Cristache Gheorghiu

Atelier de pictură și expoziție permanentă

Brașov, strada Republicii 57, apartament 6

 

 

La vernisajul expoziției personale din Februarie 1990

 

… Aflat la a doua expoziție personală, domnul Cristache Gheorghiu se afirmă ca un creator cu multiple posibilități de zugrăvire a figurativului într-o factură plastică modernă. Lucrările expuse îl situează pe artist în aria peisagiștilor lirici, ai rapsozilor plaiurilor și munților noștri. Domnia sa cultivă genul peisajului liric într-o concepție realistă, cu un limbaj armonios, sensibil și nuanțat. Două par a fi liniile diriguitoare ale creației sale: exactitatea notației și respectul față de actul finit.

… Cristache Gheorghiu fixează cu exactitate motivul în pagină pe care-l îmbracă cu profunde emoții, augmentate de capacitatea sa de a reda atmosfera învăluitoare a contururilor. Așa trebuie să ne și explicăm reluarea aceluiași colț de natură în momente diferite, în anotimpuri diferite, în stări afective diferite. Dar, în toate aceste ipostaze, pânzele sale inspiră un echilibru, o atmosferă liniștită și caldă…

… Dintr-o suită de portrete autorul a ales printr-o riguroasă exigență numai câteva. Portrete compoziționale ce surprind o acțiune sau o mișcare, portrete ce surprind expresii sufletești, portrete ce se nasc din relația om-peisaj.

… Cristache Gheorghiu dovedește simțul perspectivei, sensibilitate cromatică, decență și o mare exigență în alegerea motivelor, ceea ce mă face să apreciez că artistul are deja un loc bine conturat în lumea peisagiștilor brașoveni.

Anca Pop, critic de arta

 

… îl admir pe domnul Gheorghiu, care îmi este și prieten pentru bogăția sa spirituală, pentru cultura  pe care ne-o dovedește. Lucrările sale sunt nu numai de bun gust, dar și la un nivel profesional de invidiat.

N. Codreanu, pictor

 

… Deși naturile pe care le prezintă sunt optimiste, totuși plutește peste toate lucrările un sentiment puțin interiorizat de fină tristețe. Peisajele aduc ceva din seriozitatea picturii clasice rusești, a lui Repin și a celorlalți, care au admirat natura, dar au admirat-o cu o foarte mare seriozitate.

Klement Bella, profesor de arte plastice

 

… peisajele lui Cristache Gheorghiu sunt foarte bine organizate, foarte bine gândite… Alături de N. Codreanu, care este un virtuos, a reușit să surprindă frumusețile iernii geroase și a celorlalte anotimpuri…. Cu multă nostalgie și sonorități de pastel, reușește să exprime transparența apei…

Aurelia Stoe-Marginean, pictor

 

 

EXTRASE DIN CRONICA ARTISTICA

 

            D-l Cristache Gheorghiu oferă oricărui iubitor de frumos un motiv de încântare. Vitalitatea și generozitatea culorii, personalitatea compozițiilor, rafinamentul limbajului plastic, aduc dimpreună în aceste peisaje o cuceritoare armonie. Planurile se deschid în spații vaste, respirând parcă lumină. Culoarea este dăruită de har fiind pariul câștigat al artistului cu sine și cu mirajul peisajelor. Este trădată bucuria esențială prilejuită pictorului de contactul cu natura pe care o transfigurează. Comunicarea este, evident, la nivelul impresiei plastice.

            Lucrările inspiră senzația de orânduială, totul este la locul sau, spectacolul naturii este deplin, privitorul nu poate fi decât încântat de bogăția de sentimente ce răzbat din această pictură, de capacitatea sa de a aduce în mintea și sufletul celui care o privește un crâmpei de firesc. Pictura d-lui Cristache Gheorghiu merită o clipă de atenție, satisfacția estetică fiind garantată, indiferent de exigențe.

