exemplu, se democratizează, tocmai cu sensul că dispare cenzura și oricine are dreptul să scrie. Ce scrie îl privește, dar nimeni nu-l oprește. Asta da, democrație. Și cine spune astăzi că această libertate nu există? Există, chiar în ciuda unora.

Internet-ul este un alt exemplu de democrație. Apar acum dicționare și enciclopedii cu o viteză formidabilă. La început, au fost foarte slabe. Unele mai sunt încă. Altele însă au ajuns la performanțe remarcabile, iar explicația este tocmai participarea unui numărului enorm de autori. Bineînțeles că există și intruderi nedorite. Cele românești trec chiar printr-o fază jenantă, datorit㠄democratizării” noastre originale. Ele sunt însă eliminate cu timpul. Marile sisteme își păstrează integritatea tocmai prin faptul că sunt mari și, în timp, ceea ce nu este important pentru sistem dispare de la sine.

Cum însă tot răul este spre bine, iată și un avantaj: Internetul, ca variantă virtuală a vieții reale, obligă oamenii să aibă reacții firești la tot ceea ce se întâmplă. Și în viața reală există tot felul de indivizi nedoriți. Nu ar trebui deci să ne mirăm de cei câțiva indivizi, care se comportă necivilizat. Oricum, pe Internet, sunt mai puțini decât în viața reală. Mai important este ca noi să ne stabilim reacțiile față de ei.

Iar cel mai mare avantaj constă în faptul că tocmai asemenea indivizi îi trezesc pe ceilalți, îi aduc „cu picioarele pe pământ”, îi obligă să revină în realitate și să nu-și creeze false iluzii, generate de obicei  în retragerea într-un turn de fildeș personal sau colectiv.

Să ne amintim de agora grecilor sau de forumul roman. Asta înseamnă democrație, și nu votul universal.

 

 

Ochii și urechile Zidului

 

Ce ți-e și cu oamenii ăștia. Dacă nu vorbesc, cică gândesc. M-am întrebat de multe ori de ce o fac, dacă tot nu progresează, dar nu am aflat. Nici locatarul meu nu face excepție. Citiți și voi:

 

*   *

*

 

Mai mult ca perfectul nu există decât în gramatici, deci în ceva aflător doar în închipuirea noastră, nu și în realitate. Este surprinzător cum de tocmai grămăticii au inventat un termen ce încalcă propriile lor reguli, perfect fiind un adjectiv fără grade de comparație.

 

*   *

*

 

Cum poți recunoaște traducătorul prost în doar câteva secunde? Simplu! După abuzul utilizării perfectului simplu. Dacă îl întâlniți și în lucrări originale în limba română, înseamnă că autorul s-a „tradus” singur. Evident, tot prost.

 

*   *

*

 

Apropo de critică și critici. Ca tot omul, fac și ei clasificări. Pe locul întâi plasează ficțiunea, iar pe ultimul memorialistica. În ceea ce privește ficțiunea, sunt de acord, cu precizarea că asemenea scrieri sunt rarisime, iar cele cu adevărat valorase le numeri pe degete. În limba română, degetele de la o singură mână sunt suficiente. Marea majoritate a romanelor sunt relatări ale unor întâmplări reale Nu mai insist, fiindcă am spus deja de mai multe ori, că orice autor spune doar ce gândește, iar gândul lui este un rezultat al experiențelor lui de viată și, în ultimă instanță, orice scriere este autobiografică.

Michel Foucault a afirmat clar caracterul autobiografic al lucrărilor sale: „De câte ori am încercat să fac operă teoretică, a fost pe baza unor elemente din experiența proprie". Într-un interviu din 1978, întâlnim o recunoaștere încă mai precisă: „... nu există nici o carte de-a mea care să nu fi crescut, cel puțin în parte, dintr-o experiență directă, personală”.

Dar iată ce ne spune Mark Twain. El a fost un scriitor cinstit, cel puțin din acest punct de vedere. Declară deschis că romanele sale sunt inspirate din fapte reale. În prefața unor cărți, precizează numele real al eroilor. Iată una: „Most of the adventures recorded in this book really occurred; one or two were experiences of my own, the rest those of boys who were schoolmates of mine. Huck Finn is drawn from life; Tom Sawyer also, but not from an individual -- he is a combination of the characteristics of three boys whom I knew, and therefore....” (The Adventures of Tom Sawyer) (Cele mai multe întâmplări relatate în această carte au avut loc în realitate; una sau două au fost experiențe personale, restul ale colegilor de școală.) În Autobiografie, descrie pe larg sursele subiectelor. „... ferma lui (a unchiului John A. Quarles – n.n.) mi-a fost de folos de vreo două-trei ori în literatură. În Huckleberry Finn și în Tom Sawer Detectiv, am mutat-o în Arkansas, la o distanță de șase sute de mile, dar n-are a face; nu era o fermă prea mare...)  (Mark Twain, Autobiografie, Editura Univers, 1977, pagina 9) Sau: „Aveam un prieten bun și leal, un aliat și un sfetnic plin de afecțiune în persoana „unchiului Daniel”, un sclav de vârstă mijlocie, înzestrat cu mintea cea mai ageră... Nu l-am văzut de peste o jumătate de veac, și totuși, sufletește, mi-a ținut tovărășie o bună parte din acest timp, căci l-am înfățișat în cărțile mele, fie sub propriu-i nume, fie sub numele de „Jim”, plimbându-l de colo până colo – la Hanibal, pe Mississippi la vale pe-o plută, și chiar deasupra Saharei într-un balon...” (ibidem, pagina 12) „Am zugrăvit-o de mai multe ori în cărțile mele (pe mama lui Sandy, un mic sclav) sub înfățișarea mătușii Polly a lui Tom Sawyer. . . L-am folosit și pe Sandy odat㠖 în Tom Sawyer.” (ibidem, pagina 13) „Mulți au văzut în colonelul Sellers o ficțiune, o invenție, o posibilitate extravagantă, și mi-au făcut cinstea de a-l numi o „creație”; dar se înșelau. Eu n-am făcut altceva decât să-l pun pe hârtie așa cum era. . . Întâmplările care au părut cele mai extravagante, atât în carte, cât și pe scenă, n-au fost născocite de mine, ci luate din viața lui, iar eu am fost de față când s-au întâmplat,” (ibidem, pagina 25). Este vorba despre James Lampton, vărul mamei sale, care apare în Epoca aurită, sub numele de colonelul Sellers. Aș putea continua, dar ar însemna să reproduc o mare parte din autobiografia lui Mark Twain.

Adevărul este că orice autor scrie ceea ce gândește. De aceea, memorialistica este cea mai bună literatură, cu condiția să fie sinceră. M-am întrebat, de aceea, de ce la noi este apreciată ficțiunea și nu memorialistica. Un argument poate fi decelat din politica regimului comunist. În literatura de atunci, eroul pozitiv trebuia să fie neverosimil de pozitiv, în timp ce personajele negative nu puteau avea nici o calitate. Asemenea personaje nu există în lumea reală, așa că trebuiau inventați. Cum scriitorii normali nu erau dispuși să-și piardă timpul și reputația cu asemenea născociri, statul a finanțat și organizat o întreagă structură socială pentru a-și realiza obiectivul propagandistic. Scriitorul profesionist – a se citi înregimentat, singurul ce putea publica – și-a însușit normele. Astăzi, deși situația s-a schimbat, ceva totuși a rămas, inclusiv criteriile de evaluare.

Așa stând lucrurile, a scrie ficțiune nici nu-i greu. Dar este oare aceasta chiar literatură?

Ficțiunea este, într-adevăr, necesară pentru copii. Autorul, însă, ar trebui să fie foarte inteligent și subtil pentru a atrage copilul în poveste, dar să-i transmită și morala povestirii fără să-l plictisească. Rara avis in terris!

 

*   *

*

 

Mulți prieteni mă întreabă de ce nu scriu romane. Adevărul este că m-a bătut gândul de multe ori, dar  nu am avut niciodată suficientă răbdare. Deși multă lume consideră că am scris cărți autobiografice sau de călătorie, nu am făcut nici măcar acest lucru. Am scris eseuri, iar autobiografia sau impresiile de călătorie au fost doar pretexte pentru a avansa ideile mele. Am fost convins întotdeauna că am lucruri mai serioase de făcut. Mă gândeam că, poate, la bătrânețe, voi avea calmul necesar. Ei bine, nu! Dimpotrivă, am devenit tot mai nerăbdător. Ba cred că este o evoluție general valabilă. Bătrânii nu mai au răbdare să-i convingă pe cei mai tineri, și – în loc de argumente – îi plictisesc cu sentințe și principii. Nu este deci de mirare că și eu am ajuns la această formulă.

 

*   *

*

 

Duminica, 8 iunie 2008, cu ocazia premierii lui Orhan Pamuk și a Irinei Denejkina, ce a avut loc la Mangalia, cu ocazia Festivalului Internațional de Literatură "Zile și Nopți de Literatură", Nicolae Manolescu a spus cu ironie că, în Rusia, nu există critică literară. Nimeni însă, nici măcar Manolescu, nu ar putea spune că Rusiei îi lipsesc scriitorii. Să fie oare lipsa criticii literare o condiție pentru buna dezvoltare a scriitorilor și implicit a literaturii?

 

*   *

*

 

Există scriitori care își imaginează că opera lor interesează pe toata lumea și, în consecință, ei se adresează tuturor. Este o naivitate, ca să mă exprim delicat. În realitate, orice carte are o adresă, în sensul că vizează o anumită categorie socială: există cărți de fizică, de agronomie, de psihologie, de dragoste, pentru copii, pentru văduve etc. Nici măcar Biblia nu se adresează tuturor, în ciuda acelor sectanți care te acroșează pe stradă și îți bagă sub nas un text religios pe care ei abia îl silabisesc și nu realizează că interlocutorii au alt nivel cultural. Se justifică cu ideea că și apostolii erau analfabeți. Da, dar ei nu erau și proști. La vremea aceea, majoritatea oamenilor erau analfabeți. Orice carte, inclusiv Biblia nu se putea adresa decât celor extrem de puțini știutori de carte și care erau savanții timpului. Acestora le era adresată Biblia, care – pe lângă altele – avea rol de „note de curs” în încercările acestora de a transmite mesajul către ceilalți. În rândul populației din care proveneau, apostolii erau stimați, se bucurau de încrederea concetățenilor, reușind astfel să-și îndeplinească rolul de intermediari, ceea ce nu li se întâmplă sectanților de azi. Legătura dintre această paranteză și critica literară nu poate fi decât întâmplătoare.

