Cristache Gheorghiu este un pictor care lucrează cu nedisimulată plăcere la tablourile sale. Păstrând respect datelor realităţii percepute, cultivă un figurativ decantat, din care transpare necesitatea unei sincere şi tandre confesiuni. Refuzând pura spontaneitate şi stăpânit de mirajul evaziunii către inefabilul unor realităţi posibile, rezultate din filtrarea faptelor trăite şi proiectate într-un univers cosmic, creează interesante simfonii cromatice. Materia cromatică vitalistă, probabil potrivită temperamentului său, este disciplinată într-o oarecare măsură spre semne structurate, care deseori izbucnesc în energii cromatice intense, electrizate. Temându-se de monotonie, organizează imaginea în formaţiuni de fâşii cromatice, care asamblează ferm fragmentele tensionate, în compoziţii aflate la hotarul dintre ordine şi haos...

Veronica Bodea Tatulea, muzeograf,
la vernisajul expoziţiei retrospective, Ianuarie 2007