I.O.Flavius - "Gazeta de Transilvania", 20 Mai 1993

 

 

AMERICA VĂZUTĂ DE APROAPE

            Povestea cu americanii pe care noi, românii, îi tot așteptăm să vină de vreo cinci decenii, o știe toată lumea. Mai puțin cunoscută este însă povestea românilor care ajung în America. Unul dintre aceștia este pictorul brașovean Cristache Gheorghiu. Generos din fire, ca orice artist de altfel, el s-a gândit că potrivit ar fi să ne povestească ce a văzut pe unde l-au purtat pașii, printr-o suită de tablouri, ce laolaltă alcătuiesc  - hai să fim puțin pretențioși - perioada americană în evoluția sa plastică. Sigur, datorită avalanșei de filme americane, America ne-a devenit cumva familiară. Si când zici America, gândul te poartă în primul rând la zgârie-norii pe care parcă se sprijină cerul. Ei bine, zgârie-norii nu lipsesc din tablourile pictate de Cristache Gheorghiu, care nu se lasă însă nici un moment copleșit de impunătoarele buildinguri americane.

            Ca orice european ce ascunde în suflet o fărâmă de romantism, avându-și rădăcinile într-o istorie milenară, pictorul Gheorghiu încearcă și reușește să umanizeze zgârie-norii. Ignorând detaliul, imposibil de transfigurat plastic, date fiind proporțiile subiectului, pictorul știe să sugereze atmosfera marilor orașe americane, zgârie-norii fiind doar o marcă, un simbol al acestora. . .  Altfel spus, reportajul în desen și culoare al pictorului despre itinerarul său pe continentul de peste Ocean are personalitate și forță de sugestie. . .

            Contrapunctic, în expoziție întâlnim încă două secțiuni: cea a peisajului românesc, în care ne simțim acasă și cea a portretului, lucrările din această ultimă secțiune relevându-ne un pictor stăpân pe uneltele sale, personajele pictate având darul de a comunica cu noi, privitorii. . .

            Indiscutabil, Cristache Gheorghiu este unul dintre pictorii reprezentativi ai Brașovului.

Ioan Popa - "Gazeta de Transilvania", Februarie 1997

 

 

 

CRISTACHE GHEORGHIU NE PROPUNE PEISAJE AMERICANE

Cititorilor revistei "Ecran Magazin" le este cu siguranță cunoscut numele pictorului Cristache Gheorghiu. Domnia sa a semnat în revista noastră serialul "Singur printre americani", rodul unei lungi călătorii de documentare întreprinsă de autor în SUA, în vara anului trecut. Si iată că autorul serialului a găsit de cuviință să-și fructifice și altfel impresiile de călătorie în țara tuturor posibilităților. Intre 1 februarie și 1 martie, Galeria de artă de pe strada N. Bălcescu găzduiește expoziția cu picturile lui Cristache Gheorghiu, care dezvăluie cu acest prilej o altă latură a personalității sale creatoare. Peisajele zugrăvite cu măiestrie poartă vizitatorul expoziției în lumea mirifică a țării de dincolo de ocean, înfățișând privitorului imagini specifice ale metropolelor americane. Lucrările sunt de dimensiuni mari, ele fiind foarte potrivite pentru a decora birouri, holuri, sau încăperi din sediile firmelor sau din locuințele cu spatii generoase care construiesc azi.

M. Dan, "Ecran Magazin", 2 Martie 1997

 

 

UN DIALOG AL PANORAMEI PEISAGISTICE

"ROMANIA - AMERICA"