Cei care scriu cărți pot sau nu să facă parte din categoria căreia i se adresează. O carte pentru copii, nu este scrisă de către copii. Există adulți care s-au dedicat acestui sector și scriu într-o formă accesibilă copiilor, chiar dacă înserează mesajele adulților. Ce mesaje? Depinde de inteligența autorului. Recunosc, sunt un admirator fără limite al autorilor inspirați de cărți pentru copii. N-am înțeles însă de ce unii profesori recomandă copiilor „Contele de Monte Cristo”, al cărei mesaj prostesc este răzbunarea, sau Tartarin din Tarascon. Aceasta din urmă a fost, în epocă, un pamflet politic superb ce numai copiilor nu le era adresat, dar din care cititorii de azi nu înțeleg nimic. Și dacă nu înțeleg adulții, o recomandă copiilor, poate că ei se vor amuza citind „aventura” eroului. Ei bine, nu se amuză! Consideră subiectul ridicol, și ridicol devine atunci și cel ce recomandă asemenea cărți. Ne mai miră că cititul nu-l mai atrage pe copil?

O carte bună pentru copii este „Robinson Crusoe”, deși Daniel Defoe n-a urmat vreo școală de scriitori pentru copii. El a fost mai întâi om de afaceri, s-a implicat în politică, a fost și arestat, s-a apucat de jurnalistică, unde s-a remarcat printr-o  satiră ascuțită și, tot îmbunătățindu-și instrumentele, a devenit scriitor. Întotdeauna a scris pentru că a avut ceva de spus. Abia mai târziu s-a gândit că ar avea ceva de spus și copiilor și așa s-a născut o carte cu un conținut profund educativ. Aventura este la el un pretext. Iată un autor de cărți pentru copii inteligent.

În privința cărților pentru adulți, autorii lor se adresează aproape în exclusivitate cititorilor din aceeași categorie intelectuală și, de cele mai multe ori, își descriu, sub o formă sau alta, propriile experiențe de viață. Dacă o fac cu sinceritate, sunt cele mai bune. Evenimentele descrise nu trebuie să fie neapărat excepționale. Dacă sunt, sau au o implicare socială sau politică, cu atât mai bine; vor avea și rol de mărturie istorică. Tocmai am citit o carte de memorii a unui „fost”. Știe să scrie bine, „are mână”, dar îi lipsește sinceritate și acest lucru se simte și de către cei ce nu cunosc evenimentele reale. (Curios este că cei care le cunosc și se simt lezați într-un fel sau altul, nu protestează decât la nivel de bârfe, fără să ia o atitudine publică. Dimpotrivă, în public îl laudă. Obișnuita noastră ipocrizie! Explicația este, pentru unii, frica inoculată de pe timpul când „fostul” era cineva și din care nu au reușit să scape, iar pentru ceilalți cameleonismul pe care l-au practicat o vreme prea îndelungată ca să se poate dezbăra de el. Cât despre autor, momente importante din viața sa sunt eludate, lăsând astfel cititorul să facă supoziții ce sunt cu siguranță mai grave decât realitatea. Dacă le-ar fi relatat – eventual cu unele justificări (fie și psihologice) – ar fi reușit cu mult mai bine.

 

*   *

*

 

Shakespeare sau Dostoievski sunt celebri tocmai pentru că și-au purtat eroii de la o stare psihologică la alta – uneori opus㠖 numai prin argumentări interioare. Eu sunt convins că dacă cineva ar descrie trăirile sale la o traversare a străzii, ar putea depăși „Bătrânul și marea” a lui Hemingway și multe altele, unde subiectul aproape că nu contează.

 

*   *

*

 

„Dar unde-i neaua de mai an?” sună mai bine în traducere românească, decât originalul lui François Villon, « Mais où sont les neiges d'antan? » din « Ballade des Dames du temps jadis ». Dar dacă versul românesc ar fi fost originalul, ar fi devenit el tot atât de celebru? Cu certitudine, nu, și nu doar pentru că limba română este una minoră, ci pentru că ideea contează. Muzicalitatea frazei are farmec pentru noi, dar ea nu poate fi translatată în altă limbă. În plus, chiar și muzicalitatea acestui vers este arhaică; peste câțiva ani, românii înșiși se vor întreba „oare ce-a vrut să spună autorul?”.

Citeam nu demult o carte de un autor român de vârsta părinților mei. Farmecul unor fraze m-a cucerit, deși limbajul ei sună deja învechit. Este evident că, tradus într-o altă limbă, acest farmec local nu ar mai avea nici o valoare. Este literatura dependentă de limbaj? Există literatură locală și literatură universală; criteriile de evaluare sunt diferite.

 

*   *

*

 

Există un subiect capabil de cunoaștere și un obiect ce poate fi cunoscut.  Pe măsură ce subiectul cunoaște obiectul, și-l însușește ca parte a cunoștințelor sale, obiectul încetează de a mai fi obiect necunoscut, iar subiectul de a mai fi obiectiv față de obiect. El devine subiectiv, fiindcă vede obiectul prin prisma cunoștințelor sale, în conexiune cu alte obiecte.

Pe de altă parte, îmbogățindu-și cunoștințele, subiectul cunoscător își modifică propriile-i caracteristici. El nu mai este același, deci își modifică opinia despre obiectul cunoașterii sale, care obiect, de fapt, a rămas neschimbat.

 

*   *

*

 

Ieri seară, încercam, fără rezultat, s-o trezesc pe soția mea. Dormea buștean, cu fața în sus și sforăia. Trebuia s-o scol din mai multe motive. Am ajuns s-o zgâlțâi destul de energic. Nimic! Era ca o mașină de sforăit ce-și făcea datoria în orice poziție. Renunțând, dau să plec, dar înainte de asta o sărut pe obraz. Atunci s-a trezit.

 

*   *

*

 

La Biserica Neagră din Brașov, pe peretele nordic al corului, se află urmele unei cronici murale pictată de sași în 1572. Ea cuprindea evenimente din perioada 1143-1571 din istoria Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești. Cronica este cunoscută din mai multe copii sub titlul „Breve Chroncon Daciae” (Scurtă cronică a Daciei). Numele Dacia și, implicit, istoria ei ca stat unitar era deci cunoscută sașilor. De ce, între timp, această denumire este marginalizată, nu știu.

 

*   *

*

 

Ca mulți alții, eu trebuie să-mi finanțez cărțile, să mă ocup de distribuția lor și cu banii recuperați să-mi finanțez următoarea carte.

Este un dezavantaj, dar îmi oferă și proba că trăiesc în lumea reală.

 

*   *

*

 

Când eram copil, mi se părea ciudat să mănânc cireșe sau mere la masă. Eram obișnuit să le mâncam direct din pom. Ba, cu merele aveam chiar o problemă când eram obligat să le tai felii, ceea ce mi se părea o fandoseală fără rost. Pepene, în schimb, nu am mâncat decât la masă, pentru simplu motiv că nu creșteau în zona mea. Nu am știut, de aceea, niciodată să mușc direct din pepene; am nevoie de cuțit și furculiță. Unii zic că aș fi sclifosit. Nu, este vorba doar de obișnuință.

 

 

*   *

*

 

Din perioada comunistă, noi, cu toții, am căpătat unele reflexe. Se numesc reflexe dobândite. Ele sunt însă diferite la cei în vârstă, față de cei tineri. Poate că ar trebui inventați doi termeni. Cei tineri au crescut în acest mediu și consideră reflexele lor ca fiind firești. Pentru ei era firesc ca dimineața să-și bea ceașca cu lapte, pentru care bunicul a stat noaptea la rând. Pentru bunic însă era mai puțin firesc, fiindcă el știa că se poate și altfel.

Interesant este că, astăzi, tinerii îi acuză tocmai pe bunici de vina de a fi supraviețuit, modificându-și reflexele inițiale. Chestiune de educație? De adaptare? Poate, dar mai mult de etică.

 

*   *

*

 

Într-o după-amiază toridă de vară, fenomen rar la Brașov, un autobuz local venea plin, încă de la capăt de linie, cu studenți ce se întorceau de la „munci agricole”. Se întâmpla pe la sfârșitul anilor ’80. Obosiți ar fi puțin spus. Erau extenuați, murdari și triști. Era trecut de ora 17. La a treia stație, s-a urcat o domnișoară, cam de aceeași vârstă cu ei. Ușor supraponderală, cu pielea albă, bine întinsă, artistic machiat㠖 deși nu era necesar la vârsta ei - ochii atent rimelați. Mergea, probabil, la o întâlnire. Până aici, nimic deosebit! În mod evident, nu era studentă. Probabil coafeză sau manichiuristă, judecând după profesionalismul cu care își pregătise „look”-ul. Ceea ce mi-a atras atenția a fost privirea ei plină de satisfacție, adresată studenților: „Studii superioare v-au trebuit? Uite că mie îmi merge mai bine. Sic!”

Îmi amintesc această scenă de fiecare dată când văd câte un personaj devenit „om de cultură”, din neputința de a fi altceva. Este din partea lui un gest de răzbunare, asemănător tinerei de care aminteam, față de foștii ei colegi de liceu mai inteligenți.

 

*   *

*

 

Astăzi, în timpul prânzului, am vrut să comentez cu soția mea ceva în legătură cu „Moromeții” lui Marin Preda. Mi-a cerut să nu discutăm la masă acest subiect, deoarece i se face rău numai gândindu-se la acest roman. Aici este nevoie de o mică explicație. Vinovatul sunt eu. Cu ani în urmă, ea se afla în spital, bolnavă de hepatită, în urma unui tratament stomatologic efectuat cu instrumente ne-sterile. Pentru a-i ușura suferința, i-am dus o carte, iar aceasta a fost Moromeții. Eu nu o citisem, dar era la modă și toată lumea vorbea despre ea. Mai târziu, mi-a povestit că se străduia s-o citească, deși îi provoca repulsie și trebuia să întrerupă lectura după câteva pagini. Eram însă de curând căsătoriți și nu dorea să mă jignească, așa că relua lectura după câteva ore, dar cu același efect. N-a terminat-o niciodată. După ieșirea ei din spital, am încercat și eu să citesc cartea, chiar de mai multe ori, dar nu am depășit niciodată 100 de pagini. Am încercat s-o frunzăresc, în speranța că, mai departe, poate, devine interesantă. Am concluzionat de fiecare dată că ar fi o pierdere de timp să insist. Răspunsul la întrebarea fireasc㠄de ce mie nu-mi place, în timp ce alții o consideră o capodoperă?”, era simplu: mulți cititori se regăseau printre eroii cărții.

