OPINII

..Aflat la a doua expoziţie personală, domnul Cristache Gheorghiu se afirmă ca un creator cu multiple posibilităţi de zugrăvire a figurativului într-o factură plastică modernă. Lucrările expuse îl situează pe artist în aria peisagiştilor lirici, ai rapsozilor plaiurilor şi munţilor noştri. Domnia sa cultivă genul peisajului liric, într-o concepţie realistă, cu un limbaj armonios, sensibil şi nuanţat. Două par a fi liniile diriguitoare ale creaţiei sale: exactitatea notaţiei şi respectul faţă de actul finit.

...Cristache Gheorghiu fixează cu exactitate motivul în pagină, pe care-l îmbracă cu profunde emoţii, augmentate de capacitatea sa de a reda atmosfera învăluitoare a contururilor. Aşa trebuie să ne şi explicăm reluarea aceluiaşi colţ de natură în momente diferite, în anotimpuri diferite, în stări afective diferite. Dar, în toate aceste ipostaze, pânzele sale inspiră un echilibru, o atmosferă liniştită şi caldă…

…Dintr-o suită de portrete, autorul a ales, printr-o riguroasă exigenţă, numai câteva: portrete compoziţionale, ce surprind o acţiune sau o mişcare, portrete ce surprind expresii sufleteşti, portrete ce se nasc din relaţia om-peisaj.

…Cristache Gheorghiu dovedeşte simţul perspectivei, sensibilitate cromatică, decenţă şi o mare exigenţă în alegerea motivelor, ceea ce mă face să apreciez că artistul are deja un loc bine conturat în lumea peisagiştilor braşoveni.

Anca Pop, critic de artă,
la vernisajul expoziţiei din 1 Februarie 1990