            Sala ARTA Brasov ne propune în aceste zile ale "Anotimpului de hermină" expoziția personală a pictorului Cristache Gheorghiu. Ea reprezintă o constituire de sine a peisajului prin confruntare și reacție discursivă între colțuri de natură mioritică și zone cu efect panoramic din țara "zgârie-norilor". Artistul face un studiu de atmosferă al străzilor, al fluxului uman din locurile vizitate în cele două voiaje în USA (1995-1998). "Ogarul cenușiu" l-a purtat prin New York, Las Vegas, Atlanta, Dallas, Florida, astfel încât observatorul în căutare de motivație estetică a transpus pe pânză la fața locului imaginile imprimate pe retină. Senzațiile fugitive, de reflectare a prospețimii prin lumină sau vibrațiile bruște din culoare pură dau picturilor coerențe de idee spațială. Structura peisagistică are o deschidere pe verticală purtând emblema citadinului american ce are totuși în prim plan reflexele aeriene ale parcurilor înflorite. Tăcerea rezonantă a tablourilor lui Cristache Gheorghiu exprimă parcă ascunderea umanului în depărtarea protectoare a geamurilor fumurii. Înclinând spre impresionism artistul folosește culoarea de pensulație în plan estompat, de perspectivă, și culoarea în "cuțit" pentru formele dinamice, aproape personificate ale elementelor din natura. După cum ne-a declarat însuși creatorul lucrărilor expuse, multe din acestea, prin tematică și dimensiune, au o destinație spre decorarea interioarelor de instituții. Aprecierile pe linie artistică au determinat achiziționarea unor tablouri semnate Cristache Gheorghiu de către Galeriile "Amber Hallet" din Florida. Se poate vedea în expoziție un grupaj de portrete, pe vârste diferite, care promit o întâlnire cu expresivitatea stărilor de spirit. Revenind la peisaje, aflăm că subiectele autohtone au fost executate în diferite perioade, repetând motivele pădurii, ale câmpului deschis, în diferite anotimpuri. Albul zăpezii, verdele ierbii dau gustul senzației ingenue, cu un respect cultic pentru statornicia frumuseții ei. Adus din suprarealism, tabloul "Metamorfoze" are o profunzime simbolică, jetul unei ploi de lumină devine sânge trecând printr-o inimă uriașă. Privitorii sunt lăsați să se integreze brațelor-ramuri sau firelor delicate de iarbă pentru a simți că pretutindeni ei vor fi copiii unui minunat decor sincer și mereu dăruit celor ce ființează în portativul lor. Folosind Internet-ul ca mijloc de comunicare, Cristache Gheorghiu a stabilit legaturi de amiciție și a beneficiat di invitații, pe care le-a onorat călătorind, nu numai peste ocean, ci și pe bătrânul continent european, savurând forme și culori, călăuzit întotdeauna de motto-ul sau artistic: "eu cred în perenitatea valorilor, nu în oscilațiile de moment".

Nadia-Cella Pop, "Transilvania Expres", 21 Decembrie 1998

 

 

DINCOLO DE LINIE SI CULOARE

            Venind din a doua jumătate a lunii Decembrie a anului trecut și continuând până în prima parte a acestei luni, expoziția personală  (a opta în biografia artistului) deschisă de Cristache Gheorghiu , la sala "ARTA" a Muzeului de Artă, este, într-un anume fel, o retrospectivă. Expoziția "dând seama" despre devenirea în timp a artistului, despre starea actuală a creației sale plastice, despre posibilele direcții spre care artistul are disponibilități a se îndrepta. Întâlnim în expoziție o masivă, aș zice și definitorie, secțiune peisagistică. Cristache Gheorghiu fiind, prin excelență un peisagist. Dar nu unul oarecare, nu unul convențional și de circumstanță, ci unul căruia peisajul îi servește drept punte de comunicare cu semenii. N-am știință dacă Cristache Gheorghiu a scris vreodată poezie, dar mi-e limpede că peisajele sale sunt, de fapt, niște poeme, cuvântului din poezia-poezie luându-i locul linia și culoarea. Pentru că, deși trimit prin titlu sau asemănare la o anume realitate, ușor recognoscibilă în natura care de înconjoară, sau la o realitate de peste mări și țări, peisajele lui Cristache Gheorghiu sunt cu totul alt-Ceva; sunt, dacă vreți, o  "poveste" lirică despre lumea în care artistul își poartă pașii, din care-și culege "imaginile" prin care dorește a ne spune ce trăiri l-au încercat într-un anume moment și spațiu. Grăitor pentru "demonstrația pe care vream a o face este, bunăoară, un peisaj purtând titlul "Scheii Brașovului". Un peisaj cumva fabulos, în care Scheiul, atât de familiar nouă, este văzut de undeva de sus, redus la "esența" sa, acoperișurile cărămizii spre roșu ale casele fiind asemeni unor "pălăriuțe" de …. ciuperci, din "umbra" cărora așteptăm să se ivească din clipa în clipa Alba ca Zăpada și cei șapte…