Eroii din literatura rusă, spre exemplu, sunt personaje cu valențe universale, deși au și rușii „moromeții” lor. Ba, chiar și americanii și francezii și englezii… De ce trebuia să facem dintr-ai noștri eroi de legendă?

Este adevărat că Pearl S. Buck a avut succes la timpul ei cu o carte despre viața țăranilor chinezi. Succesul s-a datorat însă noutății subiectului: era epoca când occidentalii aflau din literatură detalii despre viața oamenilor simpli dintr-o țară îndepărtată, aproape necunoscută pentru ei până atunci. Are asta vreo legătură cu Moromeții? Nici pe departe! România nu este China; nici atât de mare și nici atât de departe. Eroii lui Marin Preda nu sunt nici măcar etaloane ale țăranului român. Ei sunt mai curând niște mitocani, ori Occidentul este sătul de ai săi.

Ceea ce mă surprinde, dar nu prea, este faptul că, acum, profesorii încă recomandă copiilor Moromeții ca lectură pentru vacanță. Cu așa dascăli nu vom ieși niciodată din comunism. Noroc că elevii au alte gusturi.

 

*   *

*

 

Sudorul este un artist plastic? S-o luăm încet.

În institutul în care am lucrat a existat o comisie de avizare, unde erau analizate nu numai lucrările proprii, cât și lucrările emise în alte institute similare, în vederea promovării celor mai bune dintre ele în întreaga țară. Un coleg, din comoditate, verifica prezența unui anumit detaliu, ca dovada că autorul era un bun profesionist. În scurt timp, toți proiectanții introduceau în lucrările lor acel detaliu, indiferent dacă el avea sau nu rost. Analiza colegului devenise astfel ineficientă, deoarece ea nu folosea criterii de evaluare corecte, și nici măcar măsura în care lucrarea corespundea scopului pentru care a fost creată.

Nu am dat acest exemplu în mod întâmplător. Situația este similară în majoritatea domeniilor de activitate și se manifestă prin folosirea unor detalii de meșteșug drept criterii de evaluare. Obiectul produs se adresează publicului și nu unui grup restrâns de așa-ziși specialiști.

Un obiect devine subiect de artă, așa după cum o scriere oarecare intră în literatură, doar atunci când dobândește valențe estetice. Nu trebuie confundat meșteșugul meșteșugarului cu utilitatea obiectelor produse. Dacă obiectul realizat are valoare estetică, atunci este artă. Dacă nu, nu!

În același mod, deși multe lucrări de sculptură sunt realizate prin sudură; asta nu înseamnă că orice sudor este un artist plastic. Quod erat demonstrandum!

 

*   *

*

 

Trei viziuni asupra aceluiași spațiu: două reale – a mea și a autorului – și una imaginară, formată în timpul primei lecturi și dependentă de text. Singura cu valoare estetică este cea imaginară și ea îmi aparține mie, la sugestia autorului.

 

*   *

*

 

La sugestia scrierii unui roman, fie și autobiografic, majoritatea celor care lucrează în domenii ale științelor mai mult sau mai puțin exacte, răspund că nu ar avea răbdarea să înșire pe hârtie mulțimea cuvintelor necesare.

 

 

*   *

*

 

Filosofia modernă nu mai are nici o legătură cu înțelepciunea.

 

*   *

*

 

Ne exprimăm prin simboluri. Vorbirea este compusă din simboluri. Teoretic, numărul simbolurilor ce se pot imagina este infinit și, în consecință, numărul combinațiilor este un soi de infinit la puterea infinit, chiar dacă nu în sens strict matematic, domeniu în care tocmai am comis o monstruozitate.

Din ceea ce a scris X, un filosof, eu – trebuie să recunosc – nu am înțeles mare lucru. De vină este, evident, capacitatea mea intelectuală. Dar, pe asta o cunoșteam dinainte ca fiind limitată. Unele lucruri le înțeleg, altele nu. Este de presupus deci că și acum există ceva foarte inteligent și eu nu m-am prins. Identific totuși două ipoteze salvatoare:

-         X a fost neclar în exprimare;

-         X nu a avut nici o idee și a emis doar câteva simboluri, exprimate într-un stil plăcut mediului său, în speranța că nouă, ascultătorilor, ne va veni vreo idee, pe care să i-o atribuim lui.

M-am gândit chiar să fac un program de calculator, care să întocmească automat fraze în această manieră.

 

*   *

*

 

Am citit studii de semiotică, semantică și altele de genul acesta cu interesul și curiozitatea celui ce vrea să se instruiască. Le mai citesc și astăzi, se pare că tot fără folos. Uneori însă mă amuz; discrepanța dintre tonul savant și banalitățile afirmate poate ascunde culmi umoristice nebănuite. Uneori, găsesc și inepții autentice și realizez că autorul este un simplu imbecil cu lustru și mă dezgustă. Doctă ignoranță! Încerc atunci să-i rețin numele, pentru a-l evita în viitor. Continui totuși studiile. Cine știe ce poți afla? Unele lucrări sunt chiar serioase. Problema este să le identifici.

 

*   *

*

 

În trecere prin Bonn, ne rătăcisem, eu și soția mea, și căutam ieșirea către Köln. Se întâmpla în 1992, pe când parlamentul german încă nu revenise, după unificare, în vechea clădire a Reichstagului din Berlin. Presupun că, în perioada cât fusese capitală a Germaniei de Vest, Bonnul se dezvoltase rapid, fără un plan de sistematizare riguros, fiindcă numai astfel se explică structura destul de haotică a străzilor, așa cum mi s-a părut mie a fi. Întreb un neamț și acesta, foarte amabil, îmi arată direcția. Destul de repede, intrăm pe o stradă cu sens unic și, după câteva sute de metri, dăm de o barieră, o gheretă și câțiva bărbați în uniforme, care ne priveau veseli. Probabil că nu mai văzuseră în viața lor o mașină Dacia 1300 și în nici un caz pe acea alee, fiindcă strada se transformase într-o alee, iar în față se afla o clădire impunătoare. Eu nu știu limba germană, neamțul pe care-l întrebasem nu știa engleza și – dacă n-a vrut să-și râdă de mine – a înțeles, probabil, Kohl în loc de Köln. Într-adevăr, Helmut Kohl era pe atunci cancelarul Germaniei. Fiindcă nu mai puteam să ne întoarcem pe unde venisem – era stradă cu sens unic – amuzați la culme, militarii ne-au lăsat să intrăm și să ieșim pe partea cealaltă, după ce am ocolit un imens rondou, evident sub atenta lor supraveghere. După această vizită inopinată, am mers o vreme drept înainte, după care am întrebat un alt neamț. Acesta știa engleza.

Cu această ocazie - și altele asemănătoare – mi-am dat seamă că alegația conform căreia poporul român este cald, amabil, ospitalier etc., în contrast cu alte popoare – cel german în special – este falsă. La numeroasele mele întrebări, aproape toți occidentalii mi-au răspuns cu deosebită bunăvoință. Îmi amintesc de un italian, care nu mai sfârșea cu indicațiile și, pentru că, între timp,  începuse să ploaie, și-a luat umbrela din mașină, fiindcă încă mai avea ceva de spus. În Franța, la Montellier, împreună cu prietenul meu, localnic, căutam o anumită galerie de artă. Eram în zonă dar n-o găseam, așa că am intrat amândoi într-un mic bar de zi. La mese erau cinci-șase persoane. Era încă dimineața. De data aceasta, conversația a susținut-o el, deci nu pot fi suspectate neînțelegeri datorate limbilor diferite. Din păcate, barmanul nu ne-a putut îndruma. Nu am apucat însă să ne îndepărtăm mai mult de 30 de metri, că a ieșit din local și ne-a strigat. Își adusese aminte de un detaliu, ce ar putea să ne fie de folos, chiar dacă nu era tocmai informația de care aveam nevoie. Și-a părăsit localul cu clienți, fiindcă simțea că este mai important să fie util. Care barman din România ar fi făcut acest gest? Nu vreau să spun că românii nu ar fi amabili. Procentul lor este însă cu mult mai mic, și cred că sunt îndreptățit să fac această afirmație, fiindcă în țara mea am întâlnit și persoane răutăcioase, dispuse să mă îndrume greșit.

Întrebarea ce mi-o pun acum este „Au fost înaintașii noștri greșit informați, atunci când lăudau nația noastră?”. Sau, altfel: „Au dreptate cei de azi, specializați în a defăima chiar și ceea ce era bun?”.  Cum adevărul nu se află niciodată la mijloc, ci în alt loc, de data aceasta, cred că acel loc este intenția. Înaintașii noștri știau bine cum suntem; încercau însă să ne facă mai buni, conform principiului că, în educație, obții rezultate mai bune lăudând, decât criticând, distrugând sau demoralizând.

 

 

Eu, Zidul

 

Am auzit că, în Piața Sfatului, clopotul atașat ceasului din turn a reînceput să bată ora exactă. Să fie vreun semn? Semn de civilizație, evident! Poate părea o preocupare dragă amatorilor de antichități, fiindcă, astăzi, orice persoană are, dacă nu un ceas de mână fățos, măcar două telefoane mobile ce-i indică ora exactă chiar și atunci când nu vrea s-o știe. Și de ce să nu vrea s-o știe? Pentru că nu și-a propus să fie punctual. Și de ce să nu fie punctual? Pentru că nu i-a intrat în sânge. Și de ce nu i-a intrat în sânge? Ei, aici povestea e mai lungă.

