VITALITATEA ŞI LIMBAJUL PEISAJELOR ÎN EXPOZIŢIA LUI CRISTACHE GHEORGHIU

Artistul Cristache Gheorghiu îşi expune o serie de tablouri în expoziţia găzduită de Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Bariţiu”...

Geografia nu are prea mare importanţă atunci când artistul se lasă influenţat de emoţii, căci migala sa în pensulaţie este subordonată bucuriei de a privi şi picta. Mirajul naturii este un dar pentru cei înzestraţi a-l comunica prin formă, culoare, cuvânt, într-o suită de ipostaze ale frumosului. Am spus şi cuvânt, pentru că de curând pictorul a devenit şi scriitor, lansându-şi în acelaşi „templu al literelor”, cartea „Singur printre americani”.

Geografia nu are prea mare importanţă atunci când artistul se lasă influenţat de emoţii, căci migala sa în pensulaţie este subordonată bucuriei de a privi şi picta. Mirajul naturii este un dar pentru cei înzestraţi a-l comunica prin formă, culoare, cuvânt, într-o suită de ipostaze ale frumosului. Am spus şi cuvânt, pentru că de curând pictorul a devenit şi scriitor, lansându-şi în acelaşi „templu al literelor”, cartea „Singur printre americani”.

Complementară impresiilor orânduite plastic, autorul ne derulează prin alte mijloace – cuvintele – un conglomerat de senzaţii, observaţii, analize ale unei solitudini printre acei oameni care sunt oarecum altfel decât noi, cei din spaţiul carpatin.

...Participant la 11 expoziţii personale şi de grup, întreprinzând călătorii de studii în Rusia, Franţa, SUA, prezent pe Internet, artistul a strâns imagini şi idei, a cunoscut artişti şi oameni obişnuiţi şi, mai ales, a descoperit satisfacţia imensă de a gusta cu savoare din basmele naturii şi ale omului, iar apoi să le transmită, pe diverse făgaşe, din nou spre oameni. Astfel, are credinţa că s-a împlinit şi va contribui la sublinierea binelui şi frumosului, ce trebuie păstrate ca o zestre şi ca un paşaport spre viitor.

Nadia-Cella Pop, „Transilvania Expres”, 6 Septembrie 1999