            Peisaje, dar de altă factură, sunt și "reportajele" plastice, aduse de artist din universul american. Emblematice pentru marile aglomerări urbane definibile prin zgârie nori, lucrări ca "Downtown", "New York", etc., sunt americane doar în substanța lor, ele fiind, mă repet, alt-Ceva. Un alt-Ceva ce poartă amprenta sufletească a artistului care ne povestește ce a simțit în fața "Lumii Noi", pe care a avut șansa s-o vadă nemijlocit. Intr-un anume fel, artistul se înstăpânește sentimental pe lumea pe care o vede. Culorile, linia, compoziția acestor lucrări sunt, când calme, armonios articulate, când agitate, contrapunctic construite, culoarea însemnând, înainte de toate, atitudine.

            In fine, o secțiune de mai mică întindere a expoziției la care ne referim cuprinde portrete. Fiecare portret este un "pariu" al artistului cu sine, o încercare de a surprinde "aerul" specific fiecărui personaj. N-as zice că forțez prea mult nota dacă spun că portretele artistului sunt tot "peisaje", niște metafore plastice.

            Lucrările expuse sunt în totalitate uleiuri, tehnică pe care artistul o stăpânește cu mult meșteșug și dezinvoltură. Fiind însă un perfecționist, mereu cu o undă de nemulțumire față de "ceea ce a ieșit", mereu în căutarea cuvântului ce exprimă Adevărul, cum ar spune poetul. Un artist ce-și lasă mereu drumuri deschise, care refuză manierismul și auto-pastișa, care știe ce vrea și care încearcă să ne spună cât mai mult din ceea ce simte.

            În arta plastică brașoveană a zilelor noastre, Cristache Gheorghiu este, fără îndoială, o "voce" inconfundabilă, gen Marin Sorescu în poezie.

Ioan Popa - "Gazeta de Transilvania", 7 Ianuarie 1999

 

 

VITALITATEA ȘI LIMBAJUL PEISAJELOR ÎN EXPOZIȚIA LUI

CRISTACHE GHEORGHIU.

Artistul Cristache Gheorghiu își expune o serie de tablouri în expoziția găzduită de Biblioteca Județeană "Gheorghe Barițiu". Peisagist prin excelență, el caută mereu o comunicare cu semenii prin tablourile care sunt niște reportaje despre locurile văzute și pătrundea parfumului familiar și particular al acestora. Momentele surprinse în călătoria sa în USA înfățișează elemente emblematice ale universului american, "zgârie norii" ce povestesc europenilor  despre armonia și atitudinea inconfundabilă a peisajelor și a relației lor cu oamenii. Atmosfera din natură, corelată cu stările sufletești respiră prin echilibru și contururi așezate cu respect pe pânză.

            "Copil al naturii", Cristache Gheorghiu se oprește cu atenție asupra fragmentelor din bogatul univers cromatic al peisajelor colorate cu toate hainele anotimpurilor, ca un spectacol perpetuu. Proporțiile elementelor surprinse prin penel, cu luminozitatea străzilor în derulare perspectivală, aglomerate de ființe minuscule de furnicar, palpită  într-un tumult de viață activă. Geografia nu are prea mare importanță atunci când artistul se lasă influențat de emoții, căci migala sa în pensulație este subordonată bucuriei de a privi și picta. Mirajul naturii este un dar pentru cei înzestrați a-l comunica prin forma, culoare, cuvânt într-o suită de ipostaze ale frumosului. Am spus și cuvânt pentru că de curând pictorul a devenit și scriitor, lansându-și în același "templu al literelor", cartea "Singur printre americani".

            Complementară impresiilor orânduite plastic, autorul ne derulează prin alte mijloace - cuvintele - un conglomerat de senzații, observații, analize ale unei solitudini printre acei oameni care sunt oarecum altfel decât noi, cei din spațiul carpatin.