În societatea medievală, fiindcă nu orice cetățean avea ceas, localitățile cu pretenții urbane aveau în centru o clădire cu un turn, în care se afla un ceas. Localitățile mai mari, Brașovul printre ele, aveau mai multe asemenea turnuri, astfel încât, din orice punct al orașului, era vizibil un ceas. Totul pentru ca oamenii să poată fi punctuali. Scuza că n-am știut cât e ceasul, ca de altfel orice altă scuză, nu era admisibilă. Și nu era fandoseală, ci un element extrem de important în civilizația urbană, orientată spre industrie și comerț. Astfel, dacă furnizorul unei piese, spre exemplu, nu-și îndeplinește obligația contractuală, asamblarea produsului, din care piesa respectivă face parte, nu este posibilă, iar fabricantul riscă falimentul. Punctualitatea este deci esențială, motiv pentru care lipsa ei este sancționată prin eliminarea celui vinovat din lumea civilizată.

În civilizația rurală, timpul are valori mai largi. Agricultorul este dependent de vreme: precipitații, temperatură, vânt etc. El nu poate face promisiuni ferme nici măcar în privința recoltei, fiindcă nu știe cât de bun sau rău va fi anul agricol. Dacă doi vecini aflați la sapă își promit o anumită acțiune pentru a doua zi, dar, între timp, plouă, ei nu se mai pot duce la sapă, deci promisiunea cade. Nimeni nu este vinovat.

Am citit mai demult un studiu sociologic, în care se arăta că, într-un orășel, (s-ar putea să fie Slatina), prin jurul anului 1950, se construise o întreprindere. Majoritatea muncitorilor fuseseră recrutați din satele învecinate. Aceștia nu concepeau să vină în oraș fără să treacă prin piață, unde să valorifice câte ceva din produsele gospodăriei lor, așa cum fuseseră obișnuiți. La serviciu ajungeau numai după ce reușeau să vândă tot ce aduseseră cu ei. A trecut timp și muncă de convingere, pentru a-i lămuri pe proaspeții muncitori că întreprinderea pretinde punctualitate.

Prin industrializarea forțată, numărul exagerat de mare de lucrători aduși din mediul rural a făcut imposibilă asimilarea lor de către orașe, și atunci s-a produs fenomenul invers. Dacă la întreprindere au fost obligați să fie punctuali, în viața socială, noii veniți au impus regulile lor. Mai mult decât atât, eliberați de regulile impuse de civilizația rurală, unde „ochiul satului” veghează, și intrați într-un mediu unde nu-i cunoștea nimeni, mulți dintre cei dezrădăcinați au refuzat orice fel de reguli. (Acesta este și unul dintre motivele care, alături de doctrina comunistă a economiei centralizate, a condus la formarea unei pseudo-industrii, incapabilă să facă față celei adevărate, fapt vizibil cu prisosință după 1989. Dacă numai muncitorii ar fi fost astfel, încă n-ar fi fost prea grav; ei puteau fi educați și, într-o oarecare măsură au și fost. Mai grav este că și majoritatea noilor conducători de întreprinderi aveau aceeași origine și mentalitate.)

Și dacă este mai simplu să fii nepunctual, de ce să-ți mai bați singur cuie în tălpi? Dacă am fi singuri pe lume, am fi nepunctuali doar față de propria noastră persoană. În societate însă, un asemenea gest de domnișoară prost-crescută dovedește lipsa respectului față de alții și, în acest caz, nu putem pretinde ca ceilalți să ne respecte pe noi.

Evident, clopotul din orice turn nu ne mai folosește astăzi să aflăm ora exacta, dar ne poate aminti că civilizația urbană a început cu punctualitatea și că neglijarea acestei caracteristici a ei însemnă regres pe plan social. Pe plan individual, este simplă lipsă de educație urbană.

 

*   *

*

 

Ficțiune sau realitate?

Pentru valorarea literară a unei lucrări, nu are importanță dacă un anume eveniment a avut loc cu adevărat sau a fost imaginat de către un autor. Este relevant exemplul lui Mircea Eliade din „Mitul eternei reîntoarceri”, unde reia relatarea lui Constantin Brăiloiu, privind o baladă locală. Atunci când a cules-o, a aflat de la bătrâni că întâmplarea fusese reală, iar eroina era încă în viață. Oamenii ignorau faptele, dar le transformaseră într-o legendă, iar legenda devenise o baladă, pe care o cântau cu pasiune. Amuzant este că majoritatea localnicilor mai tineri refuzau să discute veridicitatea întâmplării, insistând asupra legendei. Adevărul aproape că îi deranja.

Important este deci ca întâmplarea să scoată în evidență o idee. Dacă ideea marchează conștiințele noastre, dacă ne dă de gândit, atunci avem de-a face cu literatură. Fictivă sau reală, nu mai are nici o importanță.

 

*   *

*

 

Presa este liberă. Această alegație este adevărată doar dacă există mai multe ziare: de dreapta, de stânga, de sus sau de jos, cu cap sau fără, conform celor ce le fac posibilă existența. Presa este deci liberă, dar numai în ansamblul ei. Un ziar, oricare ar fi el, chiar dacă nu este subordonat politic în mod direct, este dependent financiar de diferite cercuri interesate, ceea ce implică mai mult decât o cenzură politică. Auto-cenzura poate fi mai puternică decât cenzura. În plus, persoanele din conducerea redacțiilor au și ele propriile lor convingeri, deci pretenția de echidistanță nu este sustenabilă.

 Un ziar cu adevărat independent ar trebui să ofere în paginile lui spațiu tuturor orientărilor posibile pentru fiecare subiect propus. În acest fel, reprezentanții acelor orientări ar putea să-și expună punctele de vedere, ziarul în cauză oferind doar spațiul necesar.

Cum acest lucru nu se întâmplă, ar fi mai cinstit ca fiecare ziar să-și declare deschis orientarea politică, orientare pe care, oricum, cititorii o simt, în ciuda declarațiilor ipocrite ale redacțiilor.

Repet: presa poate fi liberă numai în ansamblul ei.

 

*   *

*

 

Zic unii că religia și știința sunt opuse. Cred că afirmația este falsă. La prima vedere, în religie, se spune „crede și nu cerceta”, în timp ce, în cercetarea științifică, orice supoziție trebuie dovedită înainte de a avansa altă supoziție bazată pe prima. Să le luăm pe rând.

În religie, se pleacă de la ideea că Dumnezeu este unicul creator. Rezultă că toate religiile sunt de la Dumnezeu și este doar o părere particulară că o anumită religie este mai adevărată decât altele. Mai mult, în Iudaism și Creștinism, Dumnezeu nu i-a dat lui Adam, la izgonirea din Rai, instrucțiuni de utilizare a pământului, sau măcar recomandări de comportare, dar a intervenit din când în când, prin diferiți mesageri, dând noi îndrumări. Din Biblie, oamenii au aflat, spre exemplu, cum să-și facă cortul. Noi, astăzi, nu mai folosim cortul, decât în excursii. Unele informații ar trebui deci actualizate și, cu siguranță, Dumnezeu o face. Și-a trimis chiar și fiul pe pământ, exact în acest scop. Depinde de noi dacă îi recepționăm sau nu mesajul.

Cât despre știință, dacă totul vine de la Dumnezeu, însemnă că și ea vine tot de la Dumnezeu și este vina preoților că nu și-au adaptat concepțiile.

În concluzie, opoziția nu este între știință și religie, ci între oamenii care le slujesc, cu precizarea că mulți oameni de știință sunt credincioși, poate că mai mulți chiar decât slujitorii bisericii. O dovedește direcția pe care au evoluat bisericile creștine, în special cea catolică, chiar după ce unii filosofi religioși au încercat să atragă atenția asupra erorii de a se opune evoluției gândirii omenești. Pe Fericitul Augustin, spre exemplu, l-au înregistrat în istorie, dar nu pentru ce a susținut – convingerea că religia și știința trebuie armonizate – ci, dimpotrivă, pentru idei ce nici măcar nu-i aparțin. Frazele i-au fost răstălmăcite.

 

*   *

*

 

În teoriile politice, la cele două extreme, se află cele două tipuri de organizare politică: monarhie ereditară și democrație. Aceste principii se reflectă în legi și – cu trecerea timpului – în cutume.

Monarhia are ca principiu respectarea proprietății particulare, plecând de la ideea că simțul proprietății este în firea fiecărui individ. În privința moștenirii, sunt două alternative: cea ereditară, firească prin dragostea părinților față de copiii lor, și cea dobândită prin luptă, obișnuită la animale și naturală prin prisma eficienței perpetuării speciei. Și aici, ca și în multe alte domenii, esența constă în detalii. Dacă o familie ar avea un singur copil, ar fi simplu, dar, de obicei, ea are mai mulți copii. Moștenirea devine atunci motiv de dispută pentru cel mai neînsemnat obiect. Vreau să atrag atenția că nu am în vedere numai vârful piramidei sociale, ci întreaga structură, de la cel mai sărac și până la șeful statului, pentru că între mentalitate și lege există întotdeauna o interdependență, o influență reciprocă.

Cutuma a fost diferită în timp și spațiu. Uneori, întreaga avere revenea celui mai mare băiat; alteori, dimpotrivă, celui mai mic, sau se împărțea egal între frați. Dacă primul mod reflectă un spirit politic foarte dezvoltat, cu grijă pentru păstrarea moștenirii de-a lungul generațiilor în sânul familiei și folosirea ei cât mai eficientă, al doilea reflectă egoismul părinților, ce își doresc exercitarea puterii cât mai mult timp și, eventual, văd în copii tot atâția concurenți, cu excepția celui mai mic, în care își pun speranța unei bătrâneți liniștite. A treia este varianta „democratic㔠a împărțirii averii în mod egal, după decesul posesorului. Aici se vede nu doar egoismul lui, pentru că presupune păstrarea posesiei până la moarte, dar și nepăsarea față de generațiile viitoare: „după mine potopul”. Proprietățile se fărâmițează în acest mod, deci puterea politică și economică a moștenitorilor se micșorează.

