EXTRASE DIN CRONICA ARTISTICĂ

D-l Cristache Gheorghiu oferă oricărui iubitor de frumos un motiv de încântare. Vitalitatea şi generozitatea culorii, personalitatea compoziţiilor, rafinamentul limbajului plastic, aduc, dimpreună, în aceste peisaje o cuceritoare armonie. Planurile se deschid în spaţii vaste, respirând parcă lumină. Culoarea este dăruită de har, fiind pariul câştigat al artistului cu sine şi cu mirajul peisajelor. Este trădată bucuria esenţială, prilejuită pictorului de contactul cu natura, pe care o transfigurează. Comunicarea este, evident, la nivelul impresiei plastice.

Lucrările inspiră senzaţia de orânduială; totul este la locul său, spectacolul naturii este deplin, privitorul nu poate fi decât încântat de bogăţia de sentimente ce răzbat din această pictură, de capacitatea sa de a aduce în mintea şi sufletul celui care o priveşte, un crâmpei de firesc. Pictura d-lui Cristache Gheorghiu merită o clipă de atenţie, satisfacţia estetică fiind garantată, indiferent de exigenţe.

I.O.Flavius - „Gazeta de Transilvania”, 20 Mai 1993