            Cristache Gheorghiu, unul dintre apreciații peisagiști brașoveni, ne mărturisește că este atras și de portretistică, sferă în care realizează compozițional atitudini, figuri, mișcări ce orientează de fapt "o oglindă a sufletului" - sau metafore plastice ale bogăției de sentimente umane. Participant la 11 expoziții personale și de grup, întreprinzând călătorii de studii în Rusia, Franța, USA, prezent pe Internet, artistul a strâns imagini și idei, a cunoscut artiști și oameni obișnuiți și mai ales a descoperit satisfacția imensă de a gusta cu savoare din basmele naturii și ale omului, iar apoi să le transmită pe diverse făgașe, din nou spre oameni. Astfel, are credința că s-a împlinit și va contribui la sublinierea binelui și frumosului, ce trebuie păstrate ca o zestre și ca un pașaport spre viitor.

Nadia-Cella Pop, "Transilvania Expres", 6 Septembrie 1999

 

 

TABLOURILE LUI CRISTACHE GHEORGHIU

INVITA LA CĂLĂTORII IMAGINARE

            Pe parcursul acestei luni, cititorii Bibliotecii Județene "George Barițiu" au ocazia să admire, în sala mare, expoziția de pictură a artistului plastic Cristache Gheorghiu. Cunoscut în mediul cultural brașovean prin numeroasele evenimente expoziționale colective și individuale la care a luat parte în ultimii 12 ani, artistul ne propune de această dată o privire retrospectivă asupra creației sale recente. Fiind un peisagist prin excelență, Cristache Gheorghiu a ales pentru această expoziție 21 de tablouri - lucrate în ulei pe pânză - care ilustrează două din temele predilecte ale creației sale: natura și peisajul citadin. Lucrările inspirate de natura montană degajă seninătate și puritate, dar totodată forță și deplinătate; ele relevă, prin armonia formelor și culorilor, fascinația pe care fiecare peisaj în parte o exercită asupra artistului.

            Chiar dacă autorul nu este și nici nu-și propune să devină un inovator al artei peisajului, parcurgând aceleași cai, bătătorite de marii artiști plastici ai lumii, opera sa îi pune în evidență talentul și inspirația creatoare. În același timp, ne dezvăluie un pictor care și-a însușit pe deplin secretele artei plastice. Văzându-i pânzele, te transpui imediat în acel colț de natură și ești pătruns de calm și liniște sufletească. Peisajele citadine au două surse de inspirație: Brașovul - oraș de care Cristache Gheorghiu este atras iremediabil, și metropolele americane - cunoscute din peregrinările artistului peste Ocean. Dacă imaginea emblematica a Brașovului o reprezintă - în viziunea pictorului - Scheiul și casele sale vechi, atunci când este vorba despre America, accentul cade pe redarea atmosferei tumultuase de zi cu zi. In tablourile de mari dimensiuni "Chicago", "Se lasă seara în L.A.", sau Parc în L.A." privitorul simte pulsul vieții americane, transpus pe pânză în nota personală a artistului. De altfel, în tot ceea ce pictează, Cristache Gheorghiu încearcă să fie el însuși, nerevendicându-se din nici un curent sau scoală de pictură.

            Intre picturile expuse, cea intitulată "Metamorfoze" face notă discordantă prin faptul că este realizată într-o manieră abstractă, dovedind că artistul are capacitatea se sintetizeze teme și idei pe care să le transpună simbolic pe pânză.

            Remarcat mai nou și ca scriitor, prin cartea de călătorie "Singur Printre Americani" lansată în această vară, Cristache Gheorghiu reprezintă unul dintre numele de prim rang cu care Brașovul se poate mândri.

Mihaela Chicomban, "Bună Ziua Brașov", 22 Septembrie 1999

 

 

 

 

 

 

DIN CARTEA DE IMPRESII

 

            Plăcut surprins, am constatat în tablourile expuse un artist cu simt coloristic rafinat, un maestru al compoziției, un portretist talentat și sensibil….

Prof. Sasu Ducșoara, 14 Februarie 1997

 

            De la expoziția domnului C. Gheorghiu duc cu mine bucuria de a fi vizionat lucrări pe placul meu, care mi-au luminat și încălzit sufletul și inima. Coloritul dulce pastel propagă o liniște veselă de încântare. Felicitări și mulțumiri creatorului pentru această dăruire neîntrecută. . . .

ss indescifrabil, 10 februarie 1997

 

            Peisajele sub penelul maestrului C. Gheorghiu aduc misterul, prospețimea și farmecul naturii în inimile vizitatorului.