O variantă mai inteligentă este cea în care părinții, cu adevărat grijulii pentru viitorul familiei, se gândesc să lase proprietatea întreagă pe mâinile celui mai capabil să o administreze. Iar dacă aceasta nu se nimerește să fie printre odraslele sale, va organiza administrarea eficientă a proprietății, astfel încât să asigure stabilitatea ei financiară, și implicit a copiilor, numind la conducerea ei persoane competente, fie și din afara familiei. Îi va învăța, în schimb, pe copii cum să-i aleagă pe acești „manageri” și cum să le evalueze activitatea. Așa au apărut consiliile, care veghează asupra modului de administrare, pe de o parte, și directorii executivi pentru administrarea efectivă, pe de altă parte. Prosperitatea proprietății este criteriul major.

La cealaltă extremitate, există așa numita democrație, asociată cu proprietatea comună asupra bunurilor, adică a nimănui, în care orice persoană poate accede direct pe orice treaptă socială, în orice funcție. Și ea este oarecum naturală, fiindcă invidia și multe altele asemenea sunt și ele naturale. Democrația perfectă însă rămâne un ideal și – în consecinț㠖 o utopie. Însăși recomandarea ei este un semn de demagogie propagandistică, atunci când nu este simplă ignoranță.

Aceste criterii au avut ca obiect proprietatea, fie că este vorba despre una oarecare, fie una pretins divină, asupra tronului într-o monarhie.

Democrația face din valoarea indivizilor un criteriu de acces la orice funcție socială, ceea ce ar fi excelent, dacă nu ar fi utopic. Oamenii rămân oameni, cu sentimente, ambiții și orgolii, astfel că orice criteriu fără posibilități de măsurare obiectivă a performanțelor va fi deturnat. Iar primul obiectiv deturnat va fi tocmai valoarea indivizilor. De aceea, orice încercare de a construi o societare democratică cu forța este o dovadă de ipocrizie și ignoranță: ipocrizia liderilor și ignoranța plebei. Asta nu înseamnă că nu este nimic de făcut. Lucrurile mari se realizează prin acumulări mărunte, fiindcă gesturile mici formează mentalități, iar mentalitățile conduc la principii majore de condu-cere socială. Desigur, fenomenul invers este și el la fel de eficient. Aceasta din urmă, din păcate, fiindcă de sus în jos nu vin decât relele.

Am cunoscut pe pielea noastră atât organizarea socială pe principii de moștenire ereditară cât și pe cea a dictaturii non-valorilor. Acum, ne aflăm în ceva ce poate fi dat ca exemplu de haos.

De regulă, din haos se iese în mod brutal și se cade într-una din extreme. El oferă însă și posibilitatea unor reflexii, care - într-o iterație viitoare – pot să folosească la pregătirea unor mentalități mai realiste. Marile cugetări au apărut întotdeauna în condiții vitrege; cele prea bune nu au produs nimic. Avem, deci, șanse să ne deșteptăm!

 

*   *

*

 

Se zice că, din Haos, Dumnezeu a făcut Lumea, adică tot ceea ce vedem noi în jurul nostru: pământ, ape, plante, animale etc. Dacă a făcut bine sau rău nu se știe. Oricum, noi suntem ultimii în măsură să ne pronunțăm. Ar fi exemplul perfect de subiectivism. Cei din Extremul Orient, în schimb, lasă Haosul la locul lui și consideră c㠖 dimpotriv㠖 noi și tot ceea ce ne înconjoară, deci Lumea cognoscibilă, este o căzătură din Haos (Universul lor) și, în consecință, omul nu trebuie să facă altceva decât să nu greșească. Cu alte cuvinte dacă nu face nimic, el are șanse să revină de unde a căzut, în aceeași stare de inexistență, dacă se poate spune așa. Oricum i-ar spune, este o variantă nu neapărat mai bună, dar destul de bună pentru a fi luata în seamă, măcar ca alternativă la prima.

 

*   *

*

 

Dacă veți cere opinia unui croitor despre costumul dumneavoastră, el se va uita la cusături, să vadă dacă sunt drepte, dacă nasturii sunt la locul lor și alte criterii asemănătoare. Nu vă va spune dacă acel costum se potrivește personalității dumneavoastră sau evenimentului pentru care l-ați comandat. Ei bine, nu va faceți iluzii că în alte domenii se întâmplă altfel; orice profesionist va acorda o atenție exagerată unor detalii și va pierde din vedere alte aspecte mai largi, ce țin de integrarea obiectului sau subiectului în mediu. Inginerul constructor se va interesa de rezistența clădirii și nu de funcționalitatea sau integrarea ei în spațiu, filologul de poziția virgulelor și nu de mesajul textului. Artistul plastic…

 

*   *

*

 

În muzică, diversitatea genurilor este remarcabilă: muzică ușoară, cultă, populară, de cartier, manele etc. Această diversitate există și în literatură, dar ea nu este recunoscută. De ce? Tot din motive de centralism bine controlat. Asemenea catalogări ar fi însemnat mai multe domenii, ce trebuiau dirijate, controlate și așa mai departe. O mulțime de șefi, care puteau să scape din mână.

 

*   *

*

 

În antichitate, oamenii de cultură erau enciclopediști. Pe frontonul Academiei lui Platon era scris: „Cine nu știe geometrie nu intră aici”. Pentru romani, muzica și retorica erau, printre altele, materii de studiu fundamentale.

Și-ajunși apoi sub un frumos castel

De șapte ori încins c-un zid pe-afară

Și-n jur scutit de-un mândru râurel,

Trecând ca pe uscat pe el, intrară

prin șapte porți cu mine-acești poeți

pe-un câmp frumos cu verde primăvară.

(Dante Alighieri, Divina Comedie, Infernul, Cântul 4, în traducerea lui George Coșbuc)

Cele șapte ziduri sunt simbolul virtuților morale, râurelul este elocința, iar cele șapte porți sunt artele liberale: gramatica, dialectica, retorica, aritmetica, geometria, muzica și astrologia. Cam asta învățau oamenii pe atunci. Cu timpul, s-au separat. Geometrii au devenit matematicieni, muzicienii muzicieni, și așa mai departe. Filosofiei i-a rămas din ce în ce mai puțin teren de afirmare. Literatura, din fericire, a rămas cu ceva. Cu ce? Știam, dar au uitat.

 

 

*   *

*

 

Literatura și arta sunt complementare. Prin artă, omul încearcă să aducă natura în lumea lui. Fie că pictează obiecte sau ființe, el nu le redă așa cum sunt ele, ci așa cum le vede el, mai mult sau mai puțin intelectualizate. În literatură este invers. Vorbirea este în esența ei intelectuală. Prin literatură, omul încearcă să se regăsească pe sine ca element al naturii. El descrie frumusețea peisajelor, sau chiar urâțenia lor, dragostea, ura, cu alte cuvinte mediul natural în care trăiește.

Muzica, în schimb, este natura însăși, pe care omul o sesizează direct prin simțuri.

 

*   *

*

 

Ficțiunea este necesară pentru persoanele fără antrenament în dezbateri de idei și în special pentru copii, care au nevoie de povești pentru a le stârni interesul. Ei recepționează mesajul prin exemple. Pentru cei cât de cât antrenați în discuții teoretice pe subiecte abstracte, ficțiunea/povestea este considerată o pierdere de timp.

 

*   *

*

 

Interesant cum s-a întors roata: Marx, un evreu, a propovăduit masacrul, ca soluție pentru reușita revoluției. Hitler a schimbat doar criteriul de selecție al celor ce trebuiau eliminați; i-a ales tocmai pe evrei.

 

*   *

*

 

Într-un stat polițienesc, oamenii simpli sunt toleranți unii cu ceilalți. Într-un stat tolerant, oamenii se erijează în proprii lor polițiști. Ei sunt cei care veghează la păstrarea cutumelor. Toleranța nu este apreciată.

 

 

*   *

*

 

În înfumurarea lor, unele persoane folosesc sintagma „analiză critică”. Dacă nu este un pleonasm, este cel mult un oximoron, cu condiția ca autorul să fi urmărit o figură de stil. Mai repede mi se pare o alăturare nepotrivită de cuvinte. Și asta pentru că o critică, pentru a fi corectă, presupune o analiză.

De altfel, critica este un termen folosit în special în domeniile în care nu există mijloace de măsurare. Asta nu înseamnă că suntem cu totul neajutorați. De cele mai multe ori există criterii de evaluare, chiar dacă aproximative. Ce ne facem însă acolo unde nici măcar asemenea criterii nu sunt posibile? Cum apreciem valoarea unei opere literare, a unui tablou sau a unei compoziții muzicale? Aici, riscăm răspunsuri de tipul: „gusturile sunt diferite”. O replică posibilă ar fi „da, gusturile sunt diferite; numai bunul gust este același”. Dar ce este atunci bunul gust? Va trebui să identificam ceea ce este general recunoscut ca fiind valoros, și să folosim drept criteriu măsura în care ceea ce vrem să evaluăm seamănă cu acel model.

Se mai cuvine o precizare: existența unui ideal nu elimină progresul, fiindcă idealul va fi ridicat tot mai sus grație marilor creatori. Condiția este ca noul vârf să fie recunoscut și de alții și nu elogiat doar de falși experți.

 

*   *

*

 

Omul este o ființă socială. Singur, suferă. Dacă nu-și găsește tovarăși, apelează la un animal: cățel, pisică, fie și un șoarece, orice ființă să fie. Ba, uneori și plantele sunt bune, iar - dacă stau să mă gândesc -  există persoane care însuflețesc cu imaginația lor anumite obiecte, dar asta indică deja o dereglare psihică. Și totul pentru a nu fi singur.

Chiar și frica de moarte este, în fond, datorată fricii de singurătate. Nu ideea că nu va mai fi, că existența sa încetează îl sperie, ci faptul că moare singur.

Și suferă de singurătate cei răi. Răutatea îi împiedică să-și găsească tovarăși, îi determină să se izoleze, iar odată izolați nu suportă singurătatea.

 

*   *

*

 

Max Weber scrie că, după Biblie, bărbatul trebuie să se căsătorească și să facă copii. (Asta pentru că nu-i poate face singur). La întrebarea de ce are nevoie bărbatul de parfumuri și podoabe, se răspunde: pentru ca să placă femeilor. Firesc, ca să se căsătorească și să facă copii, trebuie să placă femeilor. În trecut, femeia se afla în aceeași situație, ba chiar într-o măsură mai mare, fiindcă ea nu dispunea de avere sau putere.

Nu trebuie să ne mire: și la animale este la fel. La oameni, proprietatea a luat alte forme, motiv pentru care femeia își dorea un soț bogat, iar bărbatul bogăție pentru a cuceri femei frumoase.

Se pare că iudaismul este mai aproape de instinctele naturale primare, decât Creștinismul, care recomandă lucruri imposibil de realizat.

 

*   *

*

 

În Imperiul Roman domina mitologia. Dat fiind vastitatea imperiului, cuprinzând spații cu religii diferite, credințele oamenilor erau subiect de curiozități, așa după cum, mai târziu, pentru europeni, informațiile despre religiile extrem orientale deveniseră curiozități, pe măsura descoperirii lor. Pentru conducătorii Imperiului Roman, evreii erau recepționați nu prin religia lor, ci prin lipsa lor de subordonare, motiv pentru care au și plătit prin distrugerea Ierusalimului.

Despre Creștinism nu știm nici măcar momentul în care el a fost receptat ca o sectă dizidentă în sânul Iudaismului și, apoi, ca religie distinctă. Știm doar că, trei secole după Christos, împăratul Constantin s-a referit la ei, dar nu din considerente religioase, ci din motive strategice, militare. El nu a fost creștin. Recunoașterea crucii este un basm. Adevăratul lui merit a fost convocarea primului consiliu ecumenic, cel de la Niceea, consiliu ce a fost un prim pas către unificarea episcopiilor, dezbinate până atunci, în ceea ce a devenit Biserica Creștină. Dacă a fost sau nu un merit, se poate discuta. Faptul că, ulterior, biserica s-a organizat într-o structură ierarhică, a fost o eroare, pentru că dorința de bogăție și putere politică au abătut-o de la cele sfinte.

Mai târziu, Creștinismul occidental a fost impus de către triburile germanice. Nu se poate vorbi despre propovăduire, ci despre impunere, și nu oricum, ci cu sabia. Ce fel de creștinism era acela? Cel pe care îl cunoaștem din întreaga perioadă a Evului Mediu occidental: Dumnezeu și sfinții sunt undeva departe; regele și preoții sunt însă aici, pe pământ, și ei trebuie slăviți de către popor, chiar și cu prețul suferinței, asemenea lui Christos, fiindc㠖 dacă n-o fac – Inchiziția îi va ajuta să se îndrepte.

 

*   *

*

 

Limba evoluează, se îmbogățește continuu; dacă tineretul de azi inventează un nou dans, acesta va căpăta imediat și un nume. Dacă inginerii creează un nou aparat, va primi și el un nume. Adam a dat nume ființelor și lucrurilor din jurul său. Urmașii săi a făcut același lucru. Răspândindu-se pe glob ei nu au mai putut ține legătura unii cu alții . S-au dezvoltat astfel numeroase versiuni ale limbii lui Adam, versiuni din ce în ce mai diferite. Astăzi, în zona centrală a Africii, se vorbesc câteva sute de limbi diferite.

Legenda Turnului Babel are o semnificație mai subtilă. Ca și celelalte animale, omul se unește în haite. Maniera în care o face însă este cu mult mai eficientă. Dumnezeu a constatat că haitele prea mari sunt distructive și a hotărât să-i fărâmițeze. Se vede că știa și el principiul „Divide et impera!”, atribuit lui Machiavelli, deși îl cunoșteau și romanii: „Divide ut regnes!”. Nu cunoaștem expresia pe limba lui Dumnezeu.

Astăzi, se construiesc turnuri mai înalte decât Turnul Babel. Tocmai s-a finalizat unul de peste un kilometru înălțime. Interesant este că realizarea unor asemenea turnuri este posibilă prin unirea eforturilor unor oameni de naționalități diferite, vorbitori de limbi diferite, care - în interesul colaborării -  sunt nevoiți să vorbească aceeași limbă, întâmplător engleza americană, dar nu numai. Dragoș, care lucrează de câțiva ani în construcții prin țări arabe, spune că, orice ședință începe în engleză și se termină în italiană, limbă în care este mai ușor de… tras concluzii: porca putana… fra’n cullo…

 

*   *

*

 

Iudaismul și – după el – Creștinismul apusean au ca trăsătură caracteristică nu monoteismul – așa cum fals se afirm㠖 ci naționalismul. Monoteismul a existat și înainte și după în mai multe religii. Chiar în religiile politeiste există o ierarhizare a divinităților, una dintre ele fiind superioară celorlalte. Naționalismul introdus în religie este o invenție pur evreiască. Nicăieri în altă religie nu se vorbește despre poporul ales. Și nu este vorba doar despre o nație favorizată, ci despre un destin mesianic, așteptat cu ură față de celelalte națiuni și cu speranța celei mai cumplite răzbunări, încă neimaginată pe deplin.

Creștinismul nu a putut accepta ideea poporului ales. După o primă fază, universală, varianta occidentală, catolică, a adaptat ideea la fiecare națiune. Catolicismul este deci un iudaism extins.

Creștinismul primitiv - nu atât în sens temporal cât în cel ideatic - de sorginte mai curând grecească decât evreiască, acel Creștinism al oamenilor sărmani, cu un dumnezeu blând, a fost abandonat odată cu dobândirea de către biserică a forței economice și – în consecință fireasc㠖 a celei politice, după care a  transformat religia în oficiu de propagandă și chiar opresiune.

 

*   *

*

 

Condamnați la viață

Sunt necăjiți oamenii că sunt „datori cu o moarte”. Moartea nu este decât sfârșitul vieții. Nu asculți un concert așteptându-i sfârșitul, decât dacă nu-ți place, și atunci te bucuri că s-a terminat. Dacă însă concertul e bun, te bucuri de muzică în timp ce o asculți. Când s-a sfârșit, s-a terminat și plăcerea.

Ar fi mai bine să considerăm că suntem „datori cu o viaț㔠și atunci am înțelege, poate, că ar trebui măcar să ne executăm pedeapsa așa cum se cuvine.

 

*   *

*

 

Adevăratele surse ale istoriei se găsesc adeseori în rapoartele dușmanilor și mai puțin în relatările oficiale ale țării în cauză.

 

*   *

*

 

Mesajul transmis prin vorbire poate fi adevărat sau fals. În muzică sau dans nu există asemenea atribute. Adevărat și fals apar doar în raționamente. Numai un raționament ne poate conduce la concluzii corecte sau false.

-         Antonimul adjectivului „fals” este „adevărat”.

-         Antonimul substantivului „minciun㔠este „adevăr”.

Dar fals nu este sinonim cu minciună. Fals este doar o negare a unei afirmații, în timp ce minciuna este o fabulație. Este cu totul altceva. Iată de ce, atunci când spunem că mergem în căutarea adevărului, exprimarea este ambiguă. Vorbitorii înțeleg ce vor.

Adevărat este adjectiv și este corect folosit numai în legătură cu ceva ce ar putea fi și fals. Adevărul, ca substantiv, are sens numai într-un context, în care există mai multe scenarii, dintre care numai unul este cel adevărat. Adevărul absolut, fără legătură cu o alternativă, aparține limbii de lemn.

 

*   *

*

 

Între muzică și arta plastică există o deosebire de esență:

-         În arta plastică, autorul pleacă de la individual și dorește să exprime un sentiment general. Un tablou ce reprezintă un portret, spre exemplu, nu este valoros prin fidelitatea redării personajului, ci prin sentimentele induse privitorului prin intermediul acelui personaj.

-         Muzica, în schimb, se adresează direct simțurilor ascultătorului, stârnindu-i astfel sentimentele cele mai generale.

Și arta plastică și muzica, trebuie să exprime nu sentimentul pentru o entitate anume (obiect, personaj sau orice altceva), ci sentimentele cele mai generale. Nu bucuria sau tristețea pentru un eveniment, ci bucuria sau tristețea în general.

 

*   *

*

 

Spre deosebire de muzica populară, unde lumea s-a emancipat și - cu riscul pierderii tradiției – tineretul nu mai merge la horă, ci la discotecă; în literatură, tendința este inversă, de coborâre a nivelului la puterea de înțelegere a celor mai puțin dotați intelectual.

 

*   *

*

 

Un subiect mult discutat astăzi este insistența cu care se proliferează existența unor pseudo-curente ca cele formate din șapte-zeciști, opt-zeciști, sau chiar post-moderniști. Asemenea categorisiri temporale sunt avansate de către grupuri de autori preocupați să-și susțină reciproc interesele. Adevărul este că un curent trebuie să aibă la bază un criteriu estetic. Cubism, simbolism, expresionism etc., sunt curente ce pot fi identificate cu ușurință, tocmai pentru că au o caracteristică proprie. Un tablou în stil cubist, spre exemplu, rămâne cubist, indiferent de anul în care a fost pictat, sau în care s-a născut pictorul.

Există, ce-i drept, un precedent: cel al „Generației ’27”, inventat de Mircea Eliade et co. și, probabil, acesta i-a inspirat pe epigonii de azi. Există însă o enormă diferență: acei tineri intelectuali de după Primul Război Mondial erau convinși de necesitatea ca România să profite de scurtul răgaz dintre două conflagrații politice majore – pentru că o intuiau pe următoarea – și să intre cât mai deplin în constelația țărilor europene. Această misiune le revenea lor. „Ne vom trezi într-o zi <<mobilizați>>, așa cum au fost părinții, moșii și strămoșii noștri, și atunci va fi prea târziu ca să mai putem crea liber”. Câtă intuiție... Să ne amintim că a spus-o după Primul Război Mondial și înainte de al doilea. Poate că nu a fost tocmai singura generație, dar momentul era unic. Nu era deci vorba despre vreun curent literar sau artistic și nici despre vreo calitate deosebită cu care Dumnezeu ar fi înzestrat acea generație, iar patriotismul lor înflăcărat ne pare acum pe deplin justificat și într-o totală contradicție cu mentalitatea de azi, ce se auto-gratulează cu etichete gen n-zeciști, ca și cum anul nașterii i-ar fi făcut n-geniali. Ridicolul lor dovedește, nu doar micimea pretendenților, dar și incapacitatea acestora de a recunoaște adevăratele valori. Cât despre post-modernism, eu l-aș numi post-artistic.