            Portretele, fiecare în parte, marchează a anume stare sufletească . . .

            Expoziția este o reușită deplină! Felicitări!

I. Gliga, 7 Februarie 1997

 

            Expoziția personală de pictură a colegului nostru Cristache Gheorghiu este de un înalt simț artistic ce demonstrează un puternic talent în tot ce face în domeniul picturii. . .

            Peisajele din America te impresionează prin puterea de convingere. Coloritul se adaptează perfect și armonios, transmițând emoția artistului spectatorului.

            Peisajele rustice sunt de o finețe coloristică deosebită. Au o vibrație plină de emoție care, prin patina coloritului, te plimbă prin pădurile și poienile noastre pline de farmec

            Portretele sunt de o calitate artistică superioară, deoarece redau cu fidelitate caracterul și personalitatea fiecărei persoane.

            O expoziție reușită, plină de farmec și poezie, de un înalt nivel artistic. . .

G. Dumitriu, 10 Februarie 1997

 

            Metamorfoză" - o inimă care dă 'durere' pământului și 'iubire' cerului.

            Superb!

ss indescifrabil, Decembrie 1998

 

            Florile - o ușă deschisă ce lasă să iasă luminile calde ale sufletului.

            "Spre Bucegi" - un peisaj ce te invită la veselă drumeție, îți creează poftă de viață.

            "Metemorfoză" - imagine poetic dureroasă a realității.

            Toate peisajele - nu numai rezultat, ci și sursă de energie creatoare.

A.A., 30 Decembrie 1998

 

            Expoziția de pictură mi-a produs o reală emoție și un sentiment de liniște interioară.

ss indescifrabil, Decembrie 1998

 

            O mare bucurie îți oferă expoziția pe care Dl. Gheorghiu o prezintă…. Te face să visezi o lume pe care ți-o dorești… O tehnică foarte bună… Lucrări care nu pot fi confundate… Armonia coloristică te face să pătrunzi în sufletul pictorului care privește cu mult optimism…

ss indescifrabil, 2 Ianuarie 1999

            O extraordinară combinație de culori și tonuri. Frumusețea naturii, a peisajului este original redată pe pânză. Luminile orașului, de asemeni. Norii, cerul, verdele copacilor , a munților prind o nouă viață. Portretele de asemeni, parcă-ți vorbesc și te privesc. Toata pictura în general îți transmite un fior misterios.

            Este nemaipomenit!

ss. indescifrabil, 2 Ianuarie 1999

 

            De la prima privire observ o explozie de culoare ce denotă atâta sensibilitate, dăruire, ce îți pătrunde în suflet și îți va rămâne mereu acolo, pentru a-ți aminti că totuși există mult talent….

Gabriela, Ianuarie 1999

 

            I'm impressed by the view on New York, LA and Chicago - a special sort of expressionism.

ss indescifrabil, January 1999

 

            I enjoyed the artist's use of light…

Clare Rothwell, Johanesburg, RSA, January 1999

 

            Mă bucur că am intrat la expoziția dumneavoastră. A fost un moment de liniște și odihnă pentru minte și suflet.

Anca Barbu, Ianuarie 1999

 

            Your paintings suggest open air and happiness. I love the positive outlook of the peace filling settings. The use of color sugests life…

Mattew Lund, Utah, USA, January 1999

 

            I love your paintings. Good luck with your work, and I look forward to hearing about you again.

Hickok, Utah, USA, January, 1998

 

            It has been a pleasure getting to know you. You have a great talent for painting and God has blessed you with many other talents as well. I wish you success in everything you do, and maybe we'll be able to meet again sometime down the road.

Brant Stewart, Henderson, NV, USA, 26 January, 2001

 

            I've really enjoyed visiting with you… I have a lot to learn about this great art. But I wish you luck at the exciting time as you've opened your art gallery…

Brando Ripplinger, Brigham, Ut, USA, 26 January 2001