 

*   *

*

 

Principalele noastre sentimente – inclusiv simpatiile și antipatiile – se formează în timpul copilăriei și al adolescenței. Este, de aceea, firesc pentru cei ce și-au petrecut această parte a vieții în primii ani de „democrație popular㔠– mă refer la anii ’50 ai secolului trecut – și nu au avut acces la biblioteci particulare, să rămână pe viață admiratori ai literaturii recomandate de conducătorii politici din acele timpuri. Chiar dacă, mai târziu, au aflat și, eventual, au înțeles că există și alte valori, acestea nu găsesc în sufletul lor același ecou.

Pentru a intra în literatura universală este nevoie de mult mai mult.

Se plâng unii că națiunile mici sunt sortite marginalizării. Este numai parțial adevărat. Există destui laureați Nobel, proveniți din națiuni mici. Recent, am intrat și noi românii, din păcate indirect, printr-o scriitoare germană de origine română, mai mult pentru merite politice decât literare.

 

*   *

*

 

Astăzi, educația se face prin televiziunile pline de maneliști cu pretenții culturale.

Întrebarea este: cum se face că acum, când nu există nici măcar scuza vreunei armate de ocupație, se cântă muzică turcească de bună voie, sau chiar românească pe ritmuri turcești. Ne-am turcizat de bună voie, chiar și în modă. Degeaba strămoșii noștri au dat tribut de sânge, luptând împotriva Imperiului Otoman.

 

 

Ochii și urechile Zidului

 

După o discuție despre Despa

 

-     A fost un copil alintat. Acum este greu să-l faci să înțeleagă că nu toți oamenii sunt dispuși să-i stea la picioare.

-     Învață doar când se lovește cu capul de pragul de sus.

-     Da, dar nu se știe cu ce concluzii. Iar pentru ea, pragul de sus coboară cu fiecare an câțiva centimetri. Așa se face că va rămâne, probabil, nemăritată.

-     Cât timp copilul este foarte mic, în mod firesc, predomină dragostea părinților; pe măsură ce crește însă ar trebui să-și facă loc rațiunea, ceea ce se întâmplă mai rar.

-     Un copil de câteva luni învață că sunt suficiente câteva scâncituri pentru a aduna în jurul lui toți adulții disponibili și să-i pună la treabă conform imperativelor sale.

-     Situația nu se schimbă în mod esențial nici mai târziu, dacă nu cumva educația îi oferă alte criterii de orientare.

-     Da, mama, tata, bunica, bunicul, cu toții se străduiesc să-și apropie copilul arătându-i dragostea lor.

-     Uneori, dragostea își găsește motivația în egoism. Iubirea părinților pentru copii se manifestă în capacitatea lor de sacrificiu și nu în numărul de pupături și cadouri.

-     Indiferent ce-o fi, copilul se învață șmecher. El speculează sentimentele adulților, mai exact interesele lor, fiindcă tocmai ai spus că nu este vorba, atât de dragoste sinceră, cât de interese meschine.

-     Da, pentru mulți dintre ei, copilul este doar un eventual sprijin la bătrânețe.

-     De acord în general; în particular, trebuie analizat, fiindcă mai sunt și alte variante. Unii părinți își vor copilul genial.

-     Da, și atunci și-l trimit la o școală de muzică, arte plastice, sau orice altceva decât o profesiune obișnuită, tocmai fiindcă odrasla lui este un geniu și nu putea avea o meseria banală.

-     Și cum profesorii de la asemenea școli au nevoie de materie primă, adică de elevi, nu le vor spune părinților că odrasla lor nu are talent și-uite așa se trezește societatea cu încă un cabotin.

-     Așa e, iar când copilul este prea mic și părinții încă nu s-au hotărât ce să facă din el, atunci el, copilul, face ce vrea cu părinții. Asta mi se pare chiar mai grav. Că va deveni un cabotin va fi rău pentru societate, dar bine pentru el. Că acum se învață speculant, va fi rău pentru el, fiindcă, la maturitate, nu va mai găsi pe nimeni care să-i caute în coarne. Va trebui să lupte altfel, și el nu va fi apt s-o facă, fiindcă nu a deprins acest exercițiu.

-     Cât ați discutat despre educația copiilor, eu am făcut o clasificare.

-     Se putea altfel? Doar asta-i specialitatea ta: să generalizezi.

-     Ăsta-i motanul: tace ce tace și deodată sare la atac.

-     Ce motan? Cotoi!

-     Acum pot să zic și eu ceva?

-     Hai, zi-i, că altfel nu scăpăm.

-     Există trei feluri de copii.

-     Se putea altfel?

-     Așadar:

1.      Copii îndrumați îndeaproape și strict controlați. Ei vor avea multiple avantaje. În primul rând, memorează informații, pe care le pot folosi mai târziu. La auzul numelui unei celebrități vor răspunde cu un citat, câteva versuri – dacă respectivul a fost un poet -, sau orice remarcă menite să dovedească cultura sa. Face fișe cu cărțile citite, astfel c㠖 la maturitate – poate edita un dicționar de literatură, iar - dacă le pune în ordine cronologic㠖 chiar o istorie a literaturii. Nu trebuie să priceapă mare lucru, fiindcă asemenea lucrări sunt, oricum, controversate. Vor deveni intelectuali de vază, deși, din punct de vedere statistic, acoperă toată gama, de la idioți la super-inteligenți. Aura de oameni culți însă îi va salva de la orice analiză.

2.     Copii ne-educați. Dintre ei poate ieși orice, în funcție de inteligență și șansă. Neșansa lor constă în faptul că vor fi nefericiți, fiindcă nu vor fi recunoscuți decât cu foarte rare excepții. Cei din prima categorie le vor bloca accesul.

3.     Între cele două extreme, câteva grupe speciale: cea a copiilor pseudo-educați, a celor râzgâiați și cea a celor alintați. Uneori se însumează.

Prin cei pseudo-educați înțeleg copiii trimiși la cursuri suplimentare, meditații și tot felul de activități, plătite de către părinți, dar fără ca ei să se implice. Ar dori ca din copilul lor să iasă un produs valoros, dar sunt prea leneși să se ocupe personal de educația lui. Copilul este obosit și – chiar dacă nu este leneș – nu poate face față tuturor solicitărilor. În consecință, își ia libertatea să aleagă și face doar ce-i place. La lecții nu este atent, se joacă simulând că-și face temele și așa mai departe. Ceea este mai grav este că va căpăta repulsie față de toate activitățile impuse, deși unele sunt necesare.

-     Copilul râzgâiat este, de regulă, produsul geloziei adulților. Poate că termenul gelozie nu este tocmai potrivit. Vreau să spun că fiecare dintre ei, mamă, tată, bunici etc. încearcă să-și apropie copilul prin tot felul de strategii: de la simple îmbrățișări și până la cadouri. Copilul își decide singur soarta, alegând doar ce îi convine.

-     Copilul alintat este considerat un super-om, părinții nu acceptă ideea că ar putea avea o profesiune banală și îl îndrumă către cariere speciale, ca muzica, arta etc. Cum nimeni nu le va spune că au greșit, va rezulta un cabotin. Asta ați spus și voi, mai devreme.

-     Rezultă de aici că marea majoritate a oamenilor de cultură provin din prima categorie, a celor strict supravegheați, fiindcă procentul celor realizați din celelalte categorii este infim.

-     Evident!

-     Ceea ce înseamnă că, tot statistic vorbind, jumătate din celebrități se află sub media intelectuală a populației.

-     Tu ai spus-o!

-     Iar cum ei judecă prin prisma cunoștințelor acumulate, raționamentele și concluziile lor depind de ce li s-a băgat în cap în copilărie.

-     Înseamnă că, după ei, societatea va merge întotdeauna înapoi, și nu înainte. Deci involuăm și nu evoluăm.

-     Da, dac㠖 din când în când – nu s-ar produce câte un salt, datorat unui eveniment neprogramat.

-     Asta-i adevărat. Statistic vorbind, orice previziune indică un trend negativ, o involuție. Ieșirea din această tendință este datorată unei noi paradigme, unui eveniment neprogramat. De aceea, programele de simulare foarte bune trebuie să sesizeze și momentul în care urmează să se producă ruptura. Asta a fost și ideea Teoriei Catastrofelor.

-     A vorbit informaticianul.

-     Sper că am fost și înțeles; Teoria Catastrofelor nu se ocupă de catastrofe naturale: cutremure, erupții vulcanice etc. Este o teorie matematică, în care se analizează ecuațiile matematice ale căror variabile au, în evoluția lor, un punct critic.

-     Ne-ai lămurit buștean.

-     Uite un exemplu clasic: un cățel agresiv, care latră în lanț până la un moment dat, când i se face frică și fuge cu coada între picioare în cușcă. Din punct de vedere psihic, el a trecut brusc de la o stare la alta, de la curaj la teamă.

-     Bine! Am înțeles. În concluzie, copiii sunt speculanți încă din fragedă pruncie. Dacă le este foame sau sete, știu imediat ce trebuie să facă pentru ca dorința să le fie îndeplinită. De aici vine și încrederea în forțele proprii, iar până la a se crede Dumnezeu nu mai e nici un pas. Dar, ce zic eu un pas. Pașii sunt pentru oamenii mari. Din scutece, vezi cu mult mai departe. Iar fără scutece, în deplină libertate, chiar că ai șanse să devii cineva.

-     Asta în România.

-     Dar unde? Poate pe Lumea Cealaltă!

-     Adică în Rai?

-     Nu, că acolo se mănâncă doar ambrozie și asta nu este reciclabilă, cred.

 

 

 

Dragă prietene,

 

Îmi dau seama că unele dintre observațiile mele ți se par ciudate. Ne separă distanța, apa cea mare și o istorie diferită, așa că este firesc să avem informații diferite și, în consecință, să tragem concluzii diferite. Acesta este și motivul pentru care eu încerc să-ți furnizez unele date, aparent minore, dar care, sper eu, te pot ajuta să-ți formezi o imagine cât de cât reală despre noi, fiindcă numai așa ne poți judeca corect. Știu că îți dorești acest lucru, nu numai pentru că mă cunoști pe mine, ci fiindcă ești un intelectual adevărat.

Ai dreptate atunci când spui că judecățile globale nu conduc întotdeauna la concluzii corecte. Desigur, românii nu sunt cu toții la fel. Nici americanii. Cât despre țiganii cu care suntem confundați, am o observație: ei au migrat dintr-o țară într-alta, după cum le-a fost mai bine. Doar n-o să-mi spui acum că România le-a oferit cele mai bune condiții. Cu mult mai mulți s-au stabilit în țări mai prospere. Diferența este că acolo au fost asimilați, și astăzi putem găsi urmași de-ai lor în toate straturile sociale, în timp ce România i-a marginalizat ca șerbi până foarte târziu. Acum, ei refuză să se adapteze. Evident, nu toți, dar suficienți pentru ca să ofere argumente celor ce vor să ne  blameze. Problema este deci de educație.

Pentru că tot am vorbit despre educație, regimul comunist a introdus și aici o dihonie. Mulți ani după instalare, au existat două feluri de studenți: normali și ai partidului unic, intrați la facultăți pe liste speciale și trași de păr până la absolvire. Cu timpul, printre oamenii partidului au apărut fiii acestora, rudele, prietenii și mulți dintre cei ce nu ar fi avut șanse de reușită la concursurile de admitere la facultățile serioase. La absolvire, aveau cu toții, buni sau răi, diplome identice. Așa se face că, printre ingineri excelenți, apreciați și în Occident, există alții ce nu pot fi considerați nici măcar intelectuali. Se confirmă că este inutil să luminezi un cap, dacă el nu are și puțină lumină proprie. În matematică, rezultatul înmulțirii lui zero cu orice număr este tot zero. Partea și mai proastă este că prostul, atunci când prostia lui este tot mai evidentă, devine și rău.

Cu timpul, situația s-a deteriorat din ce în ce mai mult, iar după 1989 a devenit tragică. Am cunoscut recent o doamnă, un cadru didactic universitar de la o catedră de filologie, al cărei agramatism nu i-ar fi permis să treacă nici bacalaureatul în anii ’50.

Apropo! La vremea când am dat eu examen de admitere la Politehnică, proba de Limba și Literatura Română era obligatorie și eliminatorie la orice facultate. Din cauza concurenței, la medicină sau politehnică nu se putea intra cu o notă mică.

Poate că ți se pare ciudat ceea ce îți spun, dar toate acestea au o explicație. Imediat după război, rușii au îndepărtat vechea elită și au impus oamenii lor. Teoretic, într-o a doua fază, ar fi trebuit să stimuleze profesioniști adevărați, pentru a face funcțională noua orânduire. Din nefericire, noi am trecut direct în faza a treia, când noua clasă politică, de îndată ce s-a văzut bine închegată și sigură pe situație, a devenit interesată de propria-i propășire. Căutarea și formarea tinerilor talentați a fost înlocuită cu promovarea copiilor, nepoților etc., iar cei cu adevărat valoroși au ajuns să fie nedoriți și marginalizați.

Desigur, dorința de a-și promova copiii este firească și se practică în toată lumea. Diferența este că, în timp ce un om normal se străduiește să-și educe copiii în acest scop, proaspăta garnitură de lideri – marea majoritate ignoranți instalați de ruși în prima fază și ne-îndepărtați – așa cum ar fi fost normal - nu numai că nu știu cum să-i educe, dar au un profund dispreț, o adevărată repulsie, pentru educație. Morala lor era „dacă eu am ajuns atât de sus fără prea multă carte, fiul meu are cu atât mai puțină nevoie de ea, fiindcă îl voi ajuta eu”. Are chiar și o altă probă la îndemână: cei cât de cât educați nu au reușit în viață prea bine. Uită însă să spună cauza, aceasta fiindcă tocmai faptul că cei ca el, ajunși la putere, i-au obstrucționat.

Partea și mai tristă este că, după 1989, situația nu s-a îmbunătățit ci, dimpotrivă, s-a degradat și mai mult, din motive prea bine cunoscute. Efectul este vizibil prin faptul că, dacă înainte existau câteva facultăți românești recunoscute în Occident, astăzi o diplomă universitară nu mai are valoare nici măcar în România.

Un efect aproape amuzant este modul în care gândesc economiștii noștri, influențați de doctrina economiei centralizate, însușită la școala sovietică, dar interpretată românește: global și simplificat. Principalele lor instrumente de lucru sunt indicatorii. Până aici nu e nimic rău. Aceasta este meseria lor, așa este corect să procedeze în interesul economiei, cu condiția să nu exagereze. Iată câteva exemple de exagerare, generate din deformație profesională asociată cu prostia, fie a lor fie a celor ce îi ascultă.

Productivitatea muncii este un indicator global al eficienței, măsurat prin raportul dintre producție și numărul de  lucrători. Valoarea lui se mărește prin creșterea numărătorului sau scăderea numitorului. Cum prima cale este mai dificilă, în timpul regimului trecut se încerca, evident fără succes, cea de a doua. Ziarele anunțau în fiecare an reducerea numărului de muncitori la marile uzine, deși de la un an la altul ei erau din ce în ce mai mulți.

Oarecum similar era raportul dintre populația ocupată în agricultură și cea ocupată în industrie. În țările avansate din punct de vedere economic el era net în favoarea industriei. Economiștilor din conducerea României le scăpa însă din vedere procesul prin care s-a ajuns acolo, și anume dezvoltarea tehnologiilor agricole, prin care s-a eliberat forța de muncă din agricultură. Acapararea ei de către industrie a fost o soluție fericită, dar ulterioară. Să ne amintim filmele și romanele ce tratează epoca respectivă, cu orașe invadate de oameni fără ocupație. Erau tocmai cei plecați de la sate, deveniți săraci ai orașelor, fiindcă industria abia se năștea și cererea de forță de muncă era încă mică.

Al treilea exemplu este de-a dreptul hazliu. Un indicator al căilor ferate este viteza medie a trenurilor. Cum viteza propriu-zisă, dependentă de calitatea trenurilor și, mai ales, a căii de rulare, era mai greu de mărit, economiștii noștri s-au gândit să forțeze creșterea indicatorului prin micșorarea timpului de staționare. Nu doar a celor pe distanțe mari, ci a tuturor trenurilor. S-a ajuns astfel la situația ridicolă ca trenurile secundare de navetiști – și erau mulți pe atunci – cu un traseu ce nu depășea o jumătate de oră, să staționeze doar un minut, mult prea scurt pentru urcarea și coborârea miilor de lucrători de la marile întreprinderi. Ce însemna pentru tren și călători un minut în plus sau în minus la o durată totală de câteva minute? Nimic! Indicatorul global a fost însă îmbunătățit și, probabil, un economist a primit o bonificație la stipendia sa.

 

Mă întrebi ce intenționez să scriu, fiindcă ai convingerea că n-aș putea să n-o fac. Într-un fel, ai dreptate.  Cred că Chopin a spus „Prefer să-mi scriu senzațiile decât să fiu mistuit de ele”.

Acum oscilez între a scrie un roman sau un eseu. Cel mai comod îmi este eseul, fiindcă mi se potrivește și este un lucru serios. Oamenii de litere, însă, apreciază romanul.

Romanul are un foarte mare dezavantaj: cititorul, atras de subiect și dornic să afle finalitatea lui, tratează cu superficialitate sau pierde complet din vedere tocmai ideile, pe care autorul vrea să le transmită și le plasează cu subtilitate, din loc în loc. Aș fi total dezamăgit să mi se întâmple așa ceva.

Eseul, în schimb, este prea arid pentru majoritatea cititorilor. Mă mai gândesc.

 

 

 

 

Ochii și urechile Zidului

 

-     Ți-am spus că a murit Niță?

-     Nu, nu mi-ai spus. De ce a murit? Apoplexie arogantă, cumva?

-     Nu știu. Apoplexia nu i se potrivește, iar din aroganță nu se moare.

-     Nici din răutate.

-     Înseamnă că nu l-a mai suportat pământul.

-     Oamenii răi mor repede.

-     Cine ar fi crezut că băiețașul acela, care se speria și de o muscă, putea să devină un om rău?

-     Uite că se poate; și încă ce rău!

-     Cine este Niță? Despre cine vorbiți?

Prima întrebare a venit din partea cumnatei locatarului meu, în vizită de câteva zile, iar ultima din partea unui prieten, în vizită la un five o’clock.

-     Noi am lucrat cândva în aceeași întreprindere, iar Niță a fost un subaltern de-al meu. Era prin 1965-66. Era un tehnician tânăr, tocmai bun de nimic. În plus, era și extrem de fricos, sperios, nici eu nu știu cum să-i spun. Dacă-i ziceam să facă ceva, nu avea curajul să spună că nu știe să-l facă, nu poate sau n-a înțeles ce-i spusesem. Răspundea DA, ca la armată, și pleca. Abia după vreo oră venea să-mi spună că n-a făcut nimic, fiindcă nu înțelesese ce anume ar fi trebuit să facă, sau întreba pe alții (asta aflam mai târziu) ce avea de făcut. Toată lumea înțelegea, numai el nu. Acolo, în acea întreprindere, eu nu am lucrat mult timp, dar cumnata mea a rămas și, din când în când, îmi mai povestea despre vechile noastre cunoștințe.

-     Niță al nostru a făcut un curs de partid și  a revenit foarte sigur pe el, cu aere de mare șef. La primele alegeri a devenit secretar de partid pe întreprindere.

-     Ca să vezi ce alegeri „libere” se făceau, nu numai la vârf, dar și la bază.

-     Devenise un zbir. Toți salariații râdeau de el, dar le era și teamă, fiindcă prostul putea să facă mult rău și, uneori, chiar făcea.

-     Într-o zi i-am atras atenția că nu puteam face ce vroia el, fiindcă legea interzice așa ceva. Am uitat acum numărul legii, dar pe atunci le știam bine. Îmi răspunde: „Mai schimbăm, doamnă, mai schimbăm”, ca și cum el era în măsură să schimbe legi. Pe cât era de ignorant, pe atât era de infatuat.

-     Niță fără frică.

-     Da, Niță cel fricos devenise Niță cel fioros.

-     Iepurașul se făcuse leu.

-     Să mai spui că partidul nu era eficient.

-     Da, din om făcea ne-om și invers.

-     Și din ce cauză a murit?

-     S-a îmbolnăvit de nu-știu-ce.

-     Să-i fie țărâna ușoară!

 

 

Sfârșitul